Erkend onderwijs is een ‘must’ in ons vak. Hoewel sommige niet geaccrediteerde bijscholingen inhoudelijk zeker de moeite waard kunnen zijn voldoen deze niet aan logische, kwalitatieve en innovatieve normen. Het proces om tot accreditatie te komen is omvangrijk en intensief. Particuliere aanbieders in bij en nascholing hebben hierin verschillende keuzes. Accreditatie door een beroepsvereniging is een waarborg voor erkende bij en nascholing. Om registraties bij teveel verschillende verenigingen uit te sluiten werken we naar centrale registratie bij Registerplein, uitgevoerd door PE-Online. Onderstaande beroepsverenigingen zijn aangesloten bij Registerplein.

 

Beroepstrainingen van Elsden training zijn geaccrediteerd of in accreditatie door de onderstaande beroepsverenigingen als erkende bij en nascholing. Daar waar in accreditatie wordt vermeld zijn wij in het proces van aanvraag, aanpassing of afwachting.

 

 

 

SNRO Stichting Nederlandse register opleidingen in complementaire zorg

VKI  geaccrediteerd HBO conform 5,4 ECTS 2017

VKI in accreditatie HBO conform 3 ECTS

 

Register Vaktherapie

VKI geaccrediteerd 2019   75 punten

Het register Vaktherapie draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor:

  • Dramatherapie
  • Psychomotorische therapie

 

 

Landelijke Vereniging Praktijk Ondersteuners Huisartsen POH-GGZ

VKI geaccrediteerd 2019   30 punten

 

Registerplein

VKI geaccrediteerd 2019

130 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.
Is 1 ontwikkelactiviteit van 130 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

 

Het registerplein draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor:

  • Register Cliëntondersteuners
  • Register GGZ-agogen
  • Register Maatschappelijk werk (MW)
  • Register Psychodiagnostisch Werkenden
  • Register Sociaal Agogen (AG)
  • Register Sociaal Werkers

 

KTNO  kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (en aangesloten beroepsverenigingen)

VKI geaccrediteerd HBO conforme accreditatie 2019

VKII geacrediteerd HBO conforme accreditatie 2019

VKII In accreditatie

 

 

BATC Beroepsorganisatie  Belangen Associatie Therapeut en Consument

VKI geaccrediteerd 2019 via KTNO

 

CRKBO Geregistreerde Instelling  CRKBO Geregistreerde Docent

CRKBO

Registratie kort beroeps onderwijs door CRKBO 2016