Elsden training kiest ieder jaar een ‘goed doel’ waarbij onze hulp goed ingezet kan worden.

In 2018 steunden we Stichting Merels’ Wereld tegen Kanker, in 2017 Meisjes GHHC, in 2016 kozen we KIKA als doel. Het kiezen van een doel baseren we naast een (ideële doelstelling uiteraard) op de praktische inzetbaarheid van onze bijdrage. Dit komt overeen met onze visie dat wat we doen en leren praktisch toepasbaar moet zijn.

Al enige jaren hebben we warme contacten met Moedige Moeders. Opvallend in de sfeer bij ‘de Moeders’ is niet alleen de groepscohesie, een boodschap van hoop en hulpvaardigheid naar elkaar, maar ook de machteloosheid over de ziekte verslaving als universele factor.

Binnen de werkgroepen van Moedige Moeders komen er regelmatig vragen over weerbaarheid, facilitatie en uiteenlopende vragen over omgang met uitdagende situaties.

Graag steunen we ‘de Moeders’ hierin. In samenwerking met het bestuur bieden we voor 2020 kosteloze landelijke ondersteuning in uiteenlopende onderwerpen. Als eerste werken we voor deze zelfhulp-organisatie mee aan het nader vormgeven van groepsprocessen. Daarnaast staat weerbaarheid als jaarlijkse training op het programma. De samenwerking met Moedige Moeders blijft onder regie van henzelf. Ze zijn (en blijven) immers een zelfhulporganisatie met een sterke identiteit. Graag werken we mee deze identiteit inhoudelijk toekomstbestendig te maken.

 

Moedige Moeders over zichzelf

Veel jongeren die blowen kampen met agressiviteit, ook in combinatie met andere middelen. Vanuit Moedige Moeders zijn wij er van overtuigd, dat heb absoluut niet alléén aan de opvoeding ligt. Er zijn 9 factoren die de káns op verslaving vergroten. Waaronder o.a.: Genen, erfelijkheid, milieu (zowel gezin als school, vriendjes etc.), andere afwijkingen(zoals adhd, autismespectrumstoornis etc.) en nog vele anderen. Ons advies is zo spoedig mogelijk hulp of advies te zoeken, ook als u denkt dat het een experimenteerfase is. Kinderen zijn vaak vele malen verder dan u denkt. Op tijd hulp en deskundigheid staat gelijk aan een grotere kans van de verslaving voorkomen of deze in goede banen te leiden en mocht er behandeling plaats vinden, is deze op jongere leeftijd voor het ‘herstel’ van dr verslaafde, vaak veel effectiever! Verslaving is een ziekte voor het leven. Moedige Moeders staat voor u klaar, met open armen. Zoekt u naar steun, begrip en een luisterend oor? Wilt u meer info? Bezoek dan hun website www.moedigemoeders.nl