Gedragsstijlen zonder hokjes denken.

Hoe beschrijf je gedrag zonder in hokjes te denken? Welke gedragsstijl heeft iemand eigenlijk? Welke vorm van communicatie kenmerkt iemand en hoe zorg je ervoor dat mensen elkaar begrijpen? De antwoorden worden helder wanneer we gedrag te scheiden van persoonlijkheden. Het gaat er dus om hoe iemand ‘doet’, niet wat iemand ‘is’.

Betere communicatie met inachtneming van het eigen gedrag en dat van een ander leidt tot betere resultaten in samenwerking, bestendiging van teams en hechtere interdisciplinaire samenwerking in de GGZ. Analyse en oefening leidt tot begrip van eigen en andermans gedrag, inzicht in sterkte en ontwikkelpunten, vergroting van inzicht en onderling begrip en effectiever omgaan met weerstand.

Elsden training ondersteunt al tien jaar organisaties in het vergroten van persoonlijke effectiviteit van individuele teamleden en teams. Hierin gaan we de dienstverlening uitbreiden met de mogelijkheid om naast supervisie, meewerkdagen en scholing per werknemer de gedragsstijl te laten onderzoeken. Onderzoek bestaat uit meten en analyseren. Vervolgens laten we teamleden oefenen in de praktijk met eigen en tegengestelde gedragsstijlen. Hiervoor gebruiken we de basis en responsstijlen van DISC. Dit is een praktisch model waarmee je inzicht krijgt in het waarneembare gedrag van een persoon met zijn of haar omgeving. Het geeft aan hoe iemand doet, niet wie iemand is. Dit wordt gemeten met de 4 verschillende gedragsstijlen: dominantie, invloed, stabiliteit en conformisme. Het maken van een DISC analyse is voor iedereen. De analyse helpt bij persoonlijke ontwikkeling en kan ook een team versterken. Daarom wordt het vaak ingezet door bijvoorbeeld HR, coaches en trainers.

Het DISC model bestaat uit vier profielen, ook wel gedragsstijlen genoemd. DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Aan deze profielen zijn kleuren gekoppeld, zo zijn de profielen makkelijk te herkennen.

Werkwijze Elsden DISC

De analyse kan worden geïntegreerd in teamsupervisie, individuele supervisie en scholing. Na het online invullen van een de DISC analyse wordt door Elsden training een kwalitatief en gedegen rapport samengesteld (Pro-Analyse). Dit ruim twintig pagina tellend rapport geeft in detail de volgende onderwerpen weer:

 • Inleiding is DISC
 • Persoonlijke stijlomschrijving
 • Persoonlijke DISC-grafieken
 • Het DISC wiel en de positie van het teamlid
 • Basis en Responsstijl
 • Zelfperceptie en gedrag onder druk
 • Uitleg van de scores
 • Intensiteitsindex
 • Aandachtspunten voor ontwikkeling
 • Effectiever communiceren met andere stijlen
 • Kwaliteiten
 • Do’s en Don’ts in communicatie
 • Suggesties voor leidinggevenden
 • De stimulerende werkomgeving
 • DISC op een Goed en Slechte dag
 • Persoonlijk Actieplan

Meten Analyseren Oefenen

Na de meting wordt de rapportage aan de deelnemer verdiepend uitgelegd en toegelicht. De aandachtspunten worden de basis voor een persoonlijk werkplan waarmee de deelnemer in de praktijk aan de slag gaat. Het werkplan is opgenomen in de rapportage. Op verzoek van de organisatie werken we graag met meerdere deelnemers die een analyse hebben ingevuld. Met deze deelnemers oefenen we met een teamanalyse. Hierin versterken ze elkaars effectiviteit binnen het eigen team en krijgen ze de kans zichzelf te bekwamen in het bijleren van communicatieve vaardigheden op hun eigen werkvloer. Na vier maanden wordt de inzet en het werkplan persoonlijk geëvalueerd met de deelnemer.

Team analyse, in zeven stappen naar een blijvend resultaat

Bijna niemand werkt alleen. Gedrag is in de meeste gevallen onderdeel van interactie met anderen. In een team is het van belang dat een team als geheel werkt zonder dat iedereen hetzelfde doet. het streven naar een samen vastgestelde uitkomst is wél van  belang. Hierin onderscheiden we uniformiteit (allemaal exact hetzelfde doen) van universaliteit (met je eigen kwaliteiten voor eenzelfde doel gaan). Dit is kenmerkend voor teamanalyses bij Elsden. Een analyse alleen is niet voldoende. Een gedegen stappenplan ligt aan de basis van een waardevol en blijvend effect. Hierin hebben we een zeven-stappen team analyse ontwikkeld.

 1. Doel bepalen
 2. Meting door inzet van de pro-analyse bij alle teamleden
 3. Uitdagingen en kwaliteiten
 4. Vaststellingen van actuele teamgedragingen
 5. Beschrijven methodiek en werkvormen
 6. Het actieplan
 7. Evaluatie

Inzet van de analyse 

Voor inzet van de analyses in jouw organisatie kun je contact opnemen met Yvette via secretariaat@elsden.nl.  de deelnemers krijgen via mail een uitnodiging de vragenlijst in te vullen. Binnen enkele dagen ontvangen zij de pro-analyse die wordt toegelicht door onze DISC trainers.

Meer over de analyse.

In de analyse beschrijven we de basisstijl ,de stijl die iemand van nature vertoont, onder normale omstandigheden waarin iemand het meest zichzelf is en waarover niet bewust wordt nagedacht. Naast de basisstijl beschrijven we de responsstijl. Dit is de stijl die iemand over het algemeen laat zien in een werkomgeving. In deze stijl spreken we over bewust gedrag. Iedere gedragsstijl is een combinatie van de vier gedragsstijlen.

Het model is gebaseerd op de vier psychologische functies; denken, voelen, waarnemen en intuïtie van Dr. Carl Gustav Jung. Uiteindelijk is het niet Jung, maar de Amerikaanse Psycholoog Dr. William Moulton Marston (1893-1947) geweest, die eind jaren twintig de grondlegger was voor wat DISC nu is. Marston gaf het werk genaamd “The emotions of normal people” uit.

Marston observeerde de gedragingen van mensen vanuit de volgende assen:

 • De as vijandige (antagonistische) omgeving/goedgezinde omgeving
 • De as passief reagerend/actief reagerend

Binnen deze twee assen zijn 4 kwadranten zichtbaar. Elk kwadrant kreeg van Marston een letter: DISC (Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme) Deze letters vormen samen het DISC-model. Meer recent zie je dat bij veel afbeeldingen waarin DISC wordt uitgelegd de as vijandige omgeving/goedgezinde omgeving is vervangen door een as met daarop: denken versus voelen. De as passief/actief reageren wordt daarom vaker vervangen door introvert versus extravert.

 

Elsden training is gecertificeerd DISC trainer.
Onze trainers worden geschoold en gecertificeerd door DISC Boulevard Nederland.