Na weken  van online-onderwijs gaan we weer live lesgeven. We hebben de afgelopen weken veel flexibiliteit van cursisten gevraagd in een periode die zich voor hen ook nog eens kenmerkte door de afronding van hun beroepstraining. Hulde en dank aan alle cursisten die met ons meebewogen hebben.

Met name de deelnemers aan de beroepstrainingen verslavingskunde VKI-EACI en VKII-EACII moesten de afgelopen weken overschakelen naar teleclasses. De beroepstraining Terugvalpreventie en Cognitieve gedragstherapie moest alsnog op het laatste moment worden verplaatst naar eind augustus. Hoewel het RIVM, de Veiligheidsregio en de Gemeente Almere geen bezwaar zagen voor eerdere hervatting bleek de aankondiging van versoepeling juist voor een probleem te zorgen. Hierin waren de contactberoepen genoemd en niet alle ‘minder risicovolle’ activiteiten zodat deze juridisch verboden (b)leken.

Maar nu is het toch echt weer zover!

Vanaf juni zullen we kleinschalig opstarten met onze klassikale onderwijsactiviteiten in Almere.

De eerste training zal het tweede blok van de beroepstraining Interventie zijn, gevolgd door de Naasten Programma Training. De persoonlijke leeromgeving Elsden Academy (EA) blijft de ‘achterwacht’ van alle toekomstige beroepstrainingen.

Voorzieningen

Het onderwijs ziet er hetzelfde uit zoals cursisten dat van ons gewend zijn. De leslocatie is enigszins aangepast. Zo zijn er uiteraard aanvullende maatregelen getroffen om de gezondheid van cursisten en medewerkers op de eerste plaats te stellen. Van cursisten verwachten we dat de volgende aanpassingen nageleefd worden. Alleen samen kunnen we corona overwinnen.

Locatie Almere

Deze locatie is geschikt voor het geven van klassikaal onderwijs.
De maximale groepsgrootte in lokaal 1 is twaalf cursisten, in lokaal 2 kunnen we zes cursisten plaatsen en in lokaal 3 vijf cursisten. Per cursist is een beschikbare ruimte van 8,7 vierkante meter, gemeten op de zitplaats. In de verkeersruimtes (hal, gangen, lift en trappenhuis) zijn er voorschriften met betrekking tot de bewegingen van cursisten. Ook gelden er algemene voorschriften met betrekking tot deelname aan trainingen op de locatie Almere.

Aan alle cursisten zal de onderstaande informatie worden verzonden.

 • –  Bij verkoudheid, griep of verhoging blijf je thuis.
 • –  Ben je minder dan 21 dagen hersteld van corona dan neem je (nog) geen deel aan de klas.
 • –  Iedereen houdt 1,5 meter afstand zoals aangegeven op de borden en belijning in het klaslokaal.
 • –  Iedereen wast/desinfecteert handen na het verlaten van de zitplaats.
 • –  Iedereen wast/desinfecteert handen voor het gebruiken van de zitplaats.
 • –  Naast de gebruikelijke wasvoorziening zijn er desinfectiesprays en handgels (zuil).
 • –  De lift mag enkel gebruikt worden door 1 persoon tegelijk, overtreding mag en kan niet.
 • –  Iedereen maakt gebruik van de garderobe, jassen worden niet aan stoelen gehangen.
 • –  Hou je tafel leeg, alleen studiematerialen (map/laptop) zijn toegestaan op je tafel.
 • –  We geven geen handen en cursisten doen dat ook niet onder elkaar.
 • –  Vermijdt ieder fysiek contact met personen, cursisten en docenten.
 • –  Glazen en mokken worden slechts eenmaal gebruikt en geplaatst in de afruimbakken.
 • –  Het lokaal loop je in via de gang langs het keukentje.
 • –  Na toiletbezoek neem je de ‘lange route’ langs de keuken terug naar het leslokaal.
 • –  De gangen mogen niet gebruikt worden als ontmoetingsplaats in de pauze, ga hiervoor rechtstreeksnaar buiten als daar       behoefte is en houdt 1,5 meter afstand, ook buiten.
 • –  De lunchgerechten worden separaat verpakt uitgegeven door de docent en assistent.
 • –  Fruit is niet aanwezig vanwege het risico van aanraking door meerdere cursisten.
 • –  De docent en assistent dragen zorgen voor desinfectie van het tafelblad voor de lunch na de lunch.
 • –  Er zijn desinfectie sprays voor je handen en hand-gel voor tussentijds ‘handen wassen’, let op dat gelgeen desinfecterende werking heeft, hiervoor gebruik je de kleinere handspray s (80% alcohol) of de anti-bacteriële zeep bij de toiletten.
 • –  In de toiletruimtes zijn alleen papieren handdoekjes aanwezig. Gooi deze na gebruik in de daarvoor bestemde bakken en nooit in het toilet. Deze raakt direct verstopt.
 • –  Hoest of nies in je elleboog.
 • –  Gebruik papieren zakdoekjes.
 • –  Was en desinfecteer je handen zo vaak mogelijk. Vaker dan je thuis zou doen, je bent immers in een ruimte met anderen.

Open Dagen

We verwelkomen eenieder graag weer in Almere. De lustrumviering en de Open Dag hebben we in dit seizoen helaas niet kunnen realiseren. Dit gaan we op een later moment zeker inhalen. Voor de Open Dag hebben we een voorlopig alternatief gevonden. Graag nodigen we je uit een afspraak te maken met het secretariaat voor een persoonlijke kennismaking.

Graag ontvangen we je in Almere waarin je tijdens een 1-op-1 gesprek voorgelicht wordt over onze beroepstrainingen, trajecten en mogelijkheden. Hiervoor mail je Yvette via secretariaat@elsden.nl