Laden Trainingen

Motiverende Gespreksvoering met korte Interventie (MGI)

Motivational Interviewing and Brief Interventions (B.I.)

 

Driedaagse training casus gericht werken

De kracht van een kort gesprek tijdens een wandeling, activiteit of interventie blijkt  zeer effectief. Een korte Interventie richt zich altijd op gedrag of acuut probleem. Hierin is het maken van een keuze door je client het doel.

Motiverende Gespreksvoering met korte Interventie (MGI) wordt toegepast in 1-op-1 met je cliënt.

De training is opgezet voor werkzame begeleiders en professionals.

Het gebruiken van Motiverende Gespreksvoering is bijna standaard in de zorg.  Cliënten verdienen immers ondersteuning in het leren kiezen, omgang met twijfel en het zien van een hoopvol perspectief. Naast het motiveren en het uitlokken van verandertaal leren we ook de lijdensdruk herkennen en beschrijven. In de praktijk is het normaal dat de cliënt  weerstand laat zien in het proces. Dit kan (met name bij adolescenten en cliënten met middelenmisbruik) leiden tot de wens of noodzaak van een korte Interventie. Een korte Interventie komt voor in voortgangsgesprekken, (dreigende) escalerende situaties, afwijkend gedrag of acute dynamische bijsturing van begeleiding. Korte Interventies komen voor in behandel en begeleidingsprocessen bij middelenmisbruik/afhankelijkheid en gedragsstoornissen.

Uitgangspunten

 • werken aan  tussendoelen ipv einddoelen in behandeling of begeleiding
 • schade beperken aan het proces
 • specifieke doelen worden bepaald door het gedrag van de cliënt

Korte Interventies komen voort uit humanistische en existentiële benaderingen in begeleiding en behandeling. Hierin is het van belang dat de client benaderd wordt met empathie, directheid en reflectie. Voor de cursisten ligt de taak om te leren omgaan met de subjectiviteit van de cliënt in gedrag, luisteren en leren. In een kort contact is er ruimte voor empathie, eigen verantwoordelijkheid en het leren overbrengen van de gevolgen van een keuze.

Vanuit een professionele begeleiding betrekken we cursisten in het werken met eigen casuïstiek.

Niveau

MBO+

Wie

Persoonlijk begeleiders en coaches, behandelaren, sociaal werkers.

Lesdagen

 • 13 september
 • 18 oktober
 • 8 november

Lesgeld

 • 780,00 (BTW vrijgesteld)

Lestijden

 • 09:15 – 16:15

Onderwerpen in deze training

 • Basis Motiverende Gepreksvoering
 • Activerende Gespreksvoering
 • Korte Interventies
 • Weerstand en gedrag
 • Omgangsvormen bij passiviteit
 • Jouw werkomgeving
 • Interne en externe afstemming
 • Casuïstiek uit jouw werkomgeving

Les vorm

 • Klassikaal Almere

‘Pas als je weet hoe het echt met je gaat kun je veranderen..’ 

Ga naar de bovenkant