Stilstaan bij je professionele en persoonlijke ontwikkeling is vooruitgang. In ons dagelijks werk als uitvoerend professional in de zorg is het onvermijdelijk dat voorkeuren en gedragingen door kunnen werken in het contact met de cliënt. Het is dus van belang dat we weten wat we doen en waarom. Denken dat we alles weten en kunnen plaatst ons eerder in de positie van cliënt dan professional dus enige reflectie op denken en doen is meer dan raadzaam. Als uitvoerend professional is het belangrijk zicht te hebben op situaties die een uitdaging zijn of zelfs problemen op kunnen leveren. Waar heeft het mee te maken, hoe ga jij hiermee om en welke alternatieven zijn er? In supervisie leren we situaties vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Een verruimend vermogen draagt bij aan het verbeteren en vasthouden van goede hulpverlening en evenwicht tussen persoonlijk en professioneel functioneren.

Vanuit de supervisie die Elsden biedt zijn ontwikkeling, leren, bestendigen en reflecteren de basis fundamenten van het regelmatig denken en doen. In de supervisie staat dit regelmatige nadenken of reflecteren voorop. Vertrouwen en kunde is wat we bewerkstellingen en bieden, discretie een vanzelfsprekendheid. We hebben als behandelaar en begeleider ervaring in de verslavingszorg en bieden ruimte voor casuïstiek of juist persoonlijke issues.

Supervisanten komen met zichzelf in gesprek en brengen onder woorden wat hen beweegt en wat dit betekent. Hierdoor ontdekken ze wat voor hen belangrijk is en wat ze nodig hebben in het omgaan met andere mensen, vooral in omstandigheden die ze als moeilijk ervaren. Gedachten, inzichten, intuïtie en gevoelens hebben we allemaal. Welke van deze geïntegreerd kunnen worden in ons persoonlijk en professioneel beter functioneren (en de bestendiging hiervan) staat centraal in onze supervisie.

De sessies vinden plaats in Almere of op jouw werkplek wanneer de instelling waar je werkt voor supervisie bij Elsden kiest. Supervisie is blijvend en geen methode om problemen op beroepsmatig of persoonlijk vlak projectmatig te lijf te gaan. Continuïteit telt in de balans die je jezelf eigen maakt en in beweging houdt. Voor informatie en contact spreken we je graag.  Stilstaan bij jezelf is in deze.. vooruitgang

secretariaat@elsden.nl