Met ingang van 1 januari is de nieuwe scholingsovereenkomst tussen het UWV en Elsden training B.V.  ingegaan. Sinds 2016 werkte het UWV al met Elsden training samen volgens het toen geldende inkoopkader. De basis van de samenwerking was gebaseerd op het leveren van praktische beroepstrainingen. Deze werden door het UWV ingezet als omscholing, bijscholing of fundamentele bijdrage aan de basis van een andere loopbaan. Binnen het UWV is er in de afgelopen jaar een revisie geweest van het volledige inkoopkader opleidingen, trainen en overige scholing. Hierin is een strengere selectie gemaakt onder de aanbieders  van de verschillende domeinen op het gebied van inhoud en kwalitatieve keurmerken. Het voeren van zelf ontwikkelde en geaccrediteerde scholingen en het voldoen aan Europese aanbestedingscriteria is een vereiste. Voor ons  is dit een belangrijke continuering van een relatie die mede maatgevend is geweest in de groei de afgelopen vijf jaar. Als scholingspartner hebben we via het UWV 30 tot 40% van ons totaal aantal deelnemers mogen inschrijven. Met het sluiten van de nieuwe raamovereenkomst is de volgende fase van samenwerking ingezet waarin we onze inzet, investeringen in accreditatie en kwaliteitsverbetering gewaardeerd zien. Als (zorg)marktleidende onderwijsinstelling in de abstinentie gerichte verslavingszorg draagt de nieuwe samenwerking zeker bij aan een solide voortzetting van waar we goed in zijn. Verbinden.

Voor meer informatie over ondersteuning van het UWV voor jouw bijscholing neem je contact op met Yvette via secretariaat@elsden.nl