Binnenkort start Elsden training de Elsden Podcast.  De totstandkoming van de podcast is een logische stap volgens Meino de Vries. Hij geeft aan dat de behoefte om te leren toeneemt. Dit leren betreft niet alleen de professionals in het werkveld maar ook geïnteresseerden zoals naasten en aankomend ervaringsdeskundig professionals. Het doel van de podcast is het verder informeren van geïnteresseerden en een bijdrage te leveren aan verdieping en handelingsbekwaamheid van uitvoerend professionals. Voor de bemanning van de podcast is gekozen voor professionals met specifieke kennis, behandelervaring en ervaringsdeskundigheid. In uitzendingen van ruim een half uur zullen uiteenlopende onderwerpen besproken worden door onder andere Meino de Vries en Bani da Lima onder verbindend gastheerschap van Koos van Plateringen.  In wisselende samenstelling komen onderwerpen aan bod als: Verslaving en Verbinding, Verslaving en Handelingsverlegenheid, Ethiek binnen het werkveld, Transculturele hulpverlening, de rol van ervaringsdeskundigen, Psychotrauma en Verslaving, Nazorg en meer. Het drietal zal ook inspelen op actuele ontwikkelingen en besteedt aandacht aan input van luisteraars.

Op 30 juni is de eerste aflevering te beluisteren op Spotify en andere Podcast platforms.