EAC II 2018/2019

Verslavingskunde Addiction Counseling niveau II- Bijscholing voor (woon)begeleiders en behandelaren

- Basisscholing  II voor starters

In deze (vervolg) training van zes trainingsdagen en een terugkomdag is er onder andere verdiepende aandacht voor het counselen. Duur van de training is 14 weken. In deze weken is er aandacht van speciale doelgroepen.

Voor wie?

Deelname aan de training is mogelijk na voltooiing van EACI of aantoonbare ervaring als counselor met kennis van MI/RT/CGT binnen een (poli)klinische omgeving.

Waar ?

EACII wordt aangeboden in Hoogland en Brasschaat. Afhankelijk van het gewenste studietempo kan voor een verkorte training in Brasschaat worden gekozen.

Toelating ervaringsdeskundigen

Van ervaringsdeskundigen verwachten we dat je minimaal 24 maanden abstinent bent.

De training

In EACII staat verdere verdieping en omgang met dubbeldiagnostiek en specifieke doelgroepen centraal. Onder deze doelgroepen vallen ouderen, multi-culturele patiëntengroepen, patiënten met traumata en LGBT. Iedere doelgroep heeft naast verslavingsproblemen eigen eigenschappen en een specifieke achtergrond en kennen (soms) verschillende achtergronden qua ontwikkeling van verslaving.


- Het verbeteren van counseling vaardigheden

- Theorie omtrent het opstellen en uitvoeren van een behandelplan

- Effectieve technieken bij dubbeldiagnose- Behandelplan, ontwerp en uitvoering

- Doelgroepbenadering

- Multiculturele hulpverlening

- DSM V Psychiatrische ziektebeelden

- DSM V Persoonlijkheidsstoornissen

- Counseling II

- Trauma & Verslaving (hoorcollege)

- Reality Therapy II

- Motiverende gespreksvoering II

- Cognitieve gedragstherapie (CGTII)

Per diagnose zullen specifieke omgangsvormen geoefend worden.
Kosten

De kosten voor deelname zijn € 1865,00 , hierin is inbegrepen:

- Aanmeldgesprek

- Vakliteratuur (gedeeltelijk).

- Lesbenodigdheden

- 6 trainingsdagen, gastcolleges en de terugkomdag

- 12 weken individuele studiebegeleiding

- Lunches, koffie/thee/water


Extra: Verdiepingsdag

Elsden biedt een verdiepingsdag aan voor EACII cursisten. Op deze dag is er een gastdocent die de behandeling en ebegeliding van specifieke groepen en stoornissen vanuit de praktijk belicht. Aan deze dag (incl. lunch) zijn geen extra kosten verbonden.


Toetsing

1. Theoretische en praktische toetsing.

2. Assessment over persoonlijkheidstoornissen.

3. Counseling oefening. Alle oefeningen dienen schriftelijk aangeleverd te worden.

4. Praktische toetsing door rollenspel met trainingsacteur.

Het gemiddelde van 1 2 3 en 4 dient een zes of hoger te zijn. Bij een onvoldoende waardering zijn er per opdracht twee herkansingsmogelijkheden. Deze dienen uitgevoerd te worden in de week opvolgend op de beoordeling. Het cursusgeld is inclusief de herkansingen.

Erkenning

Elsden training is erkend door het CRKBO/CPION (registratie Kort Beroeps Onderwijs) als onderwijsinstelling. EACII is in accreditatie bij het SNRO voor HBO conforme erkenning.

In de bijlage die na succesvolle afronding van de training bij het certificaat wordt gevoegd zijn vaardigheden en competenties weergegeven. Trainingen bij Elsden leiden niet tot kwalificatie medebehandelaar zoals vereist is voor het registreren in een DBC. Hiervoor is nog steeds een afgeronde voltijds-HBO zorgopleiding vereist.