Nieuwe training Groepsdynamiek EGD

Beroepstraining effectieve groepsfacilitatieHet behandelen van cliënten met verslavingsproblemen, psychische problemen en gedragsstoornissen gebeurt in toenemende mate in groepsverband. Al decennialang is deze methode in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk uiterst effectief gebleken om therapeutische gemeenschappen effectief te ondersteunen. Ook in Nederland neemt de inzet van groepsbehandelingen steeds verder toe. Deze ontwikkeling is deels te verklaren door de effectiviteit van groepsbehandelingen. Een andere aanleiding voor de inzet van deze methode is gelegen in een financiële oorzaak. Groepsbehandelingen zijn kosten-effectiever dan individuele behandelingen.

EGD na EACI

Elsden training ontwikkelde in 2015 in de basistraining EACI de beknopte module groepstherapie (D3). In navolging van deze module en op verzoek van verschillende GGZ instellingen in Nederland is de beroepstraining Groepsdynamiek in praktijk ontwikkeld. Door het volgen van deze training wordt je in staat gesteld de verbinding met je groep te verbeteren en het groepsproces effectiever tot zijn recht te laten komen.


Kennis en Kunde

Voor het professioneel kunnen faciliteren van groepen is gedegen kennis en kunde een noodzaak. Cliënten kampen met angsten, interculturele verschillen en groeiende maar (in veel gevallen) beperkte motivatie om zich open te stellen. De cliënt als individu dient zich immers te verhouden en open te stellen in een nieuwe groep en tegelijkertijd vormt de (werkende) groep een entiteit op zich. De meest effectieve facilitatie is een combinatie van vaardigheden en benaderingen vanuit de therapeut. Deze dient zich te allen tijde te beseffen dat persoonlijke en professionele waarden bewaakt moeten worden, de objectiviteit van de groepsbenadering essentieel is en tegelijkertijd zich er bewust van is dat de groep en de cliënt centraal staat en niet de therapeut zelf.


De duur van de training is acht lesdagen (8 dagen/16 dagdelen) in ongeveer vier maanden. De periodes tussen de lesdagen wordt gebruikt om de opgedane vaardigheden in de praktijk te brengen en hierover te reflecteren. Tijdens de lesdagen wordt twee keer per dag een groepstherapie gegeven door de cursisten als onderdeel van het lerend proces. EGD is tevens beschikbaar als inhouse training.

In aansluiting op de toename van groepsbehandelingen ontwikkelde Elsden training de training Groepsdynamiek (EGD). In deze training van vier maanden met acht bijeeenkomsten wordt een solide basis gelegd om groepen beter en effectiever te faciliteren. In deze facilitatie wordt gebruik gemaakt van verschillende benaderingen. Elsden training is van mening dat de juiste groepsbenadering een combinatie is van bestaande uitgangswaarden, benaderingen en technieken.

Sterk en Zwak

In reguliere groeps(psycho)therapie wordt vaak gestuurd op de helende factoren van Yalom. De methode om deze interactie te bewerkstelligen ligt vaak in de CGT. Wat volgens Elsden training vaak ontbreekt is een effectieve aanpak van blokkades die clienten hebben om zich verder te ontwikkelen en tot gedragsverandering te komen. Sturen op helende factoren binnen de groep is uiterst effectief, maar wat als de client blokkeert en gedrag laat zien van ontkenning, isolatie, manipulatie, intimidatie of afwijzing? Naast een individuele aanpak van 'niet-helpend' gedrag is in de trainingsmodule een groepsbenadering opgenomen die de client en de groep in beweging zet en houdt.


Counselor of Therapeut

In de training sturen we aan op een persoonlijke, professionele en verbindende wijze van facilitatie. Dit houdt onder andere in dat er sprake moet zijn van een grote mate van zelfreflectie van de therapeut. Niets menselijks is de therapeut vreemd, dus ook niet de technieken waarmee hij of zij 'makkelijk binnenkomt' 'overtuigend confronteerd' of juist ' gevoelig weet uit te dagen'. Deze kwaliteiten zijn effectief en passen bij de therapeut, maar wat valt er juist te leren wat de therapeut niet beheerst of liever niet aangaat? De vraag is tevens of de therapeut deze 'eigen kwaliteiten' niet te veel hanteert en daarmee een beperkt fundament bezit voor het breed faciliteren van uiteenlopende groepen.


Toelating

Voor het werken met groepen is het van belang dat cursisten ervaren zijn in het werken met individuele clienten. Het begeleiden van een groepsproces is geen passende taak voor een beginnend therapeut of counselor. Van cursisten wordt verwacht dat ze toe zijn aan verdieping en bijscholing in hun werk als hulpverlener met bij voorkeur drie jaar ervaring. Graag maken we kennis met kandidaat cursisten die interesse hebben in deze training.

De kosten voor de training zijn € 1955,00 BTW vrijgesteld conform erkenning CRKBO en belastingdienst.

Accreditatie HBO (tot 15 EC) conforme toetsing aangevraagd SNRO/CPION.


Cursuscode: EGD

Uitvoer 2019 (16 dagdelen)

mei-juni 4 lesdagen

sept-okt 4 lesdagen

Groepsgrootte maximaal 10 cursisten

Meer informatie ? Lees verder


Onderwerpen

- Stadia van groepsdynamica

- Groepsbenadering

- Sterktes en Zwaktes in facilitatie

- Blokkade en ontkenning

- Volwassen of Adolescent (keuze module)

- CGT in groepsverband

- Interculturele verschillen in groepen

- Actief leren in je werkomgeving

- Persoon en Professional, wie leidt?

- Groepsfacilitatie praktijk

- Groeps Co-facilitatie praktijk

- Psychologische risico's

- Gebruik en misbruik van technieken

- Omgang defensieve gedragingen

- Individuele karakteristieken

- Therapeutische factoren

- Groepservaringen

- Open en structuur groepen

EHC bewijst de praktijk

Afgelopen donderdag ontvingen de eerste Herstel Coaches hun certificaat. Remy, Bas, Aad en Dirk toonden zich in de intensieve vierdaagse Herstel-Coaching (EHC) ruim voldoende bekwaam om verslaafden in vroeg herstel praktisch te gaan begeleiden.


Primeur

Het is een primeur voor Nederland volgens Meino de Vries van Elsden. "Naast primaire begeleiding, zelfhulp en nazorg ontbreekt er een actieve begeleiding in de periode die voor de vroegherstellende verslaafde kwetsbaar is". Peter ter Horst, partner in het leertraject EHC beaamt dit. " De werkelijke cijfers over terugval na behandeling zullen in de praktijk nog hoger liggen dan we nu kunnen onderzoeken, een gedegen en bewezen aanpak kan dit verminderen'.Het ligt in de bedoeling van Elsden training en Peter ter Horst deze training landelijk te implementeren en het belang van de inzet van de coaches verder onder de aandacht te brengen bij het Zorg Instituut Nederland en zorgaanbieders.

Ontbrekende discipline

Peter geeft aan dat de Coach een ontbrekende discipline is in het begeleidings&behandeltraject : "Leren leven in herstel kan moeilijk zijn. De steun die daarbij gegeven wordt door uitvoerend professionals is vanuit behandeling en begeleiding vaak niet gelijkwaardig en dat kan vaak ook niet. De Coach staat naast de client en begeleidt de verslaafde in het oppakken van het dagelijks leven, een hele klus.."

Meino voegt toe dat de kosten effectiviteit van behandeling en begeleiding geen struikelblok hoeft te zijn voor verzekeraars en gemeentes ( Rutten, Tactus).

"Zowel maatschappelijke belangen als kosteneffectiviteit en een bijdrage aan een nog betere GGZ worden tegemoet gekomen met de inzet van de coaches. Instellingen doen wat ze kunnen en vaak met goed resultaat, de Herstel Coach is er wanneer de primaire en secundaire zorg afneemt en 'op eigen benen' gestaan moet worden'.
De herstel coach biedt een realistisch perspectief aan fellows in vroeg herstel. De coach geeft inzicht in de keuzes die hij of zij zelf heeft gemaakt en steunt de fellow om nieuwe waardes in het leven te ontdekken en oude waardes terug te vinden. Als voorbeeld en mentor staat de coach de fellow bij in daar waar het om gaat in herstel, de weg vinden in een clean en plezierig leven.


De volgende training start in januari 2019. Voor meer informatie lees je hier verder

Dag van Herstel 2018

( 6-07) Op 22 sepember zal de Dag van Herstel worden gehouden in Breda. Herstel vier je samen! Kom langs in onze stand en maak kennis met het Elsden team, of kom als oud-cursist herinneringen ophalen aan jou tijd bij ons en vertel hoe het met je gaat. Op deze dag zullen we tevens de primeur voor 2019 presenteren.

Basistrainingen volgeboekt

(7-07) De basistraining verslavingskunde, Addiction Counseling I, is voor 2018 volgeboekt. Beide klassen hebben het maximale aantal cursisten bereikt. Wil je je inschrijven voor de training van februari 2019? Dat kan nu. Lees hier meer...

Internationale Stage

(26-05) Voor cursisten EACI, IACI en EACII hebben we werkervaringsplekken beschikbaar in het buitenland. Spreek je goed Engels en wil je meedraaien in een Engelse kliniek ? Meld dit dan via info@elsden.nl en welicht plaatsen we je in Withersdane Hall.

Elsden en Yes We Can Clinics

Yes We Can Clinics en Elsden Beroeps Training hebben een samenwerkingsovereenkomst voor interne opleidingen gesloten. Elsden gaat de beroepstrainingen en -opleidingen van Yes We Can Clinics verder professionaliseren. Komend jaar volgen alle behandelaren en counselors (ervaringsdeskundigen) opleidingsmodules over de psychische veranderprocessen bij de fellows.

Jan Willem Poot, oprichter van Yes We Can Clinics: “We zijn verheugd dat we met Elsden structureel gaan samenwerken. We wilden een partner voor trainingen en opleidingen die dicht bij de Yes We Can filosofie staat. Elsden kent de geestelijke gezondheidszorg goed en heeft in het verleden al aan meerdere van onze medewerkers nuttige trainingen gegeven. We zien ernaar uit dit uit te breiden.


Jan Willem Poot, oprichter en bestuurder Yes We Can Clinics en Meino de Vries, initiatiefnemer van Elsden.


Meino de Vries, initiatiefnemer van Elsden ziet deze samenwerking vooral als uniek en een goede match: “Het uiteindelijke doel van onze beroepstrainingen is het praktisch toepassen en bestendigen van kennis en kunde in veranderprocessen binnen de GGZ. De samenwerking met Yes We Can Clinics sluit zeer goed aan op onze visie waarin we de kunde van uitvoerend professionals en verbinding met de clienten (fellows) verder willen versterken. We herkennen ons in de gedrevenheid van de organisatie, mensgerichte behandeling en kijken met enige trots maar vooral veel betrokkenheid uit naar deze volgende fase van verdere intensivering van onze samenwerking
Samen opleiden

De combinatie van het opleiden van ervaringsdeskundigen in een klas met regulier opgeleide professionals is succesvol.  Ruim 180 cursisten hebben sinds 2015 deelgenomen aan de erkende beroepstraining EACI waarin ervaringsdeskundigen en regulier opgeleide professionals samen trainen. Zowel de cursisten van zeven opvolgende klassen EACI  als de instellingen waar ze werken geven aan een verandering te zien.


Meer informatie over EACI lees je hier


Deze verandering wordt met name opgemerkt door verbetering te ervaren in zowel professionalisering van het individu als meer samenhang in het team. Regulier opgeleide professionals geven  onder meer aan meer inzicht te hebben gekregen in het eigen functioneren, zelfzorg en  lijken dichter bij de beleveniswereld van de client te komen staan.


Ervaringsdeskundigen geven juist aan dat ze de geleerde technieken in de praktijk mogen brengen zonder afstand te hoeven doen van hun eigen proces, zolang ze zich maar bewust zijn welke 'pet' ze op hebben. De opzet en besluit deze cursisten te combineren is een goede keuze van ons geweest die navolging heeft gekregen in het reguliere HBO onderwijs.


Verbinding is de essentie, niet alleen tussen client en behandelaar, maar ook tussen teamleden onderling. De samenwerking blijkt een blijvend lerend proces te zijn, en bovenal toekomstbestendig.

Naasten-Programma Training ENPT

In januari gaat de tweede Naasten-programma training van start. 'Een logische stap' volgens Meino de Vries.

'Onze trainingen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Minnesotamodel, familiebetrokkenheid is een fundament hieronder. Zonder hier aandacht aan te besteden kun je eenvoudigweg niet spreken van een behandeling volgens de uitgangspunten van het model'.

In 2010 co-faciliteerde hij bij Tactus Verslavingszorg voor het eerst een Familie programma onder leiding van Heleen Doornbos. Het programma had een duidelijke structuur; acht sessies met veel aandacht voor uitleg, het toepassen van kennis en het ontdekken van de belevingswereld van de betrokkenen. Een werkbare vorm die een combinatie was van het familieprogramma van de Matrix Institute (Hazelden/BF Foundation) en de toepasbaarheid in Nederland. Na de ervaringen van Meino de Vries in Ierland als student aan het Tipperary Institute en als behandelaar bij Castle Craig werden ook deze toegevoegd aan de inhoud van het ' Familie programma'.

' Familie keert terug naar normalisatie, de verslaafde groeit in zijn of haar herstel, beide reizen dus een andere kant op..?'Hoewel sommige deelnemers aanvankelijk terughoudend waren voor deelname aan het Familie programma zijn er in zeven  jaar overwegend positieve reacties te melden vanuit de deelnemers. Het concept is beproefd en getest en door de jaren heen bruikbaar gebleken voor naasten van verslaafden.

'In de training leer je de familie omgaan met zichzelf en de vroege signalen van een terugval van de verslaafde' 

Uitdragen

In 2012 is het programma voor het eerst als training gegeven in een klinische setting. vanuit de GGZ ontstond de behoefte aan systemische ondersteuning.

Anno 2017 is het nu aan Elsden training om de training toegankelijk te maken voor eenieder die het programma wil begrijpen, beleven en uitvoeren. De naam is inmiddels gewijzigd naar Naasten-Programma omdat het systeem meer beslaat dan familie.

De Naastenprogramma training wordt uitgevoerd door Heleen Doornbos (Coordinator Familie programma Tactus Minnesota) en Meino de Vries.

'Vaak zien we vrienden, partners en zelfs werkgevers tijdens het programma'.Elsden training beoogt met de training ENPT meer inzet van Naasten programma's in Nederland. Eenieder die zich bezighoudt met systemisch werken lijkt volgens Meino een eigen expertise te hebben, kinderen, partners, ouders, broers &zussen..


'De inzet van ENPT in een breed veld van hulpverlening draagt zorg voor adequate en zeer persoonlijke en holistische hulpverlening over de volledige breedte van het systeem, zonder betrokkenen buiten beschouwing te laten of afbreuk te doen aan de evidence based opzet'.

De oktobertraining is inmiddels volgeboekt. De volgende ENPT staat gepland voor 15 16  & 17 januari.

Meer weten over de ENPT training ?

Terugvalpreventie & CGT 1.0

(22-06) In juni hebben we de eerste editie uit mogen voeren van de training Terugval preventie en Cognitieve gedragstherapie. Het doel van deze training is het bestendigen van vroeg herstel gedrag  door nieuwe gedachten te leren bij triggers en risicovolle situaties en levensgebieden. De uitdaging lag bij Suzanne en Meino om een combinatietraining  te maken van terugvalpreventie (levensgebieden, situaties,vroege waarschuwingsignalen) en cognitieve gedragstherapie (wat gebeurt er in situaties, welk gedrag vertoon je en waarop is dat gebaseerd, hoe wordt dit getriggerd tot oud gedrag en mogelijk gebruik? Wat is nieuw gedrag en hoe zet je dit in?).

De uiteindelijke training is een vierdaagse geworden met veel oefening, workshops en een benadering vanuit de praktijk. Voor de locatie hebben we gekozen voor het sfeervolle Hooghiemstra gebouw , gelegen in hartje Utrecht. De Belgische en Nederlandse cursisten vormden op de eerste dag al een groep die hecht met elkaar samenwerkte. Zoals in iedere praktijkgerichte training was er ruimte voor persoonlijke groei & issues, het opdoen van vakkenis, het toetsen aan de praktijk en het blijven oefenen en humor.
De casuistiek en opdrachten kwamen volgens de cursisten vrijwel volledig overeen met de praktijk. Op dag twee ontstond er een sfeer die zich kenmerkte door het enthousiasme van de cursisten doordat ze allen aangaven nieuwe en bruikbare technieken te hebben gekregen die ze graag wilden inzetten in de praktijk. 

Het leren opzetten van een terugvalpreventiegroep was voor de groep een moment van leertherapie en een reflectie op het eigen functioneren.

De dag werd afgesloten met een informeel etentje aan de werfkelders. Dag drie en vier bestonden uit het aanleren van het inzetten van de Betekenis Analyse, Functie analyse en luchtige workshops over hoe je een client ' inzicht inzichtelijk maakt'.
Voor we overgingen tot het afscheid op donderdag hebben we de feiten van de vierdaagse nog even voorbij laten komen; wat heb je geleerd?, kun je dit toepassen ? wat neem je mee? De vierdaagse was intensief. De groep was hecht, werkte samen en zorgde voor elkaar.

Als opleider hoop je dat  je training praktisch inzetbaar is, dat de groep elkaar opzoekt, en dat de 21 leerdoelen en onderdelen aanslaan. het is meer dan gelukt, allemaal.

Het is door ons ervaren als een onvergetelijke ervaring en een kroon op de voorbereidingen door een gemiddelde evaluatie van een  8,7 voor bruikbaarheid in de praktijk, maar even belangrijk, de voelbare verbinding die is gelegd met elkaar.

De volgende TVPC start op 30 oktober.

OKE voor Ervaringsdeskundigheid in MBO-4

(23-06)  Onder deze term (OKE) is een overlegorgaan ontstaan over een keuzemodule ervaringsdeskundigheid voor het MBO (niveau 4). OKE is een samenwerkingsverband tussen Deltion college, Landstede, Hanzehogeschool Groningen, Zelfregiecentrum Focus en Elsden training.

In het overleg is er aandacht voor het implementeren van een nieuwe keuze module die studenten beter in staat stelt de overgang van MBO naar HBO te maken. Het keuzedeel beslaat de volledige breedte van ervaringsdeskundigheid en is niet specifiek voor de verslavingszorg. we zijn dankbaar dat we hieraan mogen meewerken.


(foto:Chr. Hogeschool Windesheim)