Veelgestelde Vragen2019-05-22T13:47:56+02:00

Veelgestelde Vragen

Wat is Elsden eigenlijk?2019-07-31T19:19:25+02:00

We zijn een erkende onderwijsinstelling met als hoofddoel; het verzorgen van beroepstrainingen voor uitvoerend professionals.

Wat maakt Elsden bijzonder ?2019-05-22T13:42:05+02:00

We trainen vanaf de eerste dag in het omgaan met clienten, oefenen veel gesprekstechnieken en leren je omgaan met diverse verslavingsproblematiek vanuit de praktijk. Ons onderwijs is verdiepend, we kijken naar de klachten en problemen van clienten, signaleren hoe zij hier mee omgaan en hoe jij daar in kan helpen door de sterktes van clienten in te zetten naar nieuw gedrag.

Zijn Elsden trainingen erkend?2023-07-27T14:45:54+02:00

Erkend onderwijs is een ‘must’ in ons vak. Hoewel sommige niet geaccrediteerde bijscholingen inhoudelijk zeker de moeite waard kunnen zijn voldoen deze niet aan logische, kwalitatieve en innovatieve normen. Het proces om tot accreditatie te komen is omvangrijk en intensief. Particuliere aanbieders in bij en nascholing hebben hierin verschillende keuzes. Accreditatie door een beroepsvereniging is een waarborg voor erkende bij en nascholing. Om registraties bij teveel verschillende verenigingen uit te sluiten werken we naar centrale registratie bij Registerplein, uitgevoerd door PE-Online. Onderstaande beroepsverenigingen zijn aangesloten bij Registerplein.

 

Beroepstrainingen van Elsden training zijn geaccrediteerd of in accreditatie door de onderstaande beroepsverenigingen als erkende bij en nascholing. Daar waar in accreditatie wordt vermeld zijn wij in het proces van aanvraag, aanpassing of afwachting.

 

 

 

SNRO Stichting Nederlandse register opleidingen in complementaire zorg

VKI  geaccrediteerd HBO conform 5,4 ECTS 2017

VKI in accreditatie HBO conform 3 ECTS

 

Register Vaktherapie

VKI geaccrediteerd 2019   75 punten

Het register Vaktherapie draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor:

  • Dramatherapie
  • Psychomotorische therapie

 

 

Landelijke Vereniging Praktijk Ondersteuners Huisartsen POH-GGZ

VKI geaccrediteerd 2019   30 punten

 

Registerplein

VKI geaccrediteerd 2019

130 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.
Is 1 ontwikkelactiviteit van 130 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

 

Het registerplein draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor:

  • Register Cliëntondersteuners
  • Register GGZ-agogen
  • Register Maatschappelijk werk (MW)
  • Register Psychodiagnostisch Werkenden
  • Register Sociaal Agogen (AG)
  • Register Sociaal Werkers

 

KTNO  kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (en aangesloten beroepsverenigingen)

VKI geaccrediteerd HBO conforme accreditatie 2019

VKII geacrediteerd HBO conforme accreditatie 2019

VKII In accreditatie

 

 

BATC Beroepsorganisatie  Belangen Associatie Therapeut en Consument

VKI geaccrediteerd 2019 via KTNO

 

CRKBO Geregistreerde Instelling  CRKBO Geregistreerde Docent

CRKBO

Registratie kort beroeps onderwijs door CRKBO 2016

Wat is het niveau van de trainingen?2021-11-07T11:38:07+01:00

We geven les op MBO en HBO niveau en hanteren ‘volwassenen onderwijs’ als methode. Dit houdt in dat we veel oefenen en stof op verschillende manieren overdragen en terugvragen. Dit is met name geschikt voor trainees die al even uit het leer proces zijn of het MBO of HBO niveau niet eerder hebben gevolgd. De trainingen hebben verschillende niveaus dus.

Wat heb ik aan de training als ervaringsdeskundige ?2023-07-27T14:46:18+02:00

Je leert in VKI en VKII behandeltechnieken die je (in combinatie met je ervaringsdeskundigheid) ten goede laat komen aan het herstel van je client. De training leert je professioneel handelen binnen een GGZ setting. Door het volgen van de training zul je meer in staat zijn je client vanuit eigen kracht te laten werken aan herstel van relaties met zichzelf en anderen. De training (VKI en VKII) voorziet in basiskennis verslavingskunde, leert je gedrag herkennen wat past in het transtheoretisch model en hoe je hiermee omgaat. Je kansen op inzet als ervaringsdeskundige bij een GGZ instelling worden hiermee aanzienlijk vergroot. Cursisten met een eigen praktijk hebben aangegeven veel te hebben aan de professionaliteit in behandeltechnieken. Deze kunnen zij verder ontwikkelen in hun eigen werk.

Wat heb ik aan de VKI/II/III als ‘niet ervaringsdeskundige’?2023-07-27T14:46:27+02:00

De beroepstraining  voorziet in basiskennis verslavingskunde, leert je gedrag herkennen wat past in het transtheoretisch model en hoe je hiermee omgaat. Daarnaast maken we een begin met het integreren van een herstel gerichte visie met evidence based behandeltechnieken. Door het volgen van de training zul je meer in staat zijn je client vanuit eigen kracht te laten werken aan herstel van relaties met zichzelf en anderen. De ervaring is dat veel regulier opgeleid professionals de training waardevol  (8,6) vinden omdat deze voorziet in basiskennis en praktische handvaten biedt om een verslavingsbehandeling uit te voeren.

Kan het UWV mijn training vergoeden ?2023-01-18T12:07:20+01:00

Scholing en omscholing

Scholing is belangrijk en kan je helpen bij het vinden van een baan die past bij jouw mogelijkheden. Je contactpersoon bij UWV zal daarbij adviseren, overleg daarom altijd vooraf met hem of haar voordat je start! Je hebt altijd toestemming van UWV nodig om te mogen starten met een scholing.

Betaalt UWV mijn opleiding?

UWV betaalt alleen een scholing als het noodzakelijk is om ander passend werk te kunnen vinden. In dat geval wordt er van jou verwacht, dat je er alles aan doet om de scholing goed af te ronden. UWV beoordeelt of de scholing voor jou noodzakelijk is.

Neem tijdig contact op met je UWV contactpersoon om jouw mogelijkheden voor het volgen van een scholing te bespreken en voor een verzoek om toestemming om deze te mogen volgen.

Ben ik na het volgen van alleen de basistraining VKI volleerd begeleider?2023-05-18T10:13:01+02:00

Nee, dat ben je (nog) niet. Na het volgen van de VKI heb je kennis gemaakt en geoefend met alle technieken die voorkomen in abstinentie gerichte begeleiding en/of behandeling. Dit is een fundament en zeker geen eindstation. Na afronding kun je jouw technieken verbeteren. Voor het functioneren als volwaardig begeleider adviseren wij atijd een vervolgtraining (VKI). Daarnaast is het belangrijk dat je veel, heel veel kunt oefenen met je gesprekstechnieken.

Kan ik ‘betaald schrijven’ binnen het Zorg Prestatie Model (ZPM)?2023-05-18T10:12:02+02:00

Dat is afhankelijk van je vooropleiding. Alleen het volgen beroepstrainingen leiden niet tot een erkend mede-behandelaarschap. Daar is de training te kort voor.  De trainingen zijn gericht op de inhoud van het vak als hulpverlener in de GGZ. Binnen het ZPM zijn GGZ-Agogen geregistreerd en Psychologen met een LOGO verklaring.

Kan ik als niet-ervaringsdeskundige ook meedoen aan de trainingen?2019-05-22T13:45:01+02:00

Je bent meer dan welkom.

Wat zijn de toelatingseisen?2023-07-27T14:47:08+02:00

Die verschillen per training, voor de meest geboekte training VKI Basistraining Verslavingskunde is dit naast een MBO+ niveau ook jouw motivatie.

Wat levert mij een beroepstraining op?2023-05-18T10:09:38+02:00

Beroepstrainingen leiden mensen op voor een vak in plaats van een titel. Naast erkenning gaat het juist om de inhoud die je in de praktijk een betere professional maakt.

We geven les op praktisch HBO Niveau. Uit onze ervaring blijkt dat de ervaringsdeskundige op MBO niveau ook prima ‘mee kan komen’. In de praktijk blijken de trainingen ook een aanvulling te zijn voor de afgestudeerde HBO’er (MWD,SPV,SPH) of (basis) psycholoog.

Al onze scholingen wordt aangemeld voor accreditatie Registerplein PE-Online.

Is de inhoud van de training toepasbaar in de GGZ?2023-05-18T10:08:18+02:00

De inhoud van alle trainingen valt onder EBP (Evidence Based Practice). Het zijn erkende en effectieve werkvormen. Voor de samenstelling van de trainingen maakt Elsden gebruik van EBP erkende modules. De modules zijn bruikbaar in begeleiding en behandeling van diverse verslavingsproblemen. De methodes die we leren in de beroepstrainingen komen overeen met de werkvormen in klinieken, safe-houses en instellingen voor ambulante behandeling en begeleiding.

Kan ik instromen in VKII zonder VKI te volgen?2023-05-18T10:07:48+02:00

Dat kan onder bepaalde voorwaarden, lees de details van de trainingen hiervoor goed door. Voor het instromen in VKII geldt in ieder geval dat je gedegen kennis hebt van Motiverende Gespreksvoering, Activerende Gespreksvoering en Verslavingskunde.

Kan ik een dag missen? Wat als ik ziek ben?2023-05-18T10:06:45+02:00

Ja dat kan, raadpleeg EA voor de lesstof en volg intervisie met je groepsgenoten. Vraag aan hen wat er geoefend en geleerd is. Je dient 90% aanwezig te zijn voor succesvolle afronding.

Krijg ik studiebegeleiding?2019-05-22T13:46:45+02:00

Uiteraard, we staan voor je klaar, per mail, telefoon en app. Zonder restricties qua tijd of hoe vaak je mag mailen!

Kan ik BTW terugvorderen?2023-05-18T10:05:24+02:00

Dat is niet van toepassing gezien de status van beroepsopleiding, toegekend door CRKBO/CPION per april 2016 en daarmee erkend als beroepsonderwijs door de fiscus en overheid. De opleidingen zijn hierdoor vrijgesteld van BTW.

Zijn studiekosten aftrekbaar voor de belasting?2023-05-18T10:04:34+02:00

De overheid hecht waarde aan ‘een levenslang leren en ontwikkelen’. Hier toe is de STAP-subsidie ontstaan. De verrekening van opleidingskosten met belastbaar inkomen is hiermee komen te vervallen. STAP zal per 2024 eindigen. Het is nog niet bekend welke regelingen van gelden per 2024. Kijk voor de uitleg verrekening studiekosten op de site van de belastingdienst.

Ga naar de bovenkant