Ja dat kan, raadpleeg EA voor de lesstof en volg intervisie met je groepsgenoten. Vraag aan hen wat er geoefend en geleerd is. Je dient 90% aanwezig te zijn voor succesvolle afronding.