Direct informatie

06 519 719 05

EACI Verslavingskunde I

Addiction Counseling I

basis

Introductie training. Acht lesdagen in 16 weken. Lees verder

HBO 5 niveau


EACII Verslavingskunde II

Addiction Counseling II

vervolg

Vervolgtraining niveau II. Zeven lesdagen in 14 weken. Lees verder

HBO 5 niveau


EACIII Verslavingskunde III

Terugvalpreventie & Cognitieve gedragstherapie

ambulant & (woon)begeleiding

Voor begeleiders en behandelaren. Vier opeenvolgende dagen. Lees verder

HBO 5 niveau


EGD Groepsdynamiek - Effectieve groepsfacilitatie

Voor begeleiders en behandelaren. Acht dagen in vier maanden. Lees verder

HBO 5 niveau


IACI International Addiction Counseling

English spoken training course. Seven days in two months. Location Amersfoort Holland Read more

LVL 5


ENPT Naasten programma training

Opzet en uitvoering van het familie programma. Vier dagen. Lees verder

HBO 5 niveau


EHC Herstelcoaching

Effectieve ondersteuning van client-fellows in vroeg herstel. Vier dagen. Lees er meer over

MBO 3/4 niveau


EAH Agressiehantering in de Zorgsector

Adequate interventies bij (dreigende) agressieve gedragingen van clienten. Lees meer

Alleen voor incompany-training


IT Interventie training

Het leren voorbereiden en uitvoeren van een professionele interventie. Lees meer

 Elsden Training is als onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs erkend door het CRKBO  (registratie Kort Beroeps Onderwijs). Erkenning conform HBO door SNRO voor EACI.