Je leert in VKI en VKII behandeltechnieken die je (in combinatie met je ervaringsdeskundigheid) ten goede laat komen aan het herstel van je client. De training leert je professioneel handelen binnen een GGZ setting. Door het volgen van de training zul je meer in staat zijn je client vanuit eigen kracht te laten werken aan herstel van relaties met zichzelf en anderen. De training (VKI en VKII) voorziet in basiskennis verslavingskunde, leert je gedrag herkennen wat past in het transtheoretisch model en hoe je hiermee omgaat. Je kansen op inzet als ervaringsdeskundige bij een GGZ instelling worden hiermee aanzienlijk vergroot. Cursisten met een eigen praktijk hebben aangegeven veel te hebben aan de professionaliteit in behandeltechnieken. Deze kunnen zij verder ontwikkelen in hun eigen werk.