Agressiehantering in de Zorgsector

EAH


In toenemende mate lijkt de zorgsector te maken te krijgen met agressief, verward of onvoorspelbaar gedrag. Agressie kent verschillende vormen, van starende blikken, 'onderhuidse intimidatie' tot fysiek geweld. Om escalatie te voorkomen dient er vaak een luisterend oor geboden te worden waarbij grenzen worden aangegeven zonder dat deze de client overweldigen of intimideren. Een hele klus soms, waarbij we juist te maken krijgen met de hulpverlener als persoon. Hoe reageer jij en kun je dat veranderen? Hoe beantwoordt jij agressie?

In de GGZ zien we verschillende vormen van agressie. In de verslavingszorg is deze gekenmerkt door 'overlevingsmechanismen' die 'niet helpend' zijn voor de client. Hier leren wij jou juist mee omgaan.


Specifiek voor de Geestelijke gezondheidszorg ontwierp Elsden training de praktische module Agressiehantering in de Zorgsector. Deze twee-daagse training stelt je in staat beter te begrijpen wat er gebeurt en hierdoor adequaat te handelen.

Naast non-verbale technieken leren we je afweertechnieken in geval van fysiek geweld.


Doel

Doel van de training is adequaat kunnen reageren in (dreigend) escalerende situaties.


Voor wie

Een ieder die direct contact heeft met clienten


Duur

Twee dagen (vier dagdelen)


Instroomeisen

Aan deelnemers worden geen instroomeisen gesteld. De training is voor 2019 alleen Incompany te boeken door instellingen en klinieken.Verloop van de training


Gedurende de training zal een beperkte theoretische uitleg afgewisseld worden met rollenspelen door de cursusleider. Naast gesprekstechnieken leren we je ook fysieke afweertechnieken. Deze oefenen we met elkaar. Je krijgtt ruimte om je eigen casuistiek in te brengen die je zelf mag oefenen of door anderen kunt laten zien.


Onderwerpen die we behandelen in deze training


- definitie van agressie

- soorten agressie kunnen onderscheiden

- psychische weerbaarheid vergroten

- specifieke problemen in de zorgsector

- de-escalatie door gespreksvoering

- rollenspelen

- inbreng eigen casuistiek

- zelfreflectie bij dreigende situaties

- workshop basis- verweer technieken- fixatie (op verzoek)


De training EAH is incompany te boeken via secretariaat@elsden.nl