Groepsdynamica

effectieve groepsfacilitatie (EGD)


Bijscholing

Het behandelen van clienten met verslavingsproblemen en gedragsstoornissen gebeurt veelal in groepsbehandeling. Groepsbehandeling is effectief. De training EGD is een praktijkgerichte training gericht op effectieve facilitatie van groepsgesprekken en groepstherapie bij verslavingsbehandelingen of gedragsstoornissen. EGD legt de nadruk op het professioneel en verbindend faciliteren van groepsprocessen.


De training

Tijdens de training maak je actief kennis met de praktische aansturing op curatieve factoren en het toepassen van verschillende benaderingen. Naast de praktische vaardigheden die op iedere lesdag worden beoefend, maak je kennis met veel praktische facetten van groepsdynamica. Toepassing van de praktijk is vooral geschikt voor gebruik in instellingen waar gewerkt wordt met verslavingsproblemen en gedragsstoornissen. De training voorziet in het leren van groepsfacilitatie in verschillende stadia van het behandelproces. Dit betreft zowel primaire behandeling als nazorg bijeenkomsten, ambulante groepen en woonbegeleiding.

In de training sturen we aan op een persoonlijke, professionele en verbindende wijze van facilitatie. We vragen hierin om zelfreflectie van jou, onder andere door deel te nemen aan de sessies die geleid worden door de docenten en mede-cursisten. Uiteraard leidt je zelf ook sessies.

De combinatie van verschillende groepsdynamische benaderingen stelt je in staat een brede basis te leggen voor de facilitering van groepen. De dagen zijn interactief en hebben een gelijke verdeling van praktische en theoretische methodes. Je wordt geacht tussen de lesblokken te kunnen oefenen als facilitator en co-facilitator. Van deze geanonimiseerde sessies vragen we deelverslagen ter evaluatie en bestendiging van de geleerde technieken. De docenten zijn buiten de lesdagen om beschikbaar voor het bespreken van casuistiek of het geven van advies en steun.


Doel

Deze acht-daagse beroepstraining stelt je in staat om je als uitvoerend professional te verbeteren in het faciliteren van groepen. Door verschillende groepsbenaderingen te combineren leer je meerdere technieken.

Duur

Er zijn acht lesdagen in een periode van vier maanden.*

*(Incompany kan gekozen worden voor een andere verdeling van 16 dagdelen).Instroom eisen

Het faciliteren van een groep vergt kunde, kennis, in kunnen spelen op dynamiek en het kennen van eigen valkuilen. Graag laten we cursisten toe die voldoende ervaring hebben in 1-op-1 gesprekken, groepen begeleiden of via een instelling bijscholing krijgen. Als richtlijn geven we een ervaringsperiode van drie jaar aan. We gaan er van uit dat je een gemiddeld HBO nveau hebt en dit aan kunt tonen.


Thema's

- Groepsdynamica

- Sterktes en Zwaktes in Facilitatie

- Groepsbenadering

- CGT in groepsverband

- Interculturele verschillen

- Leren in een werkomgeving

- Groepsfacilitatie en co-facilitatie in praktijk

- Psychologische risico's

- Ethiek

- Individuele karakteristieken

- Helende factoren

- Open en structuur groepen

- Groepen en verslaving

- Gedragsverandering


Docenten

De training wordt verzorgd door drie docenten met zeer veel ervaring in groepstherapie en groepsdynamica. Het team is multidisciplinair. We maken gebruik van een Psycholoog/arts ,senior behandelaar en opleider GGZ.


Docenten EGD 2019:

Jenny Wakelin

Heleen Doornbos

Meino de Vries


Accreditatie

SNRO HBO conforme toetsing bijscholing tot 15 EC aangevraagd


Kosten-data-locatie

Lesgeld € 1.955,00 ineens of vijf termijnen van € 391,00.

Incompany of organisatie? Mail naar Yvette voor een aangepast tarief via secretariaat@elsden.nl

Voor de hoogte van de aftrekbaarheid van deze beroepstraining verwijzen we je naar de site van debelastingdienst.


Cursuscode EGD

inclusief literatuur, lunches en consultatie gedurende de gehele training.


Data

Mei 28 29

Juni 11 12

Juli 2 3

September 3 4Locatie

Elsden Almere

camerastraat 23

1322 BB Almere