Supervisie en consultatie zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse gang van zaken in een professionele organisatie. Supervisie en consultatie dragen bij aan de waarde van het leren, ontwikkelen, bestendigen en reflecteren. Een periodiek vertrouwelijk gesprek over wat een hulpverlener bezighoudt draagt bij aan bewustwording van kwaliteiten en capaciteiten. Tevens draagt het bij aan terugdringing van ziekteverzuim doordat de hulpverlener  zich ‘beter’ voelt door het uiten van beroepsmatige maar zeker ook persoonlijke issue’s. Een hulpverlener is geen machine en geen gereedschap. Een hulpverlener heeft alleen zichzelf om mee te werken, ‘onderhoud’ is niet meer dan logisch.

In een veranderende wereld is er behoefte aan steun. Cliënten, zorgprofessionals, trainers, supervisoren en behandelaren, we kunnen niet zonder elkaar. Elsden begon in 2015 met de eerste open training. In 2017 startte Elsden met het ondersteunen van klinieken, Safehouses, instellingen  en gemeentes met supervisie, teamtraining, casuïstiek-consultatie  en daar waar nodig online-behandeling.

Door de COVID-19 crisis is er een enorme toename in online contacten en beeldbellen. Naast deze praktische hulpmiddelen is er een merkbare druk op instellingen, teams en individuele hulpverleners. Elsden biedt de hulpverleners op eenzelfde methode die de instellingen voor haar cliënten heeft; supervisie, consultatie en intensieve begeleiding wanneer het zelfs de professional even teveel wordt.

” Er zal tijdens en na deze crisis een merkbaar effect zijn van wat ons is overkomen. De impact is groot en we gaan in een dagelijkse actie-modus. Pas in rust is er ruimte voor verdere emotionele verwerking. Juist door het werken met mensen is er voor de hulpverleners vaak minder ruimte voor het eigen stuk. Ook de inmiddels aangepaste manier van werken zal gedeeltelijk blijvend zijn. De verwachting is wel dat deze zich verplaatst van een leidende naar een ondersteunende functie”.  Meino de Vries

We merken dat hulpverleners in deze periode meer behoefte hebben aan contacten als supervisie, casuïstiek of het delen van wat de hulpverlener bezighoudt. Door dit nu meer online aan te bieden voorzien we veel organisaties en hulpverleners van een klankbord, hart onder de riem en tools voor extra skills.

Voor informatie en online afspraken kun je contact opnemen met Yvette via secretariaat@elsden.nl

 

 

Supervisie en consultatie vallen ook onder onze BTW vrijgestelde diensten.