Laden Trainingen

Doel

Deze zes-daagse beroepstraining stelt je in staat om je als uitvoerend professional te verbeteren in het faciliteren van groepen. Door verschillende groepsbenaderingen te combineren leer je meerdere technieken.

Duur

Zes lesdagen in Almere.

Deze scholing wordt gegeven op drie maandagen en drie woensdagen.

 

Lesdagen

27 mei maandag

3 juni maandag

10 juni maandag

19 juni woensdag

26 juni woensdag

3 juli woensdag

 

 

Kosten
€ 1.580,00 BTW vrijgesteld

Accreditatie registerplein 81 registerpunten

De Training

Tijdens de training maak je actief kennis met de praktische aansturing op curatieve factoren en het toepassen van verschillende benaderingen. Naast de praktische vaardigheden die op iedere lesdag worden beoefend, maak je kennis met veel praktische facetten van groepsdynamica. Toepassing van de praktijk is vooral geschikt voor gebruik in instellingen waar gewerkt wordt met verslavingsproblemen en gedragsstoornissen. De training voorziet in het leren van groepsfacilitatie in verschillende stadia van het behandelproces. Dit betreft zowel primaire behandeling als nazorg bijeenkomsten, ambulante groepen en woonbegeleiding.

In de training sturen we aan op een persoonlijke, professionele en verbindende wijze van facilitatie. We vragen hierin om zelfreflectie van jou, onder andere door deel te nemen aan de sessies die geleid worden door de docenten en mede-cursisten. Uiteraard leidt je zelf ook sessies.

De combinatie van verschillende groepsdynamische benaderingen stelt je in staat een brede basis te leggen voor de facilitering van groepen. De dagen zijn interactief en hebben een gelijke verdeling van praktische en theoretische methodes. Je wordt geacht tussen de lesblokken te kunnen oefenen als facilitator en co-facilitator. Van deze geanonimiseerde sessies vragen we deelverslagen ter evaluatie en bestendiging van de geleerde technieken. De docenten zijn buiten de lesdagen om beschikbaar voor het bespreken van casuïstiek of het geven van advies en steun.

Voor wie is deze training?

Het faciliteren van een groep vergt kunde, kennis, in kunnen spelen op dynamiek en het kennen van eigen valkuilen. Graag laten we cursisten toe die voldoende ervaring hebben in 1-op-1 gesprekken, groepen begeleiden of via een instelling bijscholing krijgen. Als richtlijn geven we een ervaringsperiode van drie jaar aan. We gaan er van uit dat je een gemiddeld HBO niveau hebt en dit aan kunt tonen.

Thema’s

– Groepsdynamica

– Sterktes en Zwaktes in Facilitatie

– Groepsbenadering

– CGT in groepsverband

– Motiveren en Activeren in groepen

– Leren in een werkomgeving

– Groepsfacilitatie en co-facilitatie in praktijk

– Psychologische risico’s

– Ecogram

– Individuele karakteristieken

– Overdracht en tegenoverdracht

– Open en structuur groepen

– Groepen en verslaving

– Gedragsverandering

 

 

Ga naar de bovenkant