Nieuws2019-07-23T15:51:53+02:00

Nieuws

Accreditaties beroepsverenigingen uitgebreid

Erkend onderwijs is een 'must' in ons vak. Hoewel sommige niet geaccrediteerde bijscholingen inhoudelijk zeker de moeite waard kunnen zijn voldoen deze niet aan logische, kwalitatieve en innovatieve normen. Het proces om tot accreditatie te komen is vaak omvangrijk en intensief. Particuliere aanbieders in bij- en nascholing hebben hierin verschillende keuzes. Als onderwijsinstelling hebben wij gekozen voor een omvangrijke accreditatie door niet alleen de Stichting Nederlandse Register Opleidingen (SNRO) maar ook door beroepsverenigingen. Accreditatie door een beroepsvereniging is een waarborg voor erkende bij en nascholing. Beroepstrainingen van Elsden training zijn geaccrediteerd of in accreditatie door de onderstaande beroepsverenigingen als erkende bij en nascholing. Daar waar 'in accreditatie'  wordt vermeld zijn wij in het proces van aanvraag, aanpassing of afwachting.   VKI-EACI (Verslavingskunde I) VKII-EACII  (Verslavingskunde II) VKIII-EACIII  (Verslavingskunde III)     SNRO Stichting Nederlandse Register Opleidingen in complementaire zorg VKI-EACI geaccrediteerd HBO conform 5,4 ECTS 2017 VKI-EACII in accreditatie HBO conform 3 ECTS   Register Vaktherapie VKI-EACI geaccrediteerd 2019   75 punten Het register Vaktherapie draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor: Dramatherapie Psychomotorische therapie   Landelijke Vereniging Praktijk Ondersteuners Huisartsen POH-GGZ VKI-EACI geaccrediteerd 2019   30 punten         Registerplein VKI-EACI geaccrediteerd 2019 130 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals. Is 1 ontwikkelactiviteit van 130 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.   Het registerplein draagt zorg voor accreditatie [...]

Stilstaan is vooruitgang, de kracht van supervisie

Stilstaan bij je professionele en persoonlijke ontwikkeling is vooruitgang. In ons dagelijks werk als uitvoerend professional in de zorg is het onvermijdelijk dat voorkeuren en gedragingen door kunnen werken in het contact met de cliënt. Het is dus van belang dat we weten wat we doen en waarom. Denken dat we alles weten en kunnen plaatst ons eerder in de positie van cliënt dan professional dus enige reflectie op denken en doen is meer dan raadzaam. Als uitvoerend professional is het belangrijk zicht te hebben op situaties die een uitdaging zijn of zelfs problemen op kunnen leveren. Waar heeft het mee te maken, hoe ga jij hiermee om en welke alternatieven zijn er? In supervisie leren we situaties vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Een verruimend vermogen draagt bij aan het verbeteren en vasthouden van goede hulpverlening en evenwicht tussen persoonlijk en professioneel functioneren. Vanuit de supervisie die Elsden biedt zijn ontwikkeling, leren, bestendigen en reflecteren de basis fundamenten van het regelmatig denken en doen. In de supervisie staat dit regelmatige nadenken of reflecteren voorop. Vertrouwen en kunde is wat we bewerkstellingen en bieden, discretie een vanzelfsprekendheid. We hebben als behandelaar en begeleider ervaring in de verslavingszorg en bieden ruimte voor casuïstiek of juist persoonlijke issues. Supervisanten komen met zichzelf in gesprek en brengen onder woorden wat hen beweegt en wat dit betekent. Hierdoor ontdekken ze wat voor hen belangrijk is [...]

Instelling en inzet, welk resultaat telt?

Door Meino de Vries De laatste jaren zijn er veranderingen te bespeuren in de zorg. De zorg is voortdurend in beweging en staat steeds verder onder druk. De crisis en toenemende vergrijzing werden in 2014 genoemd als voornaamste oorzaken en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen bleken ingrijpend. De zorg kreeg in toenemende mate te maken met concurrentie. Deze concurrentie had (en heeft) als doel om zorgaanbieders tegen een scherpe prijs kwalitatief goede zorg te leveren. Deze concurrentie, of marktwerking, heeft er onder andere voor gezorgd dat een zorg instelling op een efficiëntere wijze dan voorheen moesten presteren. Of deze marktwerking succesvol is valt ten zeerste te betwijfelen. Solide zorginstellingen zorgden voor een harmonieuze balans tussen gezonde bedrijfsvoering en kwalitatieve resultaten. Andere instellingen kregen te maken met een kloof. De afstand tussen het strategisch kader (de beleidsontwerpers) binnen een organisatie enerzijds en uitvoerende professionals anderzijds werd hierdoor in sommige gevallen groter geworden dan in de periode dat de marktwerking er nog niet was. Zo kent het strategisch kader veelal de resultaatverplichting, waarbij veel professionals juist focussen op de inspanningsverplichting. Het strategisch management in de zorg heeft dus een eigen logica en een eigen wijze van handelen die vaak niet overeenkomt met de logica en de wijze van handelen en denken van de uitvoerend professional. Deze kloof kan onder andere ontstaan doordat het strategisch kader het financiële resultaat leidend acht in het ontwerpen [...]

Herstel gericht is toekomstbestendig

Wat is Herstel? Waarom is een op abstinentie gerichte behandeling effectiever? Vragen waar de meeste gedreven professionals inmiddels een antwoord op hebben. Abstinentie gerichte behandelingen winnen terrein en terecht. Nog steeds geven instellingen behandelingen die enkel bestaan uit Motiverende gespreksvoering (MVG) in de vorm van leefstijltraining of Verslaving de Baas. Inzichtgevend weliswaar, maar geen herstel gerichte behandeling en dus een te groot risico op terugval waardoor de verslaafde blijft lijden en eenvoudigweg de weg naar herstel niet krijgt aangeboden. Er is pas sprake van een herstel gerichte behandeling wanneer de MVG gekoppeld wordt aan CGT en een abstinentie gerichte (12-Stappen) visie. Laatstgenoemde aanpak blijft terrein winnen en zo ook de opleidingen en vacatures. We zijn trots op de vele instellingen en cursisten die gebruik maken van onze organisatie als platform om elkaar te leren kennen. Graag blijven we kennis maken met instellingen die werken volgens een herstel gerichte visie. Neem gerust contact om vrijblijvend  je visie en werkwijze  centraal te stellen tijdens een informeel gesprek. Ben je benieuwd naar vacatures voor regulier opgeleid professionals of ervaringsdeskundigen? Een aantal zijn geplaatst op de site> Ook introduceren we je graag bij instellingen die met regelmaat vacatures hebben. Kom Verder! 

Naasten, wie is er voor ze?

In een veranderende GGZ lijkt de rol van de naaste van een verslaafde nog steeds niet prominent genoeg. De client krijgt hulp en de kans om een 'middelen-vrij' leven volgens nieuwe normen en waarden te starten. De naasten keren terug naar normalisatie, als dat er ooit was, of is dat ook groei? Hoe respecteer je elkaars traject en krijg je voor jezelf de juiste hulp? Hoe ga je om met weerstand en teleurstelling, machteloosheid en hoop? In de jaren dat ik met Heleen Doornbos het familie-programma voor Tactus verzorgde was er een duidelijke lijn te ontdekken in de emoties van naasten. Aanvankelijk afwachtend en uiteindelijk enthousiast over het programma, maar onmachtig over hun geliefde verslaafde naaste. Enthousiasme kwam voort uit de samenwerking die ze voelden met de groepsgenoten en met ons, maar ook de waarde die ze zagen in de inhoud van het programma. Processen werden logisch uitgelegd en ze stonden niet meer alleen in hun machteloosheid. Omgang met naasten vergt ervaring, kennis en kunde. Ervaring is nodig om ze te begrijpen, kennis om de twijfels weg te nemen over processen en verslaving. Kunde is nodig  om in de juiste taal om te kunnen gaan met empathie en advies, wanneer leef je mee en waar intervenieer je als professional? Daarvoor is het voor professionals noodzakelijk de fasering van onmacht te kennen, van een schijnbaar 'niet-bestaand' probleem tot een onhoudbaar leven. Naasten [...]

Onderzoek Roos Neijzen afgerond.

Roos Neijzen studeerde vorige week af aan de Erasmus universiteit. Wat zijn we trots. Een 8 bezegelde haar scriptie ‘Zonder verbinding geen Herstel’, een onderzoek naar waargenomen trainingsoverdracht van Elsden beroepstrainingen. Felicitaties, hulde en dank aan jou Roos! Wie kan het beter zeggen dan Roos zelf.. AFGESTUDEERD! Donderdag 22 augustus heb ik mijn master Organisational Change and Consulting, aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, af mogen sluiten met een 8. Begin het me steeds meer te beseffen en ben stiekem toch ook wel een beetje trots. Daar zal ik verder niemand mee vervelen. Wel wil ik iets persoonlijks delen, wat ik eigenlijk nooit doe omdat ik vooral bang ben voor stomme reacties. Maar goed, fuck it. Mensen zullen toch altijd wel ergens iets van vinden. 'Zonder Verbinding Geen Herstel'. Zo luidt de titel van mijn scriptie, geschreven in de context van de verslavingszorg. Maar het gaat eigenlijk over zo veel meer dan dat. Ik kan namelijk uit ervaring spreken als ik zeg dat IEDEREEN verbinding nodig heeft om echt te kunnen herstellen. Van wat dan ook. Of je nu kampt met verslaving, je been hebt gebroken of een dierbare bent verloren. Verbinding is zo belangrijk. Ironisch, want lange tijd heb ik dat zelf niet geloofd. Ik had toch niemand nodig om mijn gedachten mee te delen en me beter te voelen? Nee, ik was die ene persoon die het alleen [...]

#1 Zingeving en Verslaving

Vanaf september starten we met een serie eendaagse workshops. deze workshops zijn een aanvulling op de reguliere beroepstrainingen en stellen professionals in staat zich te verdiepen, hun kennis op te frissen of kennis te maken met iets nieuws.

Eendaagse Workshops

Vanaf september starten we met een serie eendaagse workshops. deze workshops zijn een aanvulling op de reguliere beroepstrainingen en stellen professionals in staat zich te verdiepen, hun kennis op te frissen of kennis te maken met iets nieuws.

Elsden training groeit

In navolging van de sterke groei in het aantal cursisten was de huisvesting aan de beurt. In 2018 mochten we overigens ruim 300 cursisten begeleiden in het aangaan of afronden van hun opleidingstraject. iets meer dan de helft van de cursisten was ervaringsdeskundig.

Vincere & Elsden

Het aanbod van de behandelingen van Vincere-GGZ (Vincere Groep) is gevarieerd. Naast de poliklinische mogelijkheden is er een avond behandeling, dagbehandeling en zijn er klinische opnames in Nederland en daarbuiten.In januari startte na veel enthousiaste voorbereidingen de training voor behandelaren bij Vincere-GGZ.

Elsden.nl gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Accepteren