Training Elsden Herstelcoaching (EHC) 2018/2019


De herstel coach biedt een realistisch perspectief aan fellows in vroeg herstel. De coach geeft inzicht in de keuzes die hij of zij zelf heeft gemaakt en steunt de fellow om nieuwe waardes in het leven te ontdekken en oude waardes terug te vinden. Als voorbeeld en mentor staat de coach de fellow bij in daar waar het om gaat in herstel, de weg vinden in een clean en plezierig leven. In samenwerking met Peterterhorst.com is de training herstelcoaching ontwikkeld.


- Basistraining herstelgericht coachen

- Geschikt voor wie wil coachen op basis van samenwerking

- Geschikt voor ervaringsdeskundigen, niet ervaringsdeskundigen en fellows

- Gericht op het ondersteunen van herstel in de periode voor/na behandeling

- MBO niveau 3/4


Het doel van de training herstelcoaching is het begeleiden van verslaafden in vroeg herstel.

Zij ervaren vaak een grote overgang van (klinische) behandeling naar het 'gewone' leven. Uit onderzoek van de Hazelden Betty Ford Foundation blijkt dat de fase van 45 tot 120 dagen in herstel uiterst kwetsbaar is (Matrix Institute, Therapist Manual Outpatient treatment). In deze periode vindt veel terugval plaats. In Nederland is dit vaak de fase waarin geen primaire behandeling plaatsvindt en de verslaafde in vroeg herstel (fellow) te veel op zichzelf is aangewezen. Het volgen van meetings en en het vinden van een 'sponsor' in deze fase lijkt vaak al een forse opgave, terwijl de echte weg naar herstel; het omgaan met prikkels en het leven van iedere dag, nog vorm moet krijgen.


Voor wie ?

EHC is geschikt voor wie een (mede)verslaafde wil ondersteunen. De training is bestemd voor wie actief wil begeleiden, dit houdt ook in dat je bereid bent intensief te werken met je client, en je client wilt begeleiden naar meetings, het helpen vinden van een sponsor, begeleiding van financiele zaken, het leren voorkomen van een terugval, het aangeven van het belang van herstellen van (familie) relaties en het aanleren van een gezondere levensstijl. Je moedigt aan, steunt zonder het 'over' te nemen, leert iemand krachten in te zetten die eerder voor gebruik aangewend werden en je leert een mede-verslaafde realistische doelen te stellen. Je gebruikt je eigen ervaring om je client-fellow niet in dezelfde valkuilen te laten vallen. Jouw herstel is leidend voor de manier waarop je coacht.

Erkenning

Voor de training EHC is geen specifieke erkenning, de training valt wel onder de erkenning van Elsden als instituut voor Kort Beroeps Onderwijs (KBO).


De training

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod.


- De principes van herstelcoaching

- De coach als rolmodel en mentor

- Omgaan met weerstand

- Herstelwaarden als uitgangspunt voor begeleiding

- Drugs en alcoholeffecten op lichaam en geest

- Leer van verandering

- Coaching in een periode van nazorg

- Basis Motiverende Gespreksvoering

- Triggers, Cravings en voortdurend herstel

- Gezonde geest en een gezond lichaam in herstel
Elsden werkt in de training EHC samen met Peter ter Horst, Herstelcoach, recoverycoach en interventionist. Elsden heeft hierin de samenwerking gezocht door de taakgerichte en praktijkgerichte aanpak van Peter. Juist deze aanpak maakt Herstel coaching effectief.

De training bestaat uit vier lesdagen en wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch asessment. Tijdens de lesdagen is er voldoende mogelijkheid om met elkaar te oefenen en van elkaar te leren. Verschillende docenten en trainers zullen vanuit hun herstelvisie hun onderwerp presenteren. De presentatievorm kan in de vorm van powerpoint, groepsproces of workshop zijn.


De trainers werken met veel praktjkvoorbeelden uit hun werk als coach of counselor. De training is gericht op coaching, dit houdt in dat vooropgestelde doelen worden nagestreefd met je fellow-client op basis van gelijkwaardigheid. Voor een meer professionele begeleidingsrol als begeleider/counselor raden we de beroepstraining EACI aan.


Crisis en ondersteuning

Veel herstelcoaches zijn 24/7 bereikbaar en stellen met hun fellow-client een CSP (Crisis Signalerings Plan) op. We leren je een CSP met je client op te stellen.


Toelatingen en kosten.

De kosten voor deze training EHC zijn € 1380,00. De training is door de belastingdienst vrijgesteld van BTW door erkenning beroepsvormend onderwijs.

In het lesgeld is inbegrepen


- Lesmaterialen, readers, map

- Vier intensieve lesdagen

- Consulthulp / supervisie om hulp te krijgen in je werk (4x)

- 1 jaar advies & begeleiding

- Lunches , koffie/thee/water


Lesdagen 2019

9 oktober

10 oktober

6 november

7 november


Door

Peter ter Horst

Meino de Vries

Jenny Wakelin


Locatie:

Camerastraat 23

1322 BB Almere