Nieuws2019-07-23T15:51:53+02:00

Nieuws

Legalisering van drugs, het failliet van de GGZ?

Deze week werd ik bijna positief verrast. De oplaaiende discussie over het legaliseren van drugs heeft het onderwerp weer op de agenda van de overheid gezet. Goed werk! Nu gaan we ongetwijfeld feiten onderzoeken. Juist omdat dan duidelijk zal worden wat verslaving in de samenleving moeiteloos kapotmaakt. Juist omdat we dan leren hoe drugs moeiteloos alles van iemand afneemt die daarna de zin van het leven niet meer ziet maar te bang is om er echt uit te stappen. Juist omdat dan juist onderzocht kan worden wat de verwoestende werking van drugs op lichaam en geest is en eindelijk een afrekening plaatsvindt met het stigma over verslaving. Dit stigma wordt gekenmerkt door de zogenaamde vrije keuze wanneer iemand de diagnose verslaving (noot; anders omschreven in de DSM 5) heeft. Het ontbreken van de vrije keuze is immers ingebed in het woord verslaving; ‘slaaf van de dwang’. Ook zal ongetwijfeld duidelijk worden gemaakt dat verslaving staat voor het niet verbonden zijn met ‘zelf en anderen’ en wat de omvang is van de problemen wanneer we gaan erkennen dat de meeste mensen met een verslavingsprobleem niet in een kliniek zitten maar op dit moment in actief gebruik zijn. Ook zullen de geschatte aantallen mensen met een verslaving eindelijk de vertienvoudiging opleveren die aannemelijker is dan het meten van geregistreerde cliënten die pas hulp hebben aanvaard na langer dan tien jaar problematisch gebruik! [...]

UWV zet contract voort alle Elsden opleidingen

Met ingang van 1 januari is de scholingsovereenkomst tussen het UWV en Elsden training B.V. voortgezet. Sinds 2016 werkte het UWV al met Elsden training samen volgens het toen geldende inkoopkader. De basis van de samenwerking was gebaseerd op het leveren van praktische beroepstrainingen. Deze werden door het UWV ingezet als omscholing, bijscholing of fundamentele bijdrage aan de basis van een andere loopbaan. Binnen het UWV is er in de afgelopen jaren een revisie geweest van het volledige inkoopkader opleidingen, trainen en overige scholing. Hierin is een strengere selectie gemaakt onder de aanbieders  van de verschillende domeinen op het gebied van inhoud en kwalitatieve keurmerken. Het voeren van zelf ontwikkelde en geaccrediteerde scholingen en het voldoen aan Europese aanbestedingscriteria is een vereiste. Voor ons  is dit een belangrijke continuering van een relatie die mede maatgevend is geweest in de groei de afgelopen acht jaar. Als scholingspartner hebben we via het UWV 20 tot 30% van ons totaal aantal deelnemers mogen inschrijven. De cursisten (trainées) waardeerden onze opleidingen met een gemiddeld cijfer 9 (onderzoek Contenza in opdracht van het UWV 2022). Met het voortzetten van de raamovereenkomst is de fase van samenwerking voortgezet waarin we onze inzet, investeringen in accreditatie en kwaliteitsverbetering gewaardeerd zien. Als (zorg)marktleidende onderwijsinstelling in de abstinentie gerichte verslavingszorg draagt de nieuwe samenwerking zeker bij aan een solide voortzetting van waar we goed in zijn. Verbinden. Voor meer [...]

De Kracht van Zelfregie

Wanneer we werken met cliënten in de verslavingszorg  streven we naar een lange termijn behandeldoelstelling. Of beter gezegd, 'we hopen dat de cliënt dat doet'. Deze doelstelling sluit aan op een betere kwaliteit van leven, hoe het ook geformuleerd is. Het begint met korte termijn doelen zoals abstinent zijn en inzicht krijgen in het eigen ziektebeeld. Als deze korte termijn doelen behaald zijn veranderen ze naar een methode, om samen met behandelmethodes, te komen tot die lange termijn doelstelling. Op zich kunnen de korte termijn doelen voor de cliënt al een behoorlijke uitdaging zijn, maar met de juiste begeleiding bij eventuele detoxificatie is het vaak geen onmogelijke opgave. Als de cliënt clean is van middelen (en/of compulsieve gedragingen) is de weg van psycho-educatie over de ziekte verslaving en de implicaties hiervan een logische volgende stap om de overgang te maken naar keuzes die vanuit intrinsieke motivatie worden gemaakt.. Lijdensdruk en hoop In het proces van bereikte abstinentie merken we op dat de lijdensdruk die verslaving veroorzaakt, heeft gezorgd voor enige motivatie om hulp te aanvaarden. De exacte oorsprong van de motivatie is hier minder van belang. Doet de cliënt dit voor zichzelf of om voortschrijdende huwelijkse, arbeidstechnische, relationele, justitiële of fysieke problemen niet erger te laten worden? In dit stadium maakt het niet uit. Er is immers een keuze gemaakt voor nu. Als de keuze eenmaal is gemaakt is het [...]

De Verslaafde is gewetenloos.

Zomaar een titel van een artikel ergens uit de jaren '80. En hoewel geïnteresseerden, cliënten en goed opgeleid professionals anno 2023 beter (horen te) weten galmt de gewetenloosheid van 'De Verslaafde' nog steeds door onze maatschappij. Het stigma rond verslaving is ver van verdwenen en heeft blijvende aandacht nodig om het de plek in het verleden te geven waar het hoort. Het AD berichtte onlangs in een terugblik op de jaren tachtig nog als volgt:"Met name de kleine criminaliteit was (jaren 80 Red.) een snel groeiend probleem: 'Elke minuut vier misdrijven', kopte bijvoorbeeld De Telegraaf. De heroïne-epidemie was op zijn top. Begin jaren 80  stroopten 30.000 junks de straten af op zoek naar alles wat ze maar pikken konden om hun shots mee te verdienen. De Volkskrant beschrijft het Oude Westen in Rotterdam als de heroïnehel op aarde". Het vergt natuurlijk veel van de mens om de woorden junks, strooptocht, hel en misdrijven af te wegen tegen 'gevolgen van een ziekte'. Misschien werd er hierin ook wel teveel gevraagd van de lezer en te weinig gegeven door overheid en media. Maar wat wisten ze zelf eigenlijk? In navolging van de 'onheil rapporterende' media ontwikkelde onze overheid een verslavingsbeleid dat gericht was op de-criminalisering en handhaving van de openbare orde. Wat uitbleef was onderzoek naar onderliggende psychopathologie en ontwikkeling van de ziekte, (die in die jaren in Nederland zeker niet als [...]

Verslavingskundige Verpleegkunde bij Reinier van Arkel

Verslaving treft iedere populatie in de zorg. Juist in de Geestelijke Gezondheidszorg lijkt de aanwezigheid van problematisch middelengebruik vaker regel dan uitzondering. Kijken we naar de uitvoerend professionals en de kennis en kunde van verslaving, dan blijkt dat er behoefte is aan het op peilhouden en vergroten van kennis en kunde. In de beroepsgroepen Social workers, Psychologen en Psychiatrisch Verpleegkundigen blijkt kennis en kunde omtrent verslaving vaak onderdeel van een gevolgd curriculum. Toch valt in deze beroepsgroepen juist veel te leren over abstinentie gerichte behandeling en begeleiding. Ook de emotionele aspecten van verslaving en ‘de overname van verbinding door dwang’ is voor velen een terrein waar dankbaar over geleerd wordt. Naast de psycho-sociale (behandelende) disciplines zijn vooral begeleidende taken en reguliere verpleegkundige taken toebedeeld aan verpleegkundigen die werkzaam zijn in de GGZ. Juist deze beroepsgroep is het meest in contact met cliënten in detoxificatie, crisis en overige psychiatrie en vormen ze 'de voorhoede' van opvolgende curatieve behandeling in een verslavingskliniek. In de zoektocht wat voor verpleegkundigen passend en wenselijk is vonden we in Reinier van Arkel (locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis) een enthousiaste partner die samen met ons de inventarisatie van wenselijke effectieve bijscholing aanging. Na overleg met Manager Zorg Alexandra de Bakker, leerling verpleegkundige Mandy Pellegrom, ervaringsdeskundige-verslaving Esther Falck en gesprekken met verpleegkundigen op de afdelingen kon de bijscholing worden vormgegeven. De scholing is een ‘actieve klassikale tweedaagse’ geworden met [...]

Van Ellen naar Elsden, van Minnesota naar Ameland.

  What's in a  name?   Een weergave van een inspirerende kracht, en een verre reis die altijd bij een echt 'thuis' eindigt. Sinds het begin van de 20e eeuw begon de (verslavings)psychiatrie aan een ontwikkeling die zich kenmerkte door verschillende stadia. Zo was men aanvankelijk van mening dat de mens in geestelijke nood 'dol' was, later kreeg men door dat er wellicht een middel was wat hem 'dol' hield, en uiteindelijk werd onderzocht waarom de mens zich blijft bedienen van middelen en gewoontes die ze 'dol' houdt. Een tegennatuurlijk proces waarin geen enkele reden te ontdekken valt, met het gemis aan oprechte verbinding als terugkerend lijden. Een uitzondering daarop begon zich vlak na de oorlog af te spelen. Het waren de jaren waarin alcoholisme als aandoening gezien begon te worden. Het was de tijd van de doorgroei van Alcoholics Anonymous, een zelfhulpgroep die de aandacht kreeg van een handjevol professionals die deze gedachte graag wilden integreren in een behandelmethode. In het Noord Amerikaanse Wilmar waagden zich enkele professionals zich aan het implementeren van de kernwaarden van de Twaalf Stappen van Alcoholics Anonymous in het  behandelen en begeleiden van 'patiënten', want verslaving is een 'ziekte' van zelfdestructie, zo geloofden zij. De methode sloeg aan. Besef, hulp vragen, acceptatie en een voortdurende zelfreflectie droegen bij aan een voortdurende abstinentie en verbetering van levensstijl van de 'patiënt'. Inmiddels werd er uitgekeken naar [...]

Elsden Podcast, Verslaving en bijkomende Psychiatrie

Binnenkort start Elsden training de Elsden Podcast.  De totstandkoming van de podcast is een logische stap volgens Meino de Vries. Hij geeft aan dat de behoefte om te leren toeneemt. Dit leren betreft niet alleen de professionals in het werkveld maar ook geïnteresseerden zoals naasten en aankomend ervaringsdeskundig professionals. Het doel van de podcast is het verder informeren van geïnteresseerden en een bijdrage te leveren aan verdieping en handelingsbekwaamheid van uitvoerend professionals. Voor de bemanning van de podcast is gekozen voor professionals met specifieke kennis, behandelervaring en ervaringsdeskundigheid. In uitzendingen van ruim een half uur zullen uiteenlopende onderwerpen besproken worden door onder andere Meino de Vries en Bani da Lima onder verbindend gastheerschap van Koos van Plateringen.  In wisselende samenstelling komen onderwerpen aan bod als: Verslaving en Verbinding, Verslaving en Handelingsverlegenheid, Ethiek binnen het werkveld, Transculturele hulpverlening, de rol van ervaringsdeskundigen, Psychotrauma en Verslaving, Nazorg en meer. Het drietal zal ook inspelen op actuele ontwikkelingen en besteedt aandacht aan input van luisteraars. Op 30 juni is de eerste aflevering te beluisteren op Spotify en andere Podcast platforms.  

De Narcistische Ouder

door Meino de Vries ‘Ik ben geworden wie ik nu ben op mijn negende jaar’ vertelde een cliënt me ooit. Niet wetende welk levens veranderend verhaal ik zou horen, dacht ik even terug aan het werk van Bessel van de Kolk waarin meerdere cliënten zich met deze uitspraak konden vereenzelvigen. Op verzoek van een cliënt deel ik onderstaand artikel met jou. Mijn cliënt is een vitale vijftiger, tweede huwelijk,  harmonieus gezinsleven, fijne baan en kwaliteit van leven. De man die het voorgaande op een gedreven manier wist te bereiken, leek in niets op een negenjarige. Hij had zijn meerjarig herstel gevonden van een alcohol en drugsverslaving en vertoonde een prettige en inlevende vorm van communiceren waarin woorden enerzijds vanuit zorgvuldigheid werden gekozen en anderzijds voortkwamen vanuit primaire emotie of affectief gedrag. Zoals bij veel cliënten speelde bij hem de lijdensdruk van disfunctionele familierelaties. Hierin nam hij het zichzelf kwalijk geen evenwichtige relatie met zijn moeder te kunnen bouwen of bestendigen. Hij vertelde me dat hij met zijn zusje was opgegroeid in een eenoudergezin waarin vader al op jonge leeftijd van de cliënt uit beeld was verdwenen door een alcoholverslaving. Voor de oorzaak van zijn verslaving wijst hij geen schuldige aan. Volgens hem zijn er wel factoren geweest  die een sterk uitlokkende werking hebben gehad op iets wat mogelijk voorkomen had kunnen worden. In de eerste sessies bleek dat hij zich [...]

Vacature medewerker kwaliteitscontrole & Instroom

Elsden training is een kleinschalige onderwijsorganisatie. De uitgangspunten van uitvoering van de trainingen zijn verbinding en effectiviteit. In de visie op benadering van trainees, opdrachtgevers, cliënten en eigen medewerkers stelt Elsden training mens en methode centraal. Dit houdt in dat een mensgerichte benadering, gericht op veiligheid, kwaliteit en verbinding, de basis vormt voor een professionele methodische inzet. In de afgelopen zeven jaar mochten we ruim 1700 trainees ontvangen in tien verschillende beroepstrainingen, supervisie en begeleiding binnen de eigen werksfeer. Naast de klassikale opleidingen van Elsden training is in 2020 Elsden Academy.com (EA) opgericht, een interactief platform voor het volgen van opleidingen op afstand. Hiermee voorzien we in de behoefte van leren op afstand voor wie daar behoefte aan heeft. Elsden training groeit en daardoor hebben we ruimte voor een nieuwe medewerker. Medewerker Kwaliteitscontrole en Instroom (ZZP 5-10 uur per week) Onze nieuwe medewerker zal binnen een klein team zelfstandig werken aan: Het uitvoeren van evaluaties (bij organisaties en onder individuele trainees). Ondersteuning en uitvoering van trainee-intake gesprekken. Assisteren van de intakers in verslaglegging en opvolging. Mailbeheer agenda en evenementen (Mailblue of vergelijkbaar). Vormgeven van accreditatie portfolio’s (SNRO, Registerplein). Onderhoud en registratie geaccrediteerde beroepsverenigingen  (ABVC,BATC,Register Vaktherapie, POH GGZ Huisartsen, Registerplein). Onze nieuwe medewerker levert een enthousiaste en kritische bijdrage aan de intakegesprekken. Daarnaast vragen we een flexibele instelling aangezien we geen vaste kantooruren hebben. Werken vanuit huis is ruimschoots mogelijk. Hierin [...]

Basiskennis Middelenmisbruik voor zorgorganisaties, uitzondering of regel?

Middelengebruik in organisaties Verslaving en middelenmisbruik treft alle lagen van de bevolking. Verslaving en middelenmisbruik discrimineert niet en maakt geen onderscheid in geslacht, opleidingsniveau of huidskleur. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer twee miljoen mensen met een middelenprobleem. Dit probleem zorgt binnen organisaties voor onveiligheid, uitval van mensen en productieverlies. Gelukkig neemt het aantal organisaties toe die zich richten op preventie en vroegsignalering op de werkvloer. Opmerkelijk is de toenemende vraag vanuit zorgorganisaties, die onze hulp zoeken voor het bijscholen van hun werknemers om cliënten beter te kunnen begrijpen bij verslaving en middelenmisbruik. Middelengebruik door cliënten Binnen zorgorganisaties zien we een toename van handelingsverlegenheid naar cliënten. Deze handelingsverlegenheid komt deels voor uit het ontbreken van voldoende kennis en kunde over middelenmisbruik en verslaving. Organisaties die deze uitdagingen tegenkomen treffen we in begeleid en beschermd wonen, woonvormen in sociaal maatschappelijke opvang, gemeentelijke voorzieningen, jeugdzorg en GGZ instellingen die niet specifiek gericht zijn op het behandelen of begeleiden van verslaving. In genoemde organisaties is veel kennis en kunde in het begeleiden van de psychiatrische stoornissen die de doelgroep kenmerken, maar veel minder kunde en effectiviteit in het begeleiden van verslaving en middelenmisbruik. Op zich logisch. Meerdere hoofden bedrijfsvoering gaven ons aan niet ingericht te zijn op deze problemen. Waren ze dat wel dan zouden ze immers een instelling zijn voor verslavingsproblemen in plaats van het uitvoeren van (langdurige) zorg voor een [...]

Er schuilt geen gevaar in verandering

Door Meino de Vries Veranderen van gedrag levert een waardevolle bijdrage aan ons leven. Niets is blijvend, en om ons aan te passen aan de steeds veranderende wereld zal verandering het enige zijn wat blijvend is. Verandering biedt inzicht, kansen en uitdaging. Verandering is logisch en vanzelfsprekend. Verandering is enerzijds wenselijk, anderzijds noodzakelijk. In ieder geval is verandering zo logisch als het leven zelf. Verandering is het duiden van de scheidslijn tussen autonomie en aanpassing. In ons werk als hulpverlener is voorgaande logica vaak ver te zoeken, of beter gezegd; te vinden. Juist de uitdaging voor cliënten om verandering aan te gaan kan een volledig behandelplan behelzen. Wat maakt dit zo moeilijk voor ze en hoe begeleiden we ze in een eigen tempo, maar onder onze regie richting gezonde, helpende veranderingen? Met name in het werken met verslaving en persoonlijkheidsstoornissen is het aangaan van nieuwe gedragingen en het omgaan met veranderingen buiten de eigen invloedsfeer de kern van onze inzet. Sinds jaren wordt de (faal)angst voor het onbekende gezien als reden om niet te willen veranderen. Het zelfbeeld speelt hierin een grote rol. Met name cliënten die kampen met verslaving kunnen de angst voor het onbekende zien als onneembare horde in het aangaan van ander gedrag. Vaak is de angst voor wat er gebeurt als ze stoppen met hun middel voldoende om ze gevangen te houden in een vicieuze neergaande spiraal [...]

Code Blauw, Mensgerichte Verslavingszorg

  In de afgelopen maanden hebben we kennis moeten maken met de term code zwart. Een gitzwart scenario wat ten allen tijde vermeden dient te worden. Dat het de overheid menens is was te merken in de opoffering van de meest hoopvolle maand voor horeca en retail voorafgegaan door het structureel beperken van het sociaal maatschappelijk leven in Nederland. En we zijn er nog niet. Daar waar eerst de ziekenhuisopnames leidend waren voor het nemen van maatregelen lijkt het beleid nu gestoeld op gevolgen van ‘wat we nog niet weten maar wellicht wel komen gaat’. Om niet aan te sluiten bij de meningen en talloze expertises over wat goed en fout is beperk ik me tot de term code zwart. De term code zwart is binnen de GGZ al langer bekend en helaas aan de orde van de dag. Al jarenlang worden de mogelijkheden van behandeling en begeleiding uitgekleed, afgeslankt en verkort. Opmerkelijk gegeven is dat de GGZ niet éénmaal de voorpagina van welke krant dan ook heeft gehaald de afgelopen twintig maanden terwijl juist hier sprake is van een code zwart. Dit in tegenstelling tot de somatische zorg waar een code zwart vooralsnog alleen ‘dreigt’. Duivelse dilemma’s door triage bij binnenkomst in ziekenhuizen spreken tot de verbeelding van de lezer. In de GGZ is dit verscholen voor de blik van de buitenstaander en heet het ‘wachtlijst’. Onlangs verwees ik [...]

Trainingen voorseizoen 2022

  Bijscholen is Bijblijven.   Het voorseizoen 2022 start op 11 januari.   11 januari    Verslavingskunde I 12 januari   Verslavingskunde II 13 januari   Verslavingskunde I 18 januari  Groepsdynamica 16 februari Motiverende Gespreksvoering 3 maart      Herstelcoaching 30 maart   Interventie 8 april       Verslavingskunde III 13 juni      Naastenprogramma training   Lees hier de volledige agenda hier    

Elsden training behaalt NRTO keurmerk

  Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Elsden training bezit sinds 2 september 2021 het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen cursisten ervan uitgaan dat Elsden training voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie 

Bani da Lima doceert bij Elsden training

Na veertien jaar legde Bani da Lima onlangs zijn functie als manager behandelzaken bij de JellinekMinnesota neer. In deze jaren leerde hij mensen met een verslaving de weg naar herstel van verslaving te vinden. Zijn behoefte om andere mensen een mooi leven te gunnen door gezonde keuzes te maken is daarin leidend geweest. Bani leerde zijn team dat professionaliteit leidend is in het werken met verslavingsproblemen.   Onder zijn leiding groeide JellinekMinnesota tot een behandelcentrum waarin enkele duizenden mensen de afgelopen jaren een zinvol en mooi leven konden starten. Na het neerleggen van zijn functie is de behoefte gebleven zijn kennis en kunde te delen. Ons eerste gesprek met Bani werd een lange, mooie avond. De uitkomst was de wens tot verdere bestendiging en uitbouwen van herstelgericht werken binnen de Nederlandse GGZ. De gemeenschappelijke passie voor verbinden en professie wordt in de praktijk gebracht door Bani nauw te betrekken in de operatie en beleidsvorming binnen Elsden training. Cursisten zullen Bani als hoofddocent op verschillende beroepstrainingen tegenkomen. Vanaf september geeft hij met ons de trainingen VKI-EACI (basistraining verslavingskunde) en VKII-EACII (verslaving en psychiatrie, werken met comorbiditeit). Het opleidingsaanbod vanaf september vind je hier.  

De GGZ na Corona, Herstel of Herhaling?

Door Meino de Vries Met het langzaam verdwijnen van beperkende maatregelen en het versoepelen van sociaal verkeer lijkt voor de GGZ een terugkeer naar normale operatie steeds dichterbij te komen. Klinische behandelingen vinden weer plaats in originele opzet en ambulante behandelcontacten hoeven steeds minder via het beeldbellen uitgevoerd te worden. Terugkeer naar ‘normaal’ lijkt een kwestie van tijd. Maar is dit een juiste veronderstelling? In de afgelopen anderhalf jaar is er veel veranderd. Zo is qua vorm van hulpverlenen het beeldbellen een acceptabele vorm van communicatie geworden binnen de GGZ daar waar deze eerder door velen als ‘no-go’ werd beschouwd. Los daarvan is de organisatiecultuur ongewild en onvermijdelijk veranderd. Hierin zal na beoogde ‘normalisatie’ nog steeds veel gevergd worden van de uitvoerend professionals en lijkt aanpassen van visie en missie weinig organisaties te missen. Ook is de impact op de maatschappij van invloed geweest op onze doelgroepen. Wat valt er bijvoorbeeld te zeggen over gevolgen van 'vertraging door pandemie'  over de instroom? Gaan onze doelgroepen groter worden door wat er is gebeurd? Een lastige vraag. Vergelijkingsmodellen en referentiekaders zijn er immers niet. Inmiddels zien we wel een toename in aanmelding voor Jeugd GGZ en reguliere GGZ. Ook wachttijden voor behandeling in de verslavingszorg lopen op. De pandemie heeft gezorgd voor het aanpassen van behandelingen en werkwijzen. Klinisch werken werd beperkt en bij zelfs grotere instellingen werden ambulante contacten teruggebracht naar [...]

Kennis als basis voor kunde

Verslavingskennis als basis voor kunde Verslaving is complex. Verslaving is voor cliënten de ziekte die ze laat geloven dat ze het niet hebben. Voor familie en naasten is het vaak zoeken naar oplossingen en een manier om er mee om te gaan. Voor werkgevers is verslaving vaak een verstopt raadsel, waarbij de werknemer steeds verder afdrijft van wat hen ooit zo motiveerde. Afwezigheid op de werkvloer, ziekteverzuim en verstoringen in de relatie zijn meestal het gevolg. De training Verslavingskennis biedt een basis voor begrip en verdieping. Actueel In Nederland zijn meer dan twee miljoen mensen verslaafd (Nemisis). Van deze verslaafden krijgt slechts een deel hulp. De pandemie heeft een verwachtingspatroon gecreëerd dat deze cijfers inmiddels gestegen zijn en dat de hulpverlening de komende jaren meer zorg moet besteden aan deze groep. Tijdens de pandemie is de reguliere hulpverlening in de verslavingszorg deels afgeschaald. Groepen konden eenvoudigweg niet meer plaatsvinden, reizen werd bemoeilijkt en ziekteverzuim in instellingen bemoeilijkte de uitvoering 'Sommige groepen gebruiken alcohol of drugs om om te kunnen gaan met negatieve emoties als stress, angst, depressie, eenzaamheid of verveeldheid. Risicogroepen zijn mensen met bestaande psychische problematiek, zorgmedewerkers die onder hoge stress staan, mensen met baanonzekerheid of financiële stress en mensen die in herstel zijn van een verslaving'. (Bron Prof Gera Nagelhout over de pandemie, IVO research Intitute en universiteit van Maastricht). Straks Naast de cliënten die nu in zorg zijn [...]

Motiverende Gespreksvoering met Korte interventie (MGI)

Motiverende Gespreksvoering met korte Interventie (MGI) Motivational Interviewing and Brief Interventions (B.I.) Driedaagse training casus gericht werken De kracht van een kort gesprek tijdens een wandeling, activiteit of interventie blijkt  zeer effectief. Een korte Interventie richt zich altijd op gedrag of acuut probleem. Hierin is het maken van een keuze door je client het doel. Motiverende Gespreksvoering met korte Interventie (MGI) wordt toegepast in 1-op-1 met je cliënt. De training is opgezet voor werkzame begeleiders en professionals. Het gebruik van Motiverende Gespreksvoering is standaard in de zorg.  Cliënten verdienen immers ondersteuning in het leren kiezen, omgang met twijfel en het zien van een hoopvol perspectief. Naast het motiveren en het uitlokken van verandertaal leren we ook de lijdensdruk herkennen en beschrijven. In de praktijk is het normaal dat de cliënt  weerstand laat zien in het proces. Dit kan (met name bij adolescenten en cliënten met middelenmisbruik) leiden tot de wens of noodzaak van een korte Interventie. Een korte Interventie komt voor in voortgangsgesprekken, (dreigende) escalerende situaties, afwijkend gedrag of acute dynamische bijsturing van begeleiding. Korte Interventies komen voor in behandel en begeleidingsprocessen bij middelenmisbruik/afhankelijkheid en gedragsstoornissen. Uitgangspunten werken aan  tussendoelen ipv einddoelen in behandeling of begeleiding schade beperken aan het proces keuze in gedrag door je client Korte Interventies komen voort uit humanistische en existentiële benaderingen in begeleiding en behandeling. Hierin is het van belang dat de client benaderd wordt [...]

De taal van klassikaal

Het onderwijs heeft in 2020 grotere veranderingen doorstaan. Vertrouwde klassen maakten plaats voor huiskamers en slaapkamers om kennis en kunde eigen te maken. De ervaringen verschillen. De een ervoer een groter gevoel van vrijheid en planning, de ander wist zich moeilijker te concentreren en miste in de overdracht juist dat wat de lesstof moest laten beklijven. We lijken er ook nog niet te zijn. Zonder de 17 miljoenste-en-1 ste viroloog te willen zijn is het duidelijk dat deze pandemie nog niet over is.  Gelukkig is er ook een deel intact gebleven,  instellingen als de onze kregen de mogelijkheid na een sluiting van 3 maanden in kleine opzet weer  live klassikaal te gaan lesgeven. Vanaf afgelopen september is dat prima gelukt, en ook voor 2021 blijven we in Almere en incompany bij instellingen live  lesgeven. En hoe het ook zij, het (deels) online onderwijs lijkt een vaste plek te krijgen. Hiermee hebben met name de bijscholing  in de GGZ een geforceerde groei doorstaan, waarbij opleiders de mogelijkheid moeten grijpen van beide het beste in te zetten. Slaapkamers en washokken Daar waar therapeutische vaardigheden tot 17 maart 2020 via een online verbinding onmogelijk aangeleerd konden worden, zijn ze inmiddels  ruim negen maanden later veelvuldig geoefend vanuit de slaapkamers, washokken en  huiskamers. Ook rollen de eerste onderzoeken en wetenschappelijke conclusies binnen over de effectieve overdracht. Online onderwijs zou voor zowel docent als cursist [...]

Bijscholing Verslavingskunde 2 in 1 voor werkzame begeleiders

  Bijscholing Verslavingskunde is essentieel voor uitvoerend professionals. Niet alleen nieuwkomers in het veld maar ook juist de werkzame professionals hebben baat bij praktisch toepasbare bijscholing. Voor werkzame professionals is er de VKII EACII Omgang met comorbiditeit bij verslaving.  Uit de praktijk blijkt dat veel deelnemers behoefte hebben aan een tune-up van de eerder geleerde Motiverende Gespreksvoering en activerende gespreksvoering (Choice Theory).  Deze maken deel uit van de basistraining waarvoor de cursisten in een aantal gevallen veel herhaling van kennis zouden krijgen wanneer ze deze zouden volgen. Voor werkzame professionals is er de Combitraining EAC COMPACT. EAC COMPACT is jouw tempo, twee beroepstrainingen, , 1 digitaal, 1 klassikaal. Je bepaalt zelf je temp en instroom op het platform voor het volgen/bijwerken van je basiskennis.De Vervolgtraining VKII-EACII volg je klassikaal in Almere.   De lesstof van VKI-EACI wordt aangeboden via E-learning Elsdenacademy.com Modules: Motiverende Gespreksvoering Activerende Gespreksvoering Verslavingskunde I Naasten en Verslaving Rogeriaanse benadering Terugval     De beroepstraining VKII-EACII wordt klassikaal gevolgd in Almere. 7 lesdagen en een terugkomdag lesdagen januari -juni 2021 Inclusief lunches, thee, koffies, sappen, frisdranken, fruit, snacks en water. Modules: Motiverende Gespreksvoering II Activerende Gespreksvoering II Verslavingskunde II Het behandelplan Omgang Cluster B en verslaving Omgang Cluster C en verslaving Artikel validatie Videoverslagen ASS en verslaving PTSS, uitleg en fasering Practicum met onze trainingsacteur   Startdata Voor deze combi training zijn verschillende startdata, de start van [...]

Thuis online en live bij ons , de kracht van combinatie opleidingen

Combi/online opleidingen, een toekomstbestendig initiatief. Sinds een aantal weken worden  een aantal van onze opleidingen ook online  aangeboden via Elsden Academy (EA). Met deze inzet komen we tegemoet aan de groeiende behoefte om 'blended learning' te volgen. Dit houdt in dat cursisten deels thuis en deels met hun docent via live contact (tele-classes) een opleiding volgen. Het live contact wordt ook klassikaal of in kleine gezelschappen in Almere gehouden. Wanneer je kiest voor combi/online onderwijs in plaats van alleen 'live' klassikaal leren lichten we de opleiding naar keuze toe in een persoonlijk gesprek en bepalen we per maand de contact momenten op maat. Dit wil zeggen dat we rekening houden met jouw behoefte en onze expertise  om persoonlijk contact te hebben waarbij we verschillende vormen kunnen bieden. In je eigen omgeving en in eigen tempo kun je  vervolgens werken aan jouw professionele ontwikkeling. Omdat verbinding naast kunde centraal staat wijzen we altijd een docent toe die specifieke ervaring en expertise heeft in het vakgebied van jouw opleiding. Iedere opleiding bestaat uit een aantal overzichtelijke modules die je met behulp van je docent eigen maakt. Jouw persoonlijk docent helpt je op weg op de Elsden Academy  (EA), is uiteraard beschikbaar voor vragen en geeft je opdrachten die aanvullend zijn op de EA Leeromgeving De eerste beroepstrainingen  die via EA worden aangeboden zijn Nederlandstalig Verslavingskunde I- EACI Verslavingskunde II-EACII Verslavingskunde III-EACIII   [...]

Elsden Academy en zomerschool

      Het platform Elsden Academy is er voor onderwijs op afstand. Zit je thuis, in het buitenland, off-shore of nog verder? Het volgen van een erkende beroepstraining  bij Elsden is geen probleem. Bepaal zelf je tempo en rondt in november je theorie VKI-EACI af. het volgen van VKI-EACI is leren voor een vak.   In jouw persoonlijke leeromgeving kun je leren, oefenen, (proef) toetsen en overleg voeren met je docent. De inhoud van de beroepstraining is vergelijkbaar met de reguliere VKI-EACI, alleen dan individueel en bestemd voor wie hier specifiek behoefte aan heeft. VKI-EACI vakkenpakket motiverende gespreksvoering in abstinentie gerichte begeleiding basistoepassing choice theory (CGT) in abstinentie gerichte begeleiding verslavingskunde introductie groepsdynamica naasten en verslaving terugval zelfontwikkeling counseling in specifieke toepassing Minnesota en de Nederlandse GGZ ethisch werken binnen de verslavingszorg Opzet van de e-learning persoonlijke leeromgeving op Elsden Academy begeleiding door jouw persoonlijk docent via mail en beeldbellen evaluatie per module examen in november (Almere) certificering in december volwaardig certificaat VKI-EACI incl accreditatie lesmap als  literatuur naslag lesgeld € 1.785,00 btw vrijgesteld HBO conforme accreditatie Stichting Nederlandse Register Opleidingen HBO conform 5,4 ECTS (SNRO/KTNO) alles over deze beroepstraining lees je ook hier Op 15 juli gaan de 'deuren' van het platform open voor de eerste cursisten. in zeven modules kunnen zij in hun eigen tempo de beroepstraining VKI-EACI gaan volgen. Heb je interesse? Mail naar secretariaat@elsden.nl   [...]

Online voor hulpverleners, supervisie en consultatie

Supervisie en consultatie zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse gang van zaken in een professionele organisatie. Supervisie en consultatie dragen bij aan de waarde van het leren, ontwikkelen, bestendigen en reflecteren. Een periodiek vertrouwelijk gesprek over wat een hulpverlener bezighoudt draagt bij aan bewustwording van kwaliteiten en capaciteiten. Tevens draagt het bij aan terugdringing van ziekteverzuim doordat de hulpverlener  zich 'beter' voelt door het uiten van beroepsmatige maar zeker ook persoonlijke issue's. Een hulpverlener is geen machine en geen gereedschap. Een hulpverlener heeft alleen zichzelf om mee te werken, 'onderhoud' is niet meer dan logisch. In een veranderende wereld is er behoefte aan steun. Cliënten, zorgprofessionals, trainers, supervisoren en behandelaren, we kunnen niet zonder elkaar. Elsden begon in 2015 met de eerste open training. In 2017 startte Elsden met het ondersteunen van klinieken, Safehouses, instellingen  en gemeentes met supervisie, teamtraining, casuïstiek-consultatie  en daar waar nodig online-behandeling. Door de COVID-19 crisis is er een enorme toename in online contacten en beeldbellen. Naast deze praktische hulpmiddelen is er een merkbare druk op instellingen, teams en individuele hulpverleners. Elsden biedt de hulpverleners op eenzelfde methode die de instellingen voor haar cliënten heeft; supervisie, consultatie en intensieve begeleiding wanneer het zelfs de professional even teveel wordt. " Er zal tijdens en na deze crisis een merkbaar effect zijn van wat ons is overkomen. De impact is groot en we gaan in [...]

Verslavingskunde VKI-EACI is leren voor een vak.

In het vijfde seizoen van de basistraining VKI-EACI belichten we kernpunten van deze bijzondere beroepstraining. In februari startten de klassen 20 en 21, ruim 300 cursisten vanaf 2015  gingen ze al voor. Wat de training succesvol maakt is volgens sommigen de kennis en kunde van de docenten. Docenten zelf noemen graag de praktische toepasbaarheid in een functie in de hulpverlening. Elsden maakt gebruik van docenten met een degelijke ervaring als behandelaar, teamleider of docent en bij voorkeur ervaringsdeskundig in het leren leven met een verslaving of gedragsstoornis. Volgens Meino de Vries, oprichter van Elsden geen sinecure, " het zoeken naar de juiste docenten is niet eenvoudig, naast de gewenste criteria dienen de teamleden in staat te zijn op eigen wijze de stof over te brengen zonder afbreuk te doen aan de opbouw van de beroepstrainingen'.  Het streven van de docenten is het overbrengen van kennis en kunde voor praktisch gebruik in de begeleiding van verslaafden. Hierin leert de cursist vooral haar of zijn persoonlijke stijl te ontwikkelen of te behouden. In de klassen werken ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen als cursisten met elkaar samen. 'Verbinding is de basis' zo geeft de Vries aan. Hij benadrukt dat diagnoses weliswaar belangrijk zijn voor triage en evaluatie, maar dat cursisten vooral leren om hun toekomstige clienten te begeleiden met 'emotionele blokkades'. Een erkende beroepstraining leidt op tot een vak. Kenmerkend hierin is de praktische toepassing [...]

Verslavingsartsen: ’Leer patronen doorbreken’

Door ARIANNE MANTEL                                                            De Telegraaf 13 januari 2020 Vijf vragen voor Robert van der Graaf en Meino de Vries AMSTERDAM - Politiek verslaggever Frits Wester gaat na een behandeling tegen zijn alcoholverslaving weer fris aan de slag. Naast hem hebben duizenden Nederlanders zich rond de jaarwisseling voorgenomen om dit keer van een verslaving af te komen. „Of het nu gaat om drugs, alcohol, gamen, seks of eten; uiteindelijk gaat het om het doorbreken van gedragspatronen”, zeggen verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland en Meino de Vries die opleider tot verslavingsdeskundige in de GGZ is. Vijf vragen over het werk van een verslavingsarts. Wat houdt het werk van een verslavingsarts in? Meino de Vries: „Binnen de GGZ wordt een behandelplan opgezet, de patiënt begeleid bij de ontgifting (detoxificatie), wordt zo nodig medicatie uitgeschreven en persoonlijke ondersteuning geboden. Het leren leven zonder het genotsmiddel -abstinentie- vergt motivatie die meestal pas wordt gevormd tijdens de behandeling. Hiervoor wordt de arts en een deskundig coachend team ingezet. Wel heeft de verslavingsarts hier een minder directe rol. Het anders leren denken staat centraal. Psychische ondersteuning is hierin belangrijker dan ondersteuning van lichamelijke klachten die zich niet laten verklaren .”  BEKIJK OOK: "Roken gaat veelal [...]

Een maand niet drinken, heeft dat zin?

Door ARIANNE MANTEL                                                            De Telegraaf 03 januari 2020 03 jan. 2020 in BINNENLAND Januari wordt door steeds meer Nederlanders aangegrepen om een maand lang geen alcohol te drinken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit niet alleen op korte, maar ook op lange termijn positieve effecten heeft. Een wijntje laten staan loont, merken deelnemers van ’Dry January’. Ⓒ 123RF „Na een half jaar drinken de deelnemers aan ’Dry January’ minder glazen alcohol per week dan ze deden voor de maand zonder alcohol”, vertelt senior onderzoeker Rob Bovens van de Tilburg Universiteit. Ruim 31.000 inwoners van ons land hebben zich aangemeld bij Ikpas; een alcoholinterventieprogramma dat droogstaande mensen helpt om de maand door te komen. Vorig jaar waren dat er nog 23.000. „In 2015 is er in ons land mee begonnen nadat de Britten melding maakten van gezondheidswinst. Ook hier is er onderzoek ernaar gedaan. Ruim 60% voelt zich na die maand fysiek fitter, 32% valt af en 55% bespaart geld. De slaap wordt beter en de lever knapt er van op. Driekwart van de deelnemers lukt het om de maand vol te maken.” „En er blijkt nog een voordeel van de alcoholloze maand, „vertelt Meino de Vries, die opleider is van verslavingsdeskundigen binnen de ggz. „De [...]

Caritas 2019 Moedige Moeders

Elsden training kiest ieder jaar een ‘goed doel’ waarbij onze hulp goed ingezet kan worden. In 2018 steunden we Stichting Merels’ Wereld tegen Kanker, in 2017 Meisjes GHHC, in 2016 kozen we KIKA als doel. Het kiezen van een doel baseren we naast een (ideële doelstelling uiteraard) op de praktische inzetbaarheid van onze bijdrage. Dit komt overeen met onze visie dat wat we doen en leren praktisch toepasbaar moet zijn. Al enige jaren hebben we warme contacten met Moedige Moeders. Opvallend in de sfeer bij ‘de Moeders’ is niet alleen de groepscohesie, een boodschap van hoop en hulpvaardigheid naar elkaar, maar ook de machteloosheid over de ziekte verslaving als universele factor. Binnen de werkgroepen van Moedige Moeders komen er regelmatig vragen over weerbaarheid, facilitatie en uiteenlopende vragen over omgang met uitdagende situaties. Graag steunen we ‘de Moeders’ hierin. In samenwerking met het bestuur bieden we voor 2020 kosteloze landelijke ondersteuning in uiteenlopende onderwerpen. Als eerste werken we voor deze zelfhulp-organisatie mee aan het nader vormgeven van groepsprocessen. Daarnaast staat weerbaarheid als jaarlijkse training op het programma. De samenwerking met Moedige Moeders blijft onder regie van henzelf. Ze zijn (en blijven) immers een zelfhulporganisatie met een sterke identiteit. Graag werken we mee deze identiteit inhoudelijk toekomstbestendig te maken.   Moedige Moeders over zichzelf Veel jongeren die blowen kampen met agressiviteit, ook in combinatie met andere middelen. Vanuit Moedige Moeders zijn wij [...]

Accreditaties beroepsverenigingen uitgebreid

Erkend onderwijs is een 'must' in ons vak. Hoewel sommige niet geaccrediteerde bijscholingen inhoudelijk zeker de moeite waard kunnen zijn voldoen deze niet aan logische, kwalitatieve en innovatieve normen. Het proces om tot accreditatie te komen is vaak omvangrijk en intensief. Particuliere aanbieders in bij- en nascholing hebben hierin verschillende keuzes. Als onderwijsinstelling hebben wij gekozen voor een omvangrijke accreditatie door niet alleen de Stichting Nederlandse Register Opleidingen (SNRO) maar ook door beroepsverenigingen. Accreditatie door een beroepsvereniging is een waarborg voor erkende bij en nascholing. Beroepstrainingen van Elsden training zijn geaccrediteerd of in accreditatie door de onderstaande beroepsverenigingen als erkende bij en nascholing. Daar waar 'in accreditatie'  wordt vermeld zijn wij in het proces van aanvraag, aanpassing of afwachting.   VKI-EACI (Verslavingskunde I) VKII-EACII  (Verslavingskunde II) VKIII-EACIII  (Verslavingskunde III)     SNRO Stichting Nederlandse Register Opleidingen in complementaire zorg VKI-EACI geaccrediteerd HBO conform 5,4 ECTS 2017 VKI-EACII in accreditatie HBO conform 3 ECTS   Register Vaktherapie VKI-EACI geaccrediteerd 2019   75 punten Het register Vaktherapie draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor: Dramatherapie Psychomotorische therapie   Landelijke Vereniging Praktijk Ondersteuners Huisartsen POH-GGZ VKI-EACI geaccrediteerd 2019   30 punten         Registerplein VKI-EACI geaccrediteerd 2019 130 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals. Is 1 ontwikkelactiviteit van 130 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.   Het registerplein draagt zorg voor accreditatie [...]

Stilstaan is vooruitgang, de kracht van supervisie

Stilstaan bij je professionele en persoonlijke ontwikkeling is vooruitgang. In ons dagelijks werk als uitvoerend professional in de zorg is het onvermijdelijk dat voorkeuren en gedragingen door kunnen werken in het contact met de cliënt. Het is dus van belang dat we weten wat we doen en waarom. Denken dat we alles weten en kunnen plaatst ons eerder in de positie van cliënt dan professional dus enige reflectie op denken en doen is meer dan raadzaam. Als uitvoerend professional is het belangrijk zicht te hebben op situaties die een uitdaging zijn of zelfs problemen op kunnen leveren. Waar heeft het mee te maken, hoe ga jij hiermee om en welke alternatieven zijn er? In supervisie leren we situaties vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Een verruimend vermogen draagt bij aan het verbeteren en vasthouden van goede hulpverlening en evenwicht tussen persoonlijk en professioneel functioneren. Vanuit de supervisie die Elsden biedt zijn ontwikkeling, leren, bestendigen en reflecteren de basis fundamenten van het regelmatig denken en doen. In de supervisie staat dit regelmatige nadenken of reflecteren voorop. Vertrouwen en kunde is wat we bewerkstellingen en bieden, discretie een vanzelfsprekendheid. We hebben als behandelaar en begeleider ervaring in de verslavingszorg en bieden ruimte voor casuïstiek of juist persoonlijke issues. Supervisanten komen met zichzelf in gesprek en brengen onder woorden wat hen beweegt en wat dit betekent. Hierdoor ontdekken ze wat voor hen belangrijk is [...]

Instelling en inzet, welk resultaat telt?

Door Meino de Vries De laatste jaren zijn er veranderingen te bespeuren in de zorg. De zorg is voortdurend in beweging en staat steeds verder onder druk. De crisis en toenemende vergrijzing werden in 2014 genoemd als voornaamste oorzaken en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen bleken ingrijpend. De zorg kreeg in toenemende mate te maken met concurrentie. Deze concurrentie had (en heeft) als doel om zorgaanbieders tegen een scherpe prijs kwalitatief goede zorg te leveren. Deze concurrentie, of marktwerking, heeft er onder andere voor gezorgd dat een zorg instelling op een efficiëntere wijze dan voorheen moesten presteren. Of deze marktwerking succesvol is valt ten zeerste te betwijfelen. Solide zorginstellingen zorgden voor een harmonieuze balans tussen gezonde bedrijfsvoering en kwalitatieve resultaten. Andere instellingen kregen te maken met een kloof. De afstand tussen het strategisch kader (de beleidsontwerpers) binnen een organisatie enerzijds en uitvoerende professionals anderzijds werd hierdoor in sommige gevallen groter geworden dan in de periode dat de marktwerking er nog niet was. Zo kent het strategisch kader veelal de resultaatverplichting, waarbij veel professionals juist focussen op de inspanningsverplichting. Het strategisch management in de zorg heeft dus een eigen logica en een eigen wijze van handelen die vaak niet overeenkomt met de logica en de wijze van handelen en denken van de uitvoerend professional. Deze kloof kan onder andere ontstaan doordat het strategisch kader het financiële resultaat leidend acht in het ontwerpen [...]

Herstel gericht is toekomstbestendig

Wat is Herstel? Waarom is een op abstinentie gerichte behandeling effectiever? Vragen waar de meeste gedreven professionals inmiddels een antwoord op hebben. Abstinentie gerichte behandelingen winnen terrein en terecht. Nog steeds geven instellingen behandelingen die enkel bestaan uit Motiverende gespreksvoering (MVG) in de vorm van leefstijltraining of Verslaving de Baas. Inzichtgevend weliswaar, maar geen herstel gerichte behandeling en dus een te groot risico op terugval waardoor de verslaafde blijft lijden en eenvoudigweg de weg naar herstel niet krijgt aangeboden. Er is pas sprake van een herstel gerichte behandeling wanneer de MVG gekoppeld wordt aan CGT en een abstinentie gerichte (12-Stappen) visie. Laatstgenoemde aanpak blijft terrein winnen en zo ook de opleidingen en vacatures. We zijn trots op de vele instellingen en cursisten die gebruik maken van onze organisatie als platform om elkaar te leren kennen. Graag blijven we kennis maken met instellingen die werken volgens een herstel gerichte visie. Neem gerust contact om vrijblijvend  je visie en werkwijze  centraal te stellen tijdens een informeel gesprek. Ben je benieuwd naar vacatures voor regulier opgeleid professionals of ervaringsdeskundigen? Een aantal zijn geplaatst op de site> Ook introduceren we je graag bij instellingen die met regelmaat vacatures hebben. Kom Verder! 

Naasten, wie is er voor ze?

In een veranderende GGZ lijkt de rol van de naaste van een verslaafde nog steeds niet prominent genoeg. De client krijgt hulp en de kans om een 'middelen-vrij' leven volgens nieuwe normen en waarden te starten. De naasten keren terug naar normalisatie, als dat er ooit was, of is dat ook groei? Hoe respecteer je elkaars traject en krijg je voor jezelf de juiste hulp? Hoe ga je om met weerstand en teleurstelling, machteloosheid en hoop? In de jaren dat ik met Heleen Doornbos het familie-programma voor Tactus verzorgde was er een duidelijke lijn te ontdekken in de emoties van naasten. Aanvankelijk afwachtend en uiteindelijk enthousiast over het programma, maar onmachtig over hun geliefde verslaafde naaste. Enthousiasme kwam voort uit de samenwerking die ze voelden met de groepsgenoten en met ons, maar ook de waarde die ze zagen in de inhoud van het programma. Processen werden logisch uitgelegd en ze stonden niet meer alleen in hun machteloosheid. Omgang met naasten vergt ervaring, kennis en kunde. Ervaring is nodig om ze te begrijpen, kennis om de twijfels weg te nemen over processen en verslaving. Kunde is nodig  om in de juiste taal om te kunnen gaan met empathie en advies, wanneer leef je mee en waar intervenieer je als professional? Daarvoor is het voor professionals noodzakelijk de fasering van onmacht te kennen, van een schijnbaar 'niet-bestaand' probleem tot een onhoudbaar leven. Naasten [...]

Onderzoek Roos Neijzen afgerond.

Roos Neijzen studeerde vorige week af aan de Erasmus universiteit. Wat zijn we trots. Een 8 bezegelde haar scriptie ‘Zonder verbinding geen Herstel’, een onderzoek naar waargenomen trainingsoverdracht van Elsden beroepstrainingen. Felicitaties, hulde en dank aan jou Roos! Wie kan het beter zeggen dan Roos zelf.. AFGESTUDEERD! Donderdag 22 augustus heb ik mijn master Organisational Change and Consulting, aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, af mogen sluiten met een 8. Begin het me steeds meer te beseffen en ben stiekem toch ook wel een beetje trots. Daar zal ik verder niemand mee vervelen. Wel wil ik iets persoonlijks delen, wat ik eigenlijk nooit doe omdat ik vooral bang ben voor stomme reacties. Maar goed, fuck it. Mensen zullen toch altijd wel ergens iets van vinden. 'Zonder Verbinding Geen Herstel'. Zo luidt de titel van mijn scriptie, geschreven in de context van de verslavingszorg. Maar het gaat eigenlijk over zo veel meer dan dat. Ik kan namelijk uit ervaring spreken als ik zeg dat IEDEREEN verbinding nodig heeft om echt te kunnen herstellen. Van wat dan ook. Of je nu kampt met verslaving, je been hebt gebroken of een dierbare bent verloren. Verbinding is zo belangrijk. Ironisch, want lange tijd heb ik dat zelf niet geloofd. Ik had toch niemand nodig om mijn gedachten mee te delen en me beter te voelen? Nee, ik was die ene persoon die het alleen [...]

#1 Zingeving en Verslaving

Vanaf september starten we met een serie eendaagse workshops. deze workshops zijn een aanvulling op de reguliere beroepstrainingen en stellen professionals in staat zich te verdiepen, hun kennis op te frissen of kennis te maken met iets nieuws.

Eendaagse Workshops

Vanaf september starten we met een serie eendaagse workshops. deze workshops zijn een aanvulling op de reguliere beroepstrainingen en stellen professionals in staat zich te verdiepen, hun kennis op te frissen of kennis te maken met iets nieuws.

Elsden training groeit

In navolging van de sterke groei in het aantal cursisten was de huisvesting aan de beurt. In 2018 mochten we overigens ruim 300 cursisten begeleiden in het aangaan of afronden van hun opleidingstraject. iets meer dan de helft van de cursisten was ervaringsdeskundig.

Vincere & Elsden

Het aanbod van de behandelingen van Vincere-GGZ (Vincere Groep) is gevarieerd. Naast de poliklinische mogelijkheden is er een avond behandeling, dagbehandeling en zijn er klinische opnames in Nederland en daarbuiten.In januari startte na veel enthousiaste voorbereidingen de training voor behandelaren bij Vincere-GGZ.

Ga naar de bovenkant