Naasten-programma training (ENPT)

Eerste volgende training

2 en 3 december 20 en 21 januari


In 2017 startte Elsden training met de training ENPT, een praktische training voor (aankomend) begeleiders van naasten van verslaafden, ontwikkeld op basis van de Hazelden/BFF family approach.

Wat zijn de uitgangspunten ?

 • Een inzichtgevende training om familie en naasten effectief te leren ondersteunen
 • Een basis om een naasten (familieprogramma) uit te kunnen voeren
 • Ontwikkeld voor direct praktische toepassing
 • Aansluitend op abstinentie als uitgangspunt
 • Geschikt voor hulpverleners die met naasten of in partnerprogramma's werken
 • Handleiding voor wie met naasten gaat werken
 • Inzichtgevend voor familie en naasten als deelnemers
 • Het leren opzetten van de 'acht-sessie module' Familieprogramma


Doelen voor de deelnemer

 • Een effectieve omgang met de verslaafde en zichzelf, gezonde afstand ?
 • Wie zijn de naasten en welke fases ervaren ze ?
 • Door een grondige kennis omtrent verslaving een beter begrip van het proces verslaving te krijgen
 • Effectieve communicatie technieken met de verslaafde
 • Grenzen stellen en naleven
 • Onderscheid leren maken tussen het proces van niet-verslaafden en verslaafden
 • Tools om andere naasten bij te kunnen staan
 • Omgang met de verslaafde in herstel
 • Blijvende ontwikkeling en acceptatie als basishouding


Voor wie?

ENPT is geschikt voor een ieder die te maken heeft met een verslaafde in zijn of haar omgeving en hier professioneel mee on wil leren gaan. Dit kunnen professionele hulpverleners of aankomend professionele hulpverleners zijn maar ook non-professionals zoals naasten. Wie een naastenprogramma wil uitvoeren of opzetten is van harte welkom.

Wat gaan we doen ?

De training bestaat uit vier lesdagen. Tijdens de lesdagen worden er presentaties en workshops gegeven. Deze worden afgewisseld met praktijkcasussen. We geven inzicht in de opzet van een ' acht-sessie module' om families bij te staan.

Er wordt gewerkt met presentaties en workshops die we zelf hebben ontwikkeld voor familieprogramma's en trainingsmodules voor GGZ hulpverleners. Daarnaast gebruiken we onze ervaringsdeskundigheid om praktijkcasussen te bespreken. Juist in deze combinatie treffen we de professionele verbinding aan. We trainen om naasten inzicht te geven in de professionele benadering en proberen de verbinding met de verslaafde te laten leggen zolang dat mogelijk is. Het proces van de niet verslaafde blijft leidend in deze training.

Door wie ?

Het ontstaan van detraining ENPT is een proces geweest van jarenlang ervaren, ontwikkelen en uitvoeren. Kijk hier om te lezen hoe wij tot de training ENPT zijn gekomen.
We gebruiken gewone taal en ontwikkelen trainingen voor directe toepassing in de praktijk.

Lesonderdelen

 • De route van herstel voor verslaafden en naasten
 • Systeem-dynamische gedragingen van Naasten en hoe er mee om te gaan
 • verslaving en systeem, een ziekte ?
 • DSM V en verslaving
 • hoe ontstaan triggers, wat zijn cravings
 • groepscasussen en ervaringen delen
 • welk proces hoort bij wie ?
 • effectieve gespreksvoering (RT)
 • motiverende gespreksvoering (MI)
 • de grens van de naaste
 • afspraken maken
 • loslaten met liefde of faciliteren
 • zelfhulp als onderhoud


De training is praktijkgericht beroepsonderwijs voor directe toepassing in het werkveld om specifiek te leren werken met naasten van verslaafden.

Door het combineren van de uitgangspunten van de Hazelden Betty Ford Family approach, praktische werkvormen die in Nederland toepasbaar zijn en toepassing van evidence based technieken is de training aangemerkt als beroepstraining en derhalve BTW vrijgesteld.

Kosten

De kosten voor deelname aan de vierdaagse ENPT 2019 zijn € 980,00

hierin is inbegrepen:

- Vakliteratuur

- Hulp bij het opzetten van jouw specifieke programma

- Lesbenodigdheden

- 4 lesdagen

- Lunches, koffie/thee/waterElsden training is als onderwijsinstelling erkend door het CRKBO/CPION (registratie Kort Beroeps Onderwijs).

Inhoudsgerichte trainingen leveren waarde aan de inhoud van de (toekomstige) functie en sluiten aan op de basis van de behandelmethoden van abstinentie gerichte behandelingen in Nederland.