Laden Trainingen

Motiverende Gespreksvoering (met korte Interventie)

Driedaagse training casus gericht toepassen van Motiverende Gespreksvoering

Het gebruiken van Motiverende Gespreksvoering is bijna standaard in de zorg.  Cliënten verdienen immers ondersteuning in het leren kiezen, omgang met twijfel en het zien van een hoopvol perspectief. Naast het motiveren en het uitlokken van verandertaal leren we ook de lijdensdruk herkennen en beschrijven. In de praktijk is het normaal dat de cliënt  weerstand laat zien in het proces. Dit kan (met name bij adolescenten en cliënten met middelenmisbruik) leiden tot de wens of noodzaak van een korte Interventie. Een korte Interventie komt voor in voortgangsgesprekken, (dreigende) escalerende situaties, afwijkend gedrag of acute dynamische bijsturing van begeleiding.Motiverende Gespreksvoering leidt dus tot het maken van betere keuzes door je cliënt. Door te ‘helpen verkennen’ weet je tweestrijd in denken en doen te duiden. De ambivalentie van een cliënt is vaak de blokkade die in de weg staat voor gezonde gedragsverandering.  Je gaat met een cliënt het gesprek aan om de huidige situatie te vergelijken met een haalbare situatie in de toekomst. Door bij je cliënt te blijven en het tempo van je cliënt te respecteren laat je zien dat je professioneel en met de juiste betrokkenheid een kundige gesprekspartner bent. Een gesprek richt zich altijd op gedrag of acuut probleem. Naast de Motiverende Gespreksvoering waarin we je beter leren reflecteren in een brede context, besteden we aandacht aan het activeren van je cliënt (Korte Interventie).

Motiverende Gespreksvoering (MGI) wordt toegepast in 1-op-1 met je cliënt.

De training is opgezet voor werkzame begeleiders en professionals.

Doelen

 • effectieve verkennende gespreksvoering leren
 • luisterende en niet-luisterende gedragingen kunnen duiden
 • reflecteren vanuit het perspectief van je cliënt
 • leren bevestigen met een doel
 • samenvatten als regiemethode
 • werken aan  tussendoelen ipv einddoelen in behandeling of begeleiding
 • schade beperken aan het proces
 • doelen laten bepalen door het gedrag van de cliënt

Korte Interventies komen voort uit humanistische en existentiële benaderingen in begeleiding en behandeling. Hierin is het van belang dat de client benaderd wordt met empathie, directheid en reflectie. Aan de cursisten de taak om te leren omgaan met de subjectiviteit van de cliënt in gedrag, luisteren en leren.

Vanuit een professionele begeleiding betrekken we cursisten in het werken met eigen casuïstiek.

Niveau

MBO3/4

Wie

Persoonlijk begeleiders en coaches, behandelaren, sociaal werkers.

Lesdagen

 • 16  februari
 • 2 maart
 • 16 maart

Lesgeld

 • 780,00 (BTW vrijgesteld)

Lestijden

 • 09:15 – 16:15

Onderwerpen in deze training

 • Basis Motiverende Gespreksvoering
 • Activerende Gespreksvoering
 • Korte Interventies
 • Weerstand en gedrag
 • Omgangsvormen bij passiviteit
 • Jouw werkomgeving
 • Interne en externe afstemming
 • Casuïstiek uit jouw werkomgeving

Les vorm

 • Klassikaal Almere en lesstof via Elsden Academy online leren.

‘Pas als je weet hoe het echt met je gaat kun je veranderen..’ 

 

 

 

Accreditatie aangevraagd

 

Ga naar de bovenkant