VKIII EACIII Terugvalpreventie en Cognitieve Gedragstherapie


De training

Deze vierdaagse beroepstraining is geschikt voor hulpverleners die werken met groepen en individuele clienten in primaire behandelprocessen, nazorg en beschermd wonen/intensieve woonbegeleiding. Terugvalpreventie is noodzakelijk om clienten in herstel te houden. De motivatie om in herstel te blijven is immers anders dan de motivatie om in behandeling te gaan.

Na een periode van behandeling komen verslavende gedachtes, emoties en daarmee gedrag vaak terug. Het toepassen van terugvalpreventie vergroot de kans op voortdurende abstinentie en een stabiel herstel.

Doel

De training stelt hulpverleners in staat betere begeleiding en behandeling te bieden aan clienten in vroeg herstel. Na de periode van detoxificatie staat het 'anders leren omgaan met verschillende leefgebieden' op de eerste plaats. Het aantal terugvallen na primaire (klinische) behandeling is nog steeds zeer hoog. Door de juiste begeleiding te bieden in het leren omgaan met het 'nieuwe abstinente leven' kan het percentage terugval worden teruggedrongen. In de training wordt de cursist aangeleerd om clienten te voorzien van technieken om niet opnieuw te beginnen met gebruik. Deze technieken komen voort uit een holistische benadering van de client en een herstel gerichte werkwijze waarbij verbinding met de client het fundament vormt.


Gedrag

Zonder terugvalpreventie is terugval vaak een kwestie van tijd. Oude gedragingen zijn het gevolg van het verkeerd interpreteren van emoties. De bestaande emoties vergen een nieuwe gedachte om tot nieuw gedrag te komen en te blijven. Door dit juist in vroeg herstel te leren is er een grotere kans op blijvend nieuw gedrag. We leren nieuwe gedachten toe te passen op bestaande emoties. Deze gedachten komen voort uit ontwikkelde of 'opgelopen' kerngedachten, die we met behulp van aanwezige sterktes vanuit de client gaan inzetten om tot nieuw gedrag en self efficacy te komen.

' Emoties + Gedachten = Gedrag' (Hazelden Foundation)

' Het enige wat altijd zal blijven is verandering' (Heroclitus 500 v .Chr.)


Werkwijze

In vier opeenvolgende dagen wordt een basis gelegd van terugvalpreventie en Cognitieve Gedragstherapie. In deze dagen worden verschillende leefgebieden en gedragingen uitgelicht. Naast het duiden van de Functie Analyse van gebruik wordt er gewerkt aan de Betekenis Analyse van gebruik. De cursisten leren om vroege waarschuwingssignalen te herkennen en clienten verantwoordelijkheid te laten nemen voor eigen gedrag en emoties. Waar mogelijk worden praktijkvoorbeelden behandeld.

In de training worden veel praktische werkvormen geleerd om de sterktes van de client aan te wenden om tot gedragsverandering te komen en dit te bestendigen. De training wordt gekenmerkt door afwisselende sessies met presentaties, workshops en veel interactie.

' Ga je anders doen of anders worden ?' Anoniem


Voor wie

Groepswerkers, woonbegeleiders, (mede) behandelaren, maatschappelijk werkers of vergelijkbare hulpverleners, deelname bij voorkeur na afronding van EACI en EACII.Cursist en client

De werkwijzes die we aanleren staan overzichtelijk en schematisch weergegeven in de cursusmap. Daarnaast hebben we een aantal werkbladen gemaakt voor gebruik in de praktijk. Deze kun je gebruiken om samen met je client te werken. De werkbladen worden ook digitaal aangeleverd voor het toevoegen van een logo of aanpassing aan de werkvorm van de instelling of praktijk.Onderwerpen in deze training


  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Terugvalpreventie
  • Waarschuwingssignalen
  • Hoe leid je een terugvalpreventie groep?
  • Omgaan het leefgebieden
  • Triggers herkennen
  • Omgaan met emotie Gedrag en Gedachte
  • Probleem gedrag, oorzaak of gevolg ?
  • werken met persoonlijke sterktes
  • De betekenis analyse van gebruik


Locatie                  : Almere

Functie                  : Bijscholing

Groepsgrootte    : Maximaal 14

Cursusgeld          : € 1150,00 (BTW vrijgesteld)

Cursusduur         : 4 dagen

Aanmelding        : via het online inschrijfformulier

Data 2018 : 18 &19 juni 9 &10 juli

Cursuscode : EACIII
Trainers

Suzanne Wagemans - Psycholoog VGcT Castle Craig Nederland

Meino de Vries - Opleider GGZcursusmaterialen inbegrepen bij het cursusgeld.

Lunch, koffie, thee en water inbegrepen