Omgaan met verslaving en problematisch middelengebruik (OVM)

In organisaties en gemeentes zien we steeds meer de behoefte aan kennis en kunde in het omgaan met cliënten die middelen gebruiken of een verslaving hebben. In Nederland kampen ruim 2 miljoen mensen met een vorm van verslaving of problematisch gebruik. In reguliere opleidingen die voorzien in de uitoefening van begeleiding is er beperkte aandacht voor omgang met deze groeiende doelgroep. Juist de toename van het aantal mensen met een probleem en de diversiteit aan (nieuwe) middelen vergt bijscholing om handelingsbekwaamheid te vergroten.

Elsden training schoolt medewerkers bij in het leren omgaan met mensen die middelen gebruiken of een verslaving hebben. Hiervoor is een praktische scholing ontwikkeld die structureel bijdraagt aan effectieve omgang, vergroting van handelingsbekwaamheid en vertrouwd raken met deze groeiende doelgroep.

Waarom OVM online?

Voor het effectief kunnen scholen in beperkte tijd is er een online OVM scholing ontwikkeld. Deze scholing kan gevolgd worden in de door de medewerker eigen gekozen tijd en tempo binnen een vastgestelde periode. De lesstof wordt interactief aangeboden door video’s, artikelen en online presentaties. Iedere module wordt afgesloten met een korte toetsing. Vanaf 20 medewerkers krijgt de organisatie een ‘eigen leeromgeving’.

De scholing is ontwikkeld door docenten die naast hun docentschap ook als behandelaar werken. Hun ervaringen zijn aangevuld met de kennis en kunde van ervaringsdeskundigen die zelf de lijdensdruk van verslaving en de hoop van herstel kennen.

Voor wie

Een OVM scholing is voor iedere medewerker die met cliënten met een verslaving of problematisch middelengebruik te maken kan krijgen. Hierin zien we een toegevoegde waarde voor wijkteams, FACT, receptie medewerkers, persoonlijk begeleiders, jeugdwerkers, sociaal werkenden en iedere vorm van begeleiding.

Onderwerpen in de scholing

 • Verslaving helder weergegeven
 • Middelen en gedragingen
 • Signalering en vroeg signalering
 • Scheiden van persoon en gedrag
 • Cliëntgerichte communicatie
 • Mogelijkheden in behandeling
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Begeleiding binnen de eigen functie

De scholing

 • Vier interactieve lesmodules
 • Begeleiding door docent
 • Investering tijd (SbU) 20 uur
 • Accreditatie Registerplein

Lesgeld

Deelname is al mogelijk vanaf € 495,00 (BTW vrijgesteld).