Laden Trainingen

Verslaving & Comorbiditeit

In reguliere verpleegkunde en niet specifiek op verslaving gerichte instellingen als ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen binnen ziekenhuizen (COZ, PAAZ,COZ,KOP) is een toename van stoornissen te signaleren die samengaan met problematisch middelengebruik. In het samenstellen van de leerlijn zijn de werkzaamheden van partner GGZ instellingen leidend geweest. De bijscholing sluit hierop aan en zorgt voor verdiepende uitvoering van bestaande taken. In het werken met patiënten met psychiatrische stoornissen/problemen en (niet voorgeschreven) middelen ontstaat vaak een symptomatologie die niet door eenieder begrepen wordt. Het begrijpen en handelen in het belang van de patiënt is het uitgangspunt. Iedere leeftijdscategorie heeft eigen problemen. Het is helpend om per leeftijdscategorie in te spelen op specifieke problemen.

Doel

De bijscholing is gericht op het vergroten van handelingsbekwaamheid bij middelengebruik en middelenafhankelijkheid binnen een brede patiëntenpopulatie, zie stoornissen in het trainingsoverzicht.

Onderwerpen en Modules

De onderwerpen zijn ondergebracht in modules. De uitvoering van de modules zijn interactief. Hierin maken we gebruik van presentatie en (oefen)casuïstiek.
Delen gebeurt vanuit onze ervaring als behandelaar, docent, ervaringsdeskundige en supervisor.

Onderwerpen trainingsoverzicht.

  • –  Middelenmisbruik en Afhankelijkheid; Feit en Fictie
  • –  Persoonlijkheidsstoornissen en middelengebruik
  • –  Schizofrenie en middelengebruik
  • –  Autisme Spectrum Stoornis en middelengebruik
  • –  ADHD en middelengebruik
  • –  ADD en middelengebruik
  • –  Middelen; Stimulerend, Repressief, Psycho-actief
  • –  Psychotrauma en middelengebruik

Uitvoering

2 en 16 juni

Lesgeld

Individueel € 800,00 BTW vrijgesteld

Groepsverband of outcompany op aanvraag

Deze scholing is ook als incompany scholing inzetbaar. Informatie bij Mevr. Y. de Vries-Krebbers via secretariaat@elsden.nl

 

Verantwoording

scholing draagt bij aan competentieversterking en methodisch handelen. In de doelgroepen van cliënten met Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie, ASS, ADHD,ADD en Psychotrauma zien we een problematisch middelengebruik bij 28 tot 64% van de populatie (Trimbos). behandelinterventies en begeleidingsinterventies zijn veelal gericht op genoemde stoornissen zonder de samenhang en daaruit voortkomend gedrag te behandelen of te begeleiden (Bron:Reinier van Arkel, GGZ Centraal, COZ Jeroen Bosch Ziekenhuis, RIBW Nederland). Door een interactieve benadering die bestaat uit Motiverende en Activerende Gespreksvoering (Miller&Rollnick, Glasser, Skinner) en basistoepassingen CGT (Functie Analyse, Betekenis Analyse, Holistische benadering volgens VCGt) ontstaat minder handelingsverlegenheid en draagt de scholing bij aan een effectiever behandelklimaat.

(Prof.Dr. G. Dom).Handboek Dubbele Diagnose, Dom G. Prof. Dr., Schoevers R. 2016 Tweede uitgave
TZ Psychische Stoornissen, Land van ’t H. Schoemaker C. Dr. Ruiter de C. Prof Dr. 2012 Tweede druk
Integrated Dual Disorders Treatment IDDT, Smith L.F. Drake R.2010 Hazelden Publishing

 

Accreditatie V&VN aangevraagd

Accreditatie Registerplein (GGZ-Agogen) aangevraagd

 

Ga naar de bovenkant