In het vijfde seizoen van de basistraining VKI-EACI belichten we kernpunten van deze bijzondere beroepstraining. In februari startten de klassen 20 en 21, ruim 300 cursisten vanaf 2015  gingen ze al voor.

Wat de training succesvol maakt is volgens sommigen de kennis en kunde van de docenten. Docenten zelf noemen graag de praktische toepasbaarheid in een functie in de hulpverlening. Elsden maakt gebruik van docenten met een degelijke ervaring als behandelaar, teamleider of docent en bij voorkeur ervaringsdeskundig in het leren leven met een verslaving of gedragsstoornis. Volgens Meino de Vries, oprichter van Elsden geen sinecure, ” het zoeken naar de juiste docenten is niet eenvoudig, naast de gewenste criteria dienen de teamleden in staat te zijn op eigen wijze de stof over te brengen zonder afbreuk te doen aan de opbouw van de beroepstrainingen’. 

Het streven van de docenten is het overbrengen van kennis en kunde voor praktisch gebruik in de begeleiding van verslaafden. Hierin leert de cursist vooral haar of zijn persoonlijke stijl te ontwikkelen of te behouden. In de klassen werken ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen als cursisten met elkaar samen. ‘Verbinding is de basis’ zo geeft de Vries aan. Hij benadrukt dat diagnoses weliswaar belangrijk zijn voor triage en evaluatie, maar dat cursisten vooral leren om hun toekomstige clienten te begeleiden met ‘emotionele blokkades’.

Een erkende beroepstraining leidt op tot een vak. Kenmerkend hierin is de praktische toepassing van alles wat in de klassen wordt geleerd. Naast verslavingskunde leren cursisten gebruik te maken van gesprekstechnieken als Motiverende Gespreksvoering en het toepassen van de basis van Cognitieve Gedragstherapie. Een cirkel van gedragsverandering is in iedere lesmap prominent aanwezig. De Vries legt uit : “Als we niet weten waar de client staat in het proces heeft begeleiding geen zin. Iemand te vroeg of te laat tot actie aanzetten kan demotiverend werken en uiteindelijk zorgen voor een terugval. Het gaat om de juiste keuzes op het juiste moment, gekoppeld aan een actie die past bij de motivatie en capaciteit van de client. Hierin ligt de kern, de ruggengraat van onze beroepstraining EACI. We passen de juiste techniek toe op het juiste moment. Na de eerste drie dagen zijn de meeste cursisten al in staat de technieken te combineren”.

Het lesrooster is overzichtelijk. twee actieve en theoretische blokken wisselen elkaar af op de lesdag die begint om 09:15 en eindigt om 16:15.  Wat opvalt is de ruime keuze aan sappen, frisdranken, fruit en health bars. Ook de lunch is een verrassing, soep, wraps met zalm en groente en een zeer ruime keuze in belegde broodjes.

In de gespreksopdrachten blijkt dat de cursisten meer modules gebruiken dan de genoemde gesprekstechnieken. Uit de module Groepsdynamica worden factoren van interactie verwerkt in de gesprekstechnieken en ook ethische normen, zelfreflectie, professionele feedback geven en ontvangen en een eigen persoonlijke planning maken en nakomen blijkt bekend bij de cursisten.

De beroepstraining  is overzichtelijk en per dag worden duidelijke leeropdrachten gegeven.  Zeven dagen les, een test, een opdracht en een feestelijke certificering als afsluiting. De samenstelling van de klassen mag divers genoemd worden. Van een gemiddeld MBO werk en denkniveau tot Post HBO, er is plaats voor cursisten met een uiteenlopende achtergrond zolang de motivatie klopt en een MBO werk en denkniveau is aangetoond. In de klas staat het samenwerken met elkaar centraal, evenals de vanzelfsprekendheid van abstinent gericht werken (geheelonthouding als doel voor de client). Een cursist merkt op dat de dagen intensief en boeiend zijn.

De beroepstraining wordt afgesloten met een theoretische test en een praktische opdracht na het goed afronden van de test. Uit  de reacties blijkt dat de test weliswaar pittig mar te doen was, Er worden volgens de Vries alleen onderwerpen uitgevraagd die absoluut noodzakelijk zijn te kennen in het uitoefenen van het toekomstige vak. En dat vak is divers. Zo komen veel cursisten op een plek in de ambulante hulpverlening, klinische zorg en gemeentelijke ondersteuning. Een enkeling begint voor zichzelf en veel cursisten stromen door naar niveau twee, waarin ze onder andere  begeleiding bij meervoudige diagnose leren.

De erkenning en accreditatie van deze beroepstraining is duidelijk. De HBO conforme toetsing zorgt voor aansluiting bij verschillende beroepsverenigingen. Voor Elsden is dit van belang en zorgt erkenning en accreditatie naast een blijk van kwalitatieve waardering voor een blijvend kritische blik op het eigen werk. Eens per jaar vindt een HBo/Master afstudeeronderzoek plaats over kennis overdracht en ervaringen van cursisten.

In de actuele Coronacrisis is Elsden niet bang voor de toekomst. De Vries :”Volksgezondheid gaat boven alles. Graag geven we zoveel mogelijk face-to-class lesAls instituut kunnen we onze e-learning modules inzetten, deze zijn in 2019 al in concept ontwikkeld. Door de crisis hebben we deze inmiddels operationeel. Iedere training vanaf komend seizoen heeft zoals gebruikelijk bij ons een startgarantie’.

Ben je benieuwd geworden naar deze beroepstraining VKI EACI?  Op 8 en 9 september zijn er nog enkele plaatsen voor het volgen van deze bijzondere beroepstraining. Een kennismakingsgesprek maakt altijd deel uit van de inschrijfprocedure.

 

 

.