Laden Trainingen

Vierdaagse beroepstraining is geschikt voor hulpverleners die werken met groepen en individuele cliënten in primaire behandelprocessen, nazorg en beschermd wonen/intensieve woonbegeleiding. terugvalpreventie in actieve toepassing met CGT.

18 en 19 mei

2 en 3  juni

 

Locatie Almere