Met ingang van 1 januari is de scholingsovereenkomst tussen het UWV en Elsden training B.V. voortgezet. Sinds 2016 werkte het UWV al met Elsden training samen volgens het toen geldende inkoopkader. De basis van de samenwerking was gebaseerd op het leveren van praktische beroepstrainingen. Deze werden door het UWV ingezet als omscholing, bijscholing of fundamentele bijdrage aan de basis van een andere loopbaan. Binnen het UWV is er in de afgelopen jaren een revisie geweest van het volledige inkoopkader opleidingen, trainen en overige scholing. Hierin is een strengere selectie gemaakt onder de aanbieders  van de verschillende domeinen op het gebied van inhoud en kwalitatieve keurmerken. Het voeren van zelf ontwikkelde en geaccrediteerde scholingen en het voldoen aan Europese aanbestedingscriteria is een vereiste. Voor ons  is dit een belangrijke continuering van een relatie die mede maatgevend is geweest in de groei de afgelopen acht jaar. Als scholingspartner hebben we via het UWV 20 tot 30% van ons totaal aantal deelnemers mogen inschrijven. De cursisten (trainées) waardeerden onze opleidingen met een gemiddeld cijfer 9 (onderzoek Contenza in opdracht van het UWV 2022).

Met het voortzetten van de raamovereenkomst is de fase van samenwerking voortgezet waarin we onze inzet, investeringen in accreditatie en kwaliteitsverbetering gewaardeerd zien. Als (zorg)marktleidende onderwijsinstelling in de abstinentie gerichte verslavingszorg draagt de nieuwe samenwerking zeker bij aan een solide voortzetting van waar we goed in zijn. Verbinden.

Voor meer informatie over ondersteuning van het UWV voor jouw bijscholing neem je contact op met Yvette via secretariaat@elsden.nl