Dat is afhankelijk van je vooropleiding. Alleen het volgen beroepstrainingen leiden niet tot een erkend mede-behandelaarschap. Daar is de training te kort voor.  De trainingen zijn gericht op de inhoud van het vak als hulpverlener in de GGZ. Binnen het ZPM zijn GGZ-Agogen geregistreerd en Psychologen met een LOGO verklaring.