VKI Basistraining Verslavingskunde

Het doel van de training is het effectief leren communiceren met cliënten in abstinentie gerichte begeleiding en behandeling ten behoeve van het behandelproces of begeleidingsplan. Een curatieve doelstelling staat centraal. De training is tevens toepasbaar in praktische vormen van hulpverlening waarbij gedragsverandering centraal staat.

Verslavingskunde Addiction Counseling (EACI)

– Bijscholing voor (woon)begeleiders en behandelaren
– Nascholing voor verpleegkundigen en mede behandelaren
– Basisscholing voor starters
– Geschikt voor ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen
– Gericht om samenwerking bij gedragsverandering te bevorderen
– Deskundigheidsbevordering, beroepstraining
– Introductie en vaardigheidstraining
– Bijscholing in abstinentie gerichte technieken voor ervaren professionals

VKI is een intensieve beroepstraining, bestaande uit negen lesdagen. De totale duur is ongeveer 18 weken. De lesdagen zijn afwisselend en gericht op veel interactie en kennisoverdracht door lezingen, presentaties en workshops. Voor iedere lesdag wordt een voorbereidende opdracht gemaakt. Tijdens de lesdagen werken ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen met elkaar om van elkaar te leren in intervisiegroepjes.

Voor wie is deze training?

VKI is bedoeld voor iedereen die verdieping zoekt. Of je nu een ervaren professional bent, een naaste van een verslaafde, (hoofd-)behandelaar, (woon-)begeleider of ervaringsdeskundige*. Het doel van VKI is het leren uitoefenen van het beroep van begeleider.
Na je inschrijving bellen we je op voor een kennismaking. Daarna laten we je weten of we vinden dat het een goed idee is om te starten met de beroepstraining. Je hebt minimaal mbo-niveau. In het kennismakingsgesprek vertellen we je hier graag meer over.

* Als je als ervaringsdeskundige VKI deel wilt nemen stellen we een aantal eisen. Je bent onder andere bereid om andere herstelprocessen dan je eigen herstelproces te respecteren (en ervan te leren), je weet onderscheid te maken tussen de rol van ex-cliënt, ervaringsdeskundige en hulpverlener. Je bent bereid adviezen op te volgen. Je bent minimaal 1,5 jaar abstinent van stemming veranderende middelen. In geval van terugval in middelengebruik stopt de training.

Erkenning en accreditatie

Erkend onderwijs is een ‘must’ in ons vak. Hoewel sommige niet geaccrediteerde bijscholingen inhoudelijk zeker de moeite waard kunnen zijn voldoen deze niet aan logische, kwalitatieve en innovatieve normen. Het proces om tot accreditatie te komen is vaak omvangrijk en intensief. Particuliere aanbieders in bij- en nascholing hebben hierin verschillende keuzes.
Beroepstrainingen van Elsden training zijn geaccrediteerd of in accreditatie door de onderstaande beroepsverenigingen. Elsden training heeft het NRTO Keurmerk en een registratie Kort Beroeps Onderwijs.

Registerplein

VKI geaccrediteerd 2019

130 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.
Is 1 ontwikkelactiviteit van 130 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Het registerplein draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor:

 • Register Cliëntondersteuners
 • Register GGZ-agogen
 • Register Maatschappelijk werk (MW)
 • Register Psychodiagnostisch Werkenden
 • Register Sociaal Agogen (AG)
 • Register Sociaal Werkers
Inschrijven

De Training

Waar bestaat de training uit?

Je leert effectief communiceren met cliënten in abstinentiegerichte begeleiding en behandeling voor een goed behandelproces of begeleidingsplan. Het is een intensieve beroepstraining die ongeveer 18 weken duurt. Je lesdagen zijn afwisselend, interactief en leerzaam. Je werkt samen met ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen, zodat je veel van elkaar leert. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, leer je de theorie steeds beter begrijpen.

De lessen vinden klassikaal plaats in Almere. Je thuisopdrachten en volledige lesstof zijn op Elsdenacademy.com (EA) geplaatst. We gebruiken EA als interactief platform om lesstof te raadplegen, opdrachten te maken en te communiceren met mede cursisten en elkaar.
Het is ook mogelijk de VKI als volledige thuisstudie online te volgen. Hierin worden geen klassikale lessen aangeboden.
De volgende onderwerpen komen aan bod in VKI:

 • fasen van gedragsverandering
 • naastenbegeleiding
 • motiverende gespreksvoering
 • introductie groepspsychotherapie
 • activerende gespreksvoering
 • zelfontwikkeling en reflectie
 • cognitieve gedragstherapie
 • counseling
 • terugvalpreventie
 • het ziekte-concept
 • sterktes en zwaktes
 • het multidisciplinair overleg (MDO)
 • DSM V begrip
 • ethisch werken in de zorg

Heb je buiten de lestijden een casus specifieke vraag? Docenten maken hier graag ruimte voor. Je mag al je vragen stellen; er is geen limiet aan studiebegeleiding of antwoorden van de docent.

Na het volgen van VKI kun je aan het werk als begeleider/cliënt ondersteuner (dit verschilt per organisatie). Je bent na het volgen van VKI geen volleerd begeleider of counselor. Je beheerst wel de basisvaardigheden abstinentiegericht begeleiden. Er is veel aandacht voor het professioneel counselen en begeleiden van cliënten met een verslaving. De lesstof is samengesteld volgens evidence based-behandelmethoden.

Je hebt VKI goed afgerond als:

 • alle individuele opdrachten beoordeeld zijn met een voldoende
 • alle lesdagen zijn gevolgd
 • de theoretische eindtoets is beoordeeld met een voldoende
 • je praktische eindopdracht is beoordeeld met minimaal een 6 (persoonlijke weergave omtrent verslaving, drie beknopte gespreksverslagen en 3x een tweewekelijkse doelstelling)

Haal je een onvoldoende, dan kan je de week na de uitslag je opdracht herkansen.

Inschrijven

Mijn Investering

Wat is mijn investering in VKI?

Om deel te nemen aan VKI betaal je €1.915,00. Ons lesgeld is vrijgesteld van BTW.
Hiervoor krijg je:

 • kennismakingsgesprek
 • vakliteratuur
 • alle lesbenodigdheden
 • 9 lesdagen
 • 12 weken individuele (ongelimiteerde) studiebegeleiding
 • alle herkansingen die je eventueel nodig hebt
 • lunches, koffie, thee, frisdranken, fruit en snacks

Je investeert ook tijd in VKI . Tijdens de training verwachten we van je dat je alle lesdagen aanwezig bent. Het zijn intensieve dagen, bestaande uit presentaties, gastcolleges, oefeningen, interactieve opdrachten en toetsen van kennis en vaardigheden. Buiten de lesdagen om besteed je 5 tot 7 uur per week aan individuele opdrachten, zoals inzichtvragen, (oefen)gespreksverslagen en terugkoppeling van de gegeven theorie. In de periodes tussen de lesdagen kom je (virtueel) bijeen met je supervisiegroepje. Volgens cursisten die je voorgingen, is dit “goed te doen”.

Hoe schrijf ik me in voor VKI?
Wil jij deze training volgen? Het invullen van het formulier is binnen twee minuten gebeurd. We nemen zo snel mogelijk contact met je op voor de kennismaking.

Inschrijven

DOCENTEN

Meino de Vries
Meino de VriesOpleider GGZ - Senior counselor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Bani da Lima
Bani da Lima
Renèe van Lierop
Renèe van Lierop
Tamar Theewis
Tamar Theewis

MEER TRAININGEN