Inhouse Elsden

Training is maatwerk.

Elsden biedt naast de bestaande trainingen de mogelijkheid uw medewerkers op 'maat' te trainen. Deze trainingen kunnen varieren van eenmalig tot een jaarlijks of maandelijks terugkerende scholing.

Elsden biedt een hoogstaande trainingen waarin uw specifieke werkwijze vertaald is naar bruikbare en effectieve leerdoelen. Elsden werkt voor iedere organisatie waarbij behandeling of begeleiding van verslaving en cormibiditeit centraal staat.Maatwerk in training

Trainen op maat vergt inleven in de werkwijze van de organisatie. Graag maken we kennis met zowel de organisatie en de werkwijze. Onze ervaring is dat een training op maat pas tot stand komt na uitwisselen van gedachten en plannen. Hierna wordt een opzet gemaakt op basis van behoefte en advies. In het proces van creatie (van visie tot actie) wordt door Elsden de samenhang tussen de verschillende onderwerpen vastgelegd en getoetst aan bestaande onderwijs methodieken. Uiteindelijk vormt zich een effectieve training die zich kenmerkt door interactie van theoretische kennis en praktische toepassing. Deze is gebaseerd op aansluiting op de belevenis van iedere cursist, overeenstemming met de bestaande werkwijze en verdieping en verbreding van de vakkennis. Elsden maakt alleen gebruik van evidence based modules.Op maat stap 1

1. Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie worden wensen van de organisatie vastgelegd en voorzien van aanvullend advies vanuit Elsden. Op de 'trainingsvraag' wordt door Elsden terugkoppeling gegeven waarbij , na akkoordbevinding en eventuele bijstelling van het plan, de inventarisatie gereed is voor Ontwerp en Samenstelling.

Op maat stap 2

2. Ontwerp & Samenstelling

In de ontwerpfase worden onderwerpen verwerkt in een module of wordt de module ontworpen.

Tijdens het proces van ontwerp wordt de onderwijs methode geselecteerd. Hierin wordt aandacht besteed aan een logische samenhang tussen de modules, samenstelling van het geheel en consistentie van de training.

Op maat stap 3

3. Uitvoering en Evaluatie

Na toewijzing van de docenten en start van de training wordt na iedere trainingsdag de cursisten-evaluatie verwerkt. Dit als voorbereiding voor de evaluatie met de opdrachtgever. Een tussentijdse bijstelling (dynamische programmering) kan daaruitvolgend een logisch resultaat zijn.

Evaluatiedata en inhoud van de evaluaties worden vervolgens vastgelegd. Een terugkomdag van de training is voor Elsden een vanzelfsprekendheid. Alleen hierin kan de werkbaarheid en effectiviteit van de training daadwerkelijk worden getoetst.

Onze partners in Inhouse training zijn:


Yes We Can Clinics Hilvarenbeek

Nova House Amsterdam

Leven in je Leven Nootdorp

Pret in Herstel Den Haag

Action on Addiction Brasschaat

Tactus Verslavingszorg Overijssel/Gelderland