Elsden

Elsden biedt sinds 2013 scholing en bijscholing. Onze cursisten zijn uitvoerend professionals en  (aankomend) ervaringswerkers  in de verslavingszorg. We werken non-profit en streven naar het leveren van een blijvende bijdrage aan de effectiviteit van behandelingen. We trainen in professionele en persoonlijke vorming binnen het werkveld en herstel. We maken gebruik van ervaringsdeskundige en gecertificeerde docenten.


Training in Zwolle

Training is er voor wie zich wil verdiepen, bijscholen of omscholen. In aansluiting op wensen vanuit het werkveld heeft Elsden verschillende  meerdaagse trainingen Addiction Counseling ontwikkeld. De trainingen leiden tot een effectievere client benadering binnen de verslavingszorg. Het in de praktijk kunnen brengen van kennis en kunde staat centraal. Meer informatie en mogelijkheid tot directe inschrijving vind je hier.


Training in Antwerpen 

Onze trainingen in Antwerpen worden gegeven in vergadercentrum 'De Stroming'.  De training International Addiction Counseling I bestaat uit tweemaal een vierdaagse, aangevuld met 16 weken e-learning   en praktijkoefening. De training wordt afgesloten met een asessment. De vervolgtraining IACII  (CGT en dubbeldiagnose) staat voor september 2017 gepland. Meer informatie op de IACI pagina.


Nieuws

"De opleiding staat als een rots. Goed opgebouwd vanuit het oogpunt van mensen die een verslaving van dichtbij hebben mee gemaakt, maar ook voor de zorgprofessional die verdieping zoekt in verslaving. " Mark

Lees de ervaringen van cursisten.

De voorjaarstraining Addiction Counseling basis (EACI) op vrijdag bijna volgeboekt.

Check hier de beschikbaarheid voor de donderdagtrainingen.

20/10 De 8 daagse voorjaarstrainingen EACI starten in februari. De vrijdagtrainingen zijn nagenoeg vol, op de donderdagen is er nog voldoende plaats. 

HBO accreditatie

11/07 HBO niveau erkenning voor EACI en EACII. accreditatie-fase.

Lees verderUWV Scholingsovereenkomst

Elsden heeft een scholingsovereenkomst met het UWV. Neem contact op met je re-integratiebegeleider of casemanager voor de mogelijkheden.

Alle activiteiten van Elsden Training zijn erkend door het CRKBO  (registratie Kort Beroeps Onderwijs). Erkenning HBO in accreditatie bij SNRO.