Verslavingskunde Addiction Counseling (VKI-EACI)

Het doel van de training is het effectief leren communiceren met cliënten in abstinentie gerichte begeleiding en behandeling ten behoeve van het behandelproces of begeleidingsplan. Een curatieve doelstelling staat centraal. De training is tevens toepasbaar in praktische vormen van hulpverlening waarbij gedragsverandering centraal staat.

Verslavingskunde Addiction Counseling (EACI)

– Bijscholing voor (woon)begeleiders en behandelaren
– Nascholing voor verpleegkundigen en mede behandelaren
– Basisscholing voor starters
– Geschikt voor ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen
– Gericht om samenwerking bij gedragsverandering te bevorderen
– Deskundigheidsbevordering, beroepstraining
– Introductie en vaardigheidstraining
– Bijscholing in abstinentie gerichte technieken voor ervaren professionals

VKI-EACI is een intensieve beroepstraining, bestaande uit zeven trainingsdagen en een terugkomdag. De cursusduur is 18 weken. De dagen zijn afwisselend en gericht op veel interactie en kennisoverdracht door lezingen, presentaties en workshops. Voor iedere trainingsdag wordt een voorbereidende opdracht gemaakt. Tijdens de dagen werken ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen met elkaar samen om van elkaar te leren.

Voor wie is deze training?

VKI-EACI is bedoeld voor iedereen die verdieping zoekt. Of je nu een ervaren professional bent, een naaste van een verslaafde, (hoofd-)behandelaar, (woon-)begeleider of ervaringsdeskundige*. Het doel van VKI-EACI is het leren uitoefenen van het beroep van begeleider of counselor.

Mag iedereen gewoon zomaar meedoen? Als je bereid bent jezelf te ontwikkelen en gemotiveerd én geschikt bent, zeker. Na je inschrijving bellen we je op voor een kennismaking. Daarna laten we je weten of we vinden dat het een goed idee is om te starten met de beroepstraining. Je hebt minimaal mbo-niveau. In het kennismakingsgesprek vertellen we je hier graag meer over. Je hebt minimaal mbo-niveau. In het kennismakingsgesprek vertellen we je hier graag meer over.

* Als je als ervaringsdeskundige VKI-EACI wil volgen, stellen we een aantal eisen. Je bent onder andere bereid om andere herstelprocessen dan je eigen te respecteren en ervan te leren, je weet onderscheid te maken tussen de rol van ex-cliënt, ervaringsdeskundige en hulpverlener, je werkt aan zelfreflectie en je voert coachingsgesprekken met je docent of supervisor. Je bent bereid hun adviezen op te volgen. Een voorbeeld van een advies is dat je bij herstel korter dan 1,5 jaar geen praktijkoefeningen doet met cliënten of dat je de training nog niet mag volgen.

Erkenning en accreditatie

HBO conform erkend door de Stichting Nederlandse Registeropleidingen. Accreditatie 5,4 EC (151,4 SbU). Accreditatie KTNO 5 EC. Elsden training is als opleider Kort Beroeps Onderwijs geregistreerd bij het CRKBO.

Erkend onderwijs is een ‘must’ in ons vak. Hoewel sommige niet geaccrediteerde bijscholingen inhoudelijk zeker de moeite waard kunnen zijn voldoen deze niet aan logische, kwalitatieve en innovatieve normen. Het proces om tot accreditatie te komen is vaak omvangrijk en intensief. Particuliere aanbieders in bij- en nascholing hebben hierin verschillende keuzes.

Beroepstrainingen van Elsden training zijn geaccrediteerd of in accreditatie door de onderstaande beroepsverenigingen als erkende bij en nascholing.

PE Online
VKI-EACI (Verslavingskunde I)

SNRO Stichting Nederlandse Register Opleidingen in complementaire zorg

VKI-EACI geaccrediteerd HBO conform 5,4 ECTS 2017

Register Vaktherapie

VKI-EACI geaccrediteerd 2019   75 punten

Het register Vaktherapie draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor:

 • Dramatherapie
 • Psychomotorische therapie

Landelijke Vereniging Praktijk Ondersteuners Huisartsen POH-GGZ

VKI-EACI geaccrediteerd 2019   30 punten

Registerplein

VKI-EACI geaccrediteerd 2019

130 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.
Is 1 ontwikkelactiviteit van 130 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

Het registerplein draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor:

 • Register Cliëntondersteuners
 • Register GGZ-agogen
 • Register Maatschappelijk werk (MW)
 • Register Psychodiagnostisch Werkenden
 • Register Sociaal Agogen (AG)
 • Register Sociaal Werkers

KTNO  kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (en aangesloten beroepsverenigingen)

VKI-EACI geaccrediteerd HBO conforme accreditatie 2019

BATC Beroepsorganisatie  Belangen Associatie Therapeut en Consument

VKI-EACI geaccrediteerd 2019 via KTNO

CRKBO

Registratie kort beroeps onderwijs door CRKBO.

Inschrijven

De Training

Voor wie is deze training?

EACI is bedoeld voor iedereen die verdieping zoekt. Of je nu een ervaren professional bent, een naaste van een verslaafde, (hoofd-)behandelaar, (verslavings-)arts, (woon-)begeleider of ervaringsdeskundige*. Het doel van EACI is het leren uitoefenen van het beroep van begeleider of counselor.

Mag iedereen gewoon zomaar meedoen? Als je bereid bent jezelf te ontwikkelen en gemotiveerd én geschikt bent, zeker. Na je inschrijving bellen we je op voor een kennismaking. Daarna laten we je weten of we vinden dat het een goed idee is om te starten met de beroepstraining.

* Als je als ervaringsdeskundige EACI wil volgen, stellen we een aantal eisen. Je bent onder andere bereid om andere herstelprocessen dan je eigen te respecteren en ervan te leren, je weet onderscheid te maken tussen de rol van ex-cliënt, ervaringsdeskundige en hulpverlener, je werkt aan zelfreflectie en je voert coachingsgesprekken met je docent of supervisor. Je bent bereid hun adviezen op te volgen. Een voorbeeld van een advies is dat je bij herstel korter dan 1,5 jaar geen praktijkoefeningen doet met cliënten of dat je de training nog niet mag volgen. Je hebt minimaal mbo-niveau. In het kennismakingsgesprek vertellen we je hier graag meer over.

Waar bestaat de training uit?

Je leert effectief communiceren met cliënten in abstinentiegerichte begeleiding en behandeling voor een goed behandelproces of begeleidingsplan. Het is een intensieve beroepstraining die ongeveer 18 weken duurt. Je dagen zijn afwisselend, interactief en leerzaam. Je werkt samen met ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen, zodat je veel van elkaar leert. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, leer je de theorie steeds beter begrijpen.

De lessen vinden klassikaal plaats in Almere. Je thuisopdrachten en volledige lesstof zijn op Elsdenacademy.com (EA) geplaatst. We gebruiken EA als interactief platform om lesstof te raadplegen, opdrachten te maken en te communiceren met mede cursisten en elkaar.

Het is ook mogelijk de VKI-EACI als volledige thuisstudie te volgen. Hierin worden geen klassikale lessen aangeboden.

De volgende onderwerpen komen aan bod in VKI-EACI:

 • fasen van gedragsverandering
 • naastenbegeleiding
 • motiverende gespreksvoering
 • introductie groepspsychotherapie
 • activerende gespreksvoering
 • zelfontwikkeling en reflectie
 • cognitieve gedragstherapie
 • counseling
 • terugvalpreventie
 • het ziekte-concept
 • sterktes en zwaktes
 • het multidisciplinair overleg (MDO)
 • DSM V begrip
 • ethisch werken in de zorg

Heb je buiten de lestijden een casus specifieke vraag? Docenten maken hier graag ruimte voor. Je mag al je vragen stellen; er is geen limiet aan studiebegeleiding of antwoorden van de docent.

Na het volgen van VKI-EACI kun je aan het werk als begeleider/cliënt ondersteuner (dit verschilt per organisatie). Je bent na het volgen van VKI-EACI geen volleerd begeleider of counselor. Je beheerst wel de basisvaardigheden abstinentiegericht begeleiden. Er is veel aandacht voor het professioneel counselen en begeleiden van cliënten met een verslaving. De lesstof is samengesteld volgens evidence based-behandelmethoden.

Je hebt VKI-EACI goed afgerond als:

 • alle individuele opdrachten beoordeeld zijn met een voldoende
 • de theoretische eindtoets (lesdag zeven) is beoordeeld met een voldoende
 • je praktische eindopdracht is beoordeeld met minimaal een 6 (persoonlijke weergave omtrent verslaving, drie beknopte gespreksverslagen en 3x een tweewekelijkse doelstelling)

Haal je een onvoldoende, dan kan je de week na de uitslag je opdracht herkansen.

Accreditatie  door de Stichting Nederlandse Registeropleidingen. Elsden training is als opleider Kort Beroeps Onderwijs geregistreerd bij het CRKBO.

Inschrijven

Mijn Investering

Wat is mijn investering in VKI-EACI?

Om deel te nemen aan VKI-EACI betaal je €1.785. Hiervoor krijg je:

 • kennismakingsgesprek
 • vakliteratuur
 • lesbenodigdheden
 • 7 trainingsdagen, gastcolleges en de terugkomdag
 • 12 weken individuele (ongelimiteerde) studiebegeleiding
 • alle herkansingen die je eventueel nodig hebt
 • lunches, koffie, thee en water

Je investeert ook tijd in VKI-EACI. Tijdens de 12 weken verwachten we van je dat je alle zeven lesdagen aanwezig bent. Het zijn intensieve dagen, bestaande uit presentaties, gastcolleges, oefeningen, interactieve opdrachten en toetsen van kennis en vaardigheden. Buiten de lesdagen om besteed je 5 tot 7 uur per week aan individuele opdrachten, zoals inzichtvragen, (oefen)gespreksverslagen en terugkoppeling van de gegeven theorie. Volgens cursisten die je voorgingen, is dit “goed te doen”. De mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan een oefengroep — 1x in de 2 weken, op initiatief van de klas.

Hoe schrijf ik me in voor VKI-EACI?
Wil jij deze training volgen? Het invullen van het formulier is binnen twee minuten gebeurd. We nemen zo snel mogelijk contact met je op voor de kennismaking.

Inschrijven

TRAINERS

Anja Bijker
Anja BijkerTrainer - Supervisor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Femke Sebrechts
Femke SebrechtsTrainer - CGT Therapeut
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Natalie Nateghi
Natalie NateghiTrainer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Heleen Doornbos
Heleen DoornbosTrainer - Counselor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Meino de Vries
Meino de VriesOpleider GGZ - Senior counselor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.