Klachtenprocedure

Elsden Training streeft naar een prettige samenwerking met haar partners en cursisten. Trainen blijft evenwel mensenwerk. Indien wij volgens u een fout hebben gemaakt of u indien ontevreden over ons bent, dan wel indien u anderszins aanmerkingen over onze dienstverlening heeft, dan horen wij dat graag van u. Dit geeft ons de kans uw klacht naar behoren op te kunnen lossen en stelt ons in staat te leren van onze fouten.

Wat is van belang?

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te kunnen lossen dient u ons, indien van toepassing, van de volgende gegevens te voorzien:

  • Uw naam, adres en telefoongegevens;
  • een heldere omschrijving van uw klacht;
  • omschrijving van de training of opdracht waarop de klacht betrekking heeft;
  • de namen van de betrokken personen;

Zodra wij over deze gegevens beschikken, gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte van de voortgang.  Binnen drie dagen na ontvangst van uw klacht verneemt u van ons de afhandelingsprocedure van de klacht. Afgehandelde klachten worden door ons twaalf maanden bewaard.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen.

U kunt contact opnemen met uw cursusleider of rechtstreeks met de heer Meino de Vries op telefoonnummer 06-51971905. Per e-mail kunt u hem bereiken op m.devries@elsden.nl.

Uw klacht kunt u ook schriftelijk sturen naar:

Elsden Training B.V.

t.a.v. de heer M.E. de Vries

Camerastraat 23

1322 BB ALMERE

 

Of mailen naar secretariaat@elsden.nl

Wat doen wij met uw klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht wordt de externe klachtenmedewerker op de hoogte gesteld.

Intern zal de informatie en argumentatie nauwkeurig besproken worden met betrokkenen indien er sprake is van een materieel of financieel belang. De heer De Vries zal vervolgens een standpunt innemen en u daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Als de klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens, of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de beroepscommissie. De commissie bestaat uit twee personen buiten Elsden Training die bijgestaan worden door een onafhankelijke voorzitter. De beroepscommissie zal in deze een besluit nemen omtrent de afhandeling van de klacht.

Indien bovenstaande procedure geen uitkomst biedt, kunt u zich tot de burgerlijke rechter wenden.