Beste cursisten,

De situatie in Nederland is ernstig. Nog nooit heeft onze generatie te maken gehad met een virus of omstandigheden waarbij zulke rigoureuze maatregelen zijn genomen zoals we nu meemaken. Als opleider dienen we ook onze bijdrage te leveren en alles te doen, danwel te laten om deze situatie zo spoedig mogelijk achter ons te kunnen laten.

Updates zullen per groepsapp, mail en op deze pagina worden weergegeven.

 

Laatste update 19 april 2020

 

EHC Herstelcoaching is uitgesteld, na 28 april wordt deze ingepland

EIT Interventie is onderbroken, na 28 april wordt deze ingepland

VKI-EACI wordt online voortgezet tot in ieder geval 28 april

VKII-EACII wordt online voortgezet tot in ieder geval 28 april

ENPT Naastenprogramma-training is uitgesteld, na 28 april wordt deze ingepland

VKIII-EACIII zal regulier doorgaan in juni 2020, lesmethode online en zo mogelijk fysiek

Intervisies worden alleen nog online gegeven

Teamtrainingen ENPT/EHC zijn uitgesteld, na 28 april worden deze ingepland

 

We hopen jullie snel te zien.

 

 

Meino de Vries en Anja Bijker

Elsden training BV