Elsden voor Organisaties

Bijblijven vergt bijscholing, een gegeven wat elke organisatie in de GGZ kent. Naast beroepstrainingen ondersteunt Elsden training klinieken, safe houses, gemeentes en overige organisaties in opleiding, supervisie en advies.

Veel organisaties die met gebruik en verslaving van cliënten te maken hebben spreken de behoefte uit om frequente bijscholing en supervisie te krijgen. In de afgelopen vijf jaren heeft dit geleid tot advisering over bedrijfsvoering en het bijscholen van teams in effectieve begeleiding. De bijscholing kan op maat of modulair worden aangeboden. Dit varieert van omgaan met vroeg signalering tot activerende gesprekstechnieken, crisisinterventie en omgaan met veelvoorkomende stoornissen naast verslaving en bijna vanzelfsprekend, alle vormen van verslaving en behandeling en begeleiding.

Een multi-disciplinair team van professionals onder leiding van Meino de Vries steunt momenteel een veertigtal organisaties in verslavingskunde, veranderprocessen en teambegeleiding. In supervisie werken we met de kracht en beleving van de werknemer en werken we aan teamgeest, leren en toepassing van kunde, ontwikkeling als mens (en professional) bestendiging van progressie en reflectie over periodes. In bijscholing staat de behoefte van de organisatie centraal waarbij we graag samen inventariseren wat passend en effectief is.

Neem contact op voor de mogelijkheden

ERVARINGEN VAN ORGANISATIES

pret

De trainingen van Elsden kunnen op maat aangeboden worden. Zo krijgt het personeel een programma wat perfect aansluit op de dagelijkse werkzaamheden.  Tijdens de bijeenkomsten is er een goede balans tussen educatie, uitwisselen van ervaringen en ruimte voor het bespreken van gevoelens. Vanuit het team krijg ik positieve reacties. Ook zie ik dat het geleerde goed implementeerbaar is in de praktijk.

De trainingen worden door Meino zelf gegeven. Meino ervaar ik als een professional, met veel kennis over de materie. Meino straalt kennis, rust en vertrouwen uit.

De supervisie wordt erg positief ervaren door het personeel. Ook hierin wordt er merkbaar gewerkt aan vertrouwen en is de theoretische kennis altijd paraat. Elsden training ervaar ik als professioneel, deskundig en een betrouwbare partner in het werkveld.

Arles Gijzen, Pret in Herstel
Yes we can Clinics

Voor mijzelf en meerdere collega’s zijn de trainingen ontzettend helpend geweest.

De trainingen geven onwijs veel handvatten die wij mooi kunnen toepassen in onze gesprekken met fellows en ouders. Vooral het eigen maken van de ‘Motiverende Gesprekstechnieken’ is erg waardevol geweest. Hierdoor kunnen we met de technieken in ons achterhoofd nog steeds authentiek werken.

Dit – samen met de kennis die ons is meegegeven – zorgt er mede voor dat wij een verschil kunnen maken in het leven van de jongeren en hun ouders.

Maryse Hettinga, Teamleider Yes We Can Clinics

Elke 6 weken komt Meino in ons meiden safehouse voor bijscholing en intervisie. De ochtend gebruiken we voor de intervisie en in de middag worden er casussen besproken. De bijscholing komt altijd goed van pas met onze doelgroep. Tevens is de bijscholing altijd van toepassing op ons safehouse.

Het hele team ervaart de intervisie, de bijscholing en de aanwezigheid van Elsden op deze dagen als zeer leerzaam, een mooie en goede evaluatie en als rustpunt in onze hectische dagen. Wij leren hier zoveel van en de ervaring, kennis en warmte van Elsden is voor ons onmisbaar geworden!

Hester Hulst, Oprichter Safe House - Leven In Je Leven, Verder In Je Leven.

Elsden training heeft Be-Responsible geholpen bij het scholen en certificeren van onze ervaringsdeskundige interventionisten. Het resultaat was dat de opgedane kennis direct gebruikt kon worden in de praktijk.

De strategische opbouw en de goede combinatie tussen theorie en praktisch oefenen tijdens de training heeft ons team dus verder geprofessionaliseerd. De eigen ervaringsdeskundigheid van de trainer (Meino) in combinatie met zijn praktische vakkennis, heeft ervoor gezorgd dat de 3 daagse training van begin tot einde boeiend bleef.

Stephan Roelofs, Oprichter Be-Responsible

Elsden training speelt een grote rol in het (verder) opleiden van de verschillende teams van Point O.

Wat wij als waardevol ervaren is dat de trainingen altijd door een deskundig trainer wordt verzorgd en dat er altijd een gelijkwaardige aansluiting wordt gemaakt met de werknemers van Point O. De brede kennis van zaken wordt zeer gewaardeerd, zowel theoretisch als praktisch. 

Ook het flexibel zijn in het aanpassen van de inhoud van de training wanneer nodig wordt als zeer prettig ervaren!

Peter Peters, Mede-eigenaar Point-0