Veelgestelde Vragen2019-05-22T13:47:56+02:00

Veelgestelde Vragen

Wat is Elsden eigenlijk?2019-07-31T19:19:25+02:00

We zijn een erkende onderwijsinstelling met als hoofddoel; het verzorgen van beroepstrainingen voor uitvoerend professionals.

Wat maakt Elsden bijzonder ?2019-05-22T13:42:05+02:00

We trainen vanaf de eerste dag in het omgaan met clienten, oefenen veel gesprekstechnieken en leren je omgaan met diverse verslavingsproblematiek vanuit de praktijk. Ons onderwijs is verdiepend, we kijken naar de klachten en problemen van clienten, signaleren hoe zij hier mee omgaan en hoe jij daar in kan helpen door de sterktes van clienten in te zetten naar nieuw gedrag.

Zijn Elsden trainingen erkend?2019-11-13T20:41:59+01:00

Erkend onderwijs is een ‘must’ in ons vak. Hoewel sommige niet geaccrediteerde bijscholingen inhoudelijk zeker de moeite waard kunnen zijn voldoen deze niet aan logische, kwalitatieve en innovatieve normen. Het proces om tot accreditatie te komen is omvangrijk en intensief. Particuliere aanbieders in bij en nascholing hebben hierin verschillende keuzes. Als onderwijsinstelling hebben wij gekozen voor een omvangrijke accreditatie door niet alleen de Stichting Nederlandse Register Opleidingen (SNRO) maar ook door beroepsverenigingen. Accreditatie door een beroepsvereniging is een waarborg voor erkende bij en nascholing.

Beroepstrainingen van Elsden training zijn geaccrediteerd of in accreditatie door de onderstaande beroepsverenigingen als erkende bij en nascholing. Daar waar in accreditatie wordt vermeld zijn wij in het proces van aanvraag, aanpassing of afwachting.

VKI-EACI (Verslavingskunde I)

VKII-EACII  (Verslavingskunde II)

VKIII-EACIII  (Verslavingskunde III)

 

 

SNRO HBO-conform Geaccrediteerd

SNRO Stichting Nederlandse register opleidingen in complementaire zorg

VKI-EACI geaccrediteerd HBO conform 5,4 ECTS 2017

VKI-EACII in accreditatie HBO conform 3 ECTS

 

Register Vaktherapie

VKI-EACI geaccrediteerd 2019   75 punten

Het register Vaktherapie draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor:

  • Dramatherapie
  • Psychomotorische therapie

 

 

Landelijke Vereniging Praktijk Ondersteuners Huisartsen POH-GGZ

VKI-EACI geaccrediteerd 2019   30 punten

 

Registerplein

VKI-EACI geaccrediteerd 2019

130 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals.
Is 1 ontwikkelactiviteit van 130 uur voor de bij Registerplein geregistreerde Sociaal Werker.

 

Het registerplein draagt zorg voor accreditatie van bij en nascholing voor:

  • Register Cliëntondersteuners
  • Register GGZ-agogen
  • Register Maatschappelijk werk (MW)
  • Register Psychodiagnostisch Werkenden
  • Register Sociaal Agogen (AG)
  • Register Sociaal Werkers

 

KTNO  kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (en aangesloten beroepsverenigingen)

VKI-EACI geaccrediteerd HBO conforme accreditatie 2019

VKII-EACII geacrediteerd HBO conforme accreditatie 2019

VKII-EACIII In accreditatie

 

 

BATC Beroepsorganisatie  Belangen Associatie Therapeut en Consument

VKI-EACI geaccrediteerd 2019 via KTNO

 

CRKBO Geregistreerde Instelling  CRKBO Geregistreerde Docent

CRKBO

Registratie kort beroeps onderwijs door CRKBO 2016

Wat is het niveau van de trainingen?2021-11-07T11:38:07+01:00

We geven les op MBO en HBO niveau en hanteren ‘volwassenen onderwijs’ als methode. Dit houdt in dat we veel oefenen en stof op verschillende manieren overdragen en terugvragen. Dit is met name geschikt voor trainees die al even uit het leer proces zijn of het MBO of HBO niveau niet eerder hebben gevolgd. De trainingen hebben verschillende niveaus dus.

Wat heb ik aan de training als ervaringsdeskundige ?2019-05-22T13:43:57+02:00

Je leert in EACI en EACII behandeltechnieken die je (in combinatie met je ervaringsdeskundigheid) ten goede laat komen aan het herstel van je client. De training leert je professioneel handelen binnen een GGZ setting. Door het volgen van de training zul je meer in staat zijn je client vanuit eigen kracht te laten werken aan herstel van relaties met zichzelf en anderen. De training (EACI en EACII) voorziet in basiskennis verslavingskunde, leert je gedrag herkennen wat past in het transtheoretisch model en hoe je hiermee omgaat. Je kansen op inzet als ervaringsdeskundige bij een GGZ instelling worden hiermee aanzienlijk vergroot. Cursisten met een eigen praktijk hebben aangegeven veel te hebben aan de professionaliteit in behandeltechnieken. Deze kunnen zij verder ontwikkelen in hun eigen werk.

Wat heb ik aan de VKI-EACI/II/III als ‘niet ervaringsdeskundige’?2019-10-06T14:48:58+02:00

De beroepstraining (VKI-EACI en VKII-EACII) voorziet in basiskennis verslavingskunde, leert je gedrag herkennen wat past in het transtheoretisch model en hoe je hiermee omgaat. Daarnaast maken we een begin met het integreren van een herstel gerichte visie met evidence based behandeltechnieken. Door het volgen van de training zul je meer in staat zijn je client vanuit eigen kracht te laten werken aan herstel van relaties met zichzelf en anderen. De ervaring is dat veel regulier opgeleid professionals de training waardevol  (8,6) vinden omdat deze voorziet in basiskennis en praktische handvaten biedt om een verslavingsbehandeling uit te voeren.

Kan het UWV mijn training vergoeden ?2023-01-18T12:07:20+01:00

Scholing en omscholing

Scholing is belangrijk en kan je helpen bij het vinden van een baan die past bij jouw mogelijkheden. Je contactpersoon bij UWV zal daarbij adviseren, overleg daarom altijd vooraf met hem of haar voordat je start! Je hebt altijd toestemming van UWV nodig om te mogen starten met een scholing.

Betaalt UWV mijn opleiding?

UWV betaalt alleen een scholing als het noodzakelijk is om ander passend werk te kunnen vinden. In dat geval wordt er van jou verwacht, dat je er alles aan doet om de scholing goed af te ronden. UWV beoordeelt of de scholing voor jou noodzakelijk is.

Neem tijdig contact op met je UWV contactpersoon om jouw mogelijkheden voor het volgen van een scholing te bespreken en voor een verzoek om toestemming om deze te mogen volgen.

Ben ik na het volgen van alleen de basistraining VKI-EACI volleerd begeleider?2019-10-06T14:50:48+02:00

Nee, dat ben je (nog) niet. Na het volgen van de EACI heb je kennis gemaakt en geoefend met alle technieken die voorkomen in abstinentie gerichte begeleiding en/of behandeling. Dit is een fundament en zeker geen eindstation. Na afronding kun je jouw technieken verbeteren. Voor het functioneren als volwaardig begeleider adviseren wij atijd een vervolgtraining (EACII). Daarnaast is het belangrijk dat je veel, heel veel kunt oefenen met je gesprekstechnieken. Daar helpen wij je graag bij.

Kan ik schrijven op een DBC na het volgen van een training ?2019-05-22T13:44:46+02:00

Dat is afhankelijk van je vooropleiding. Alleen het volgen van EACI en EACII leiden niet tot een erkend mede-behandelaarschap. Daar is de training te kort voor. Schrijven op een DBC vergt vaak een volledige zorgopleiding op HBO niveau. De trainingen zijn gericht op de inhoud van het vak als hulpverlener in de GGZ.

Kan ik als niet-ervaringsdeskundige ook meedoen aan de trainingen?2019-05-22T13:45:01+02:00

Je bent meer dan welkom.

Wat zijn de toelatingseisen?2019-05-22T13:45:17+02:00

Die verschillen per training, voor de meest geboekte training Addiction Counseling I (EACI) is dit naast een MBO+ niveau ook jouw motivatie.

Wat levert mij een beroepstraining op?2019-10-06T14:44:57+02:00

Beroepstrainingen leiden mensen op voor een vak in plaats van een titel. Naast erkenning gaat het juist om de inhoud die je in de praktijk een betere professional maakt.

We geven les op HBO Niveau. Uit onze ervaring blijkt dat de ervaringsdeskundige op MBO niveau ook prima ‘mee kan komen’. In de praktijk blijken de trainingen ook een aanvulling te zijn voor de afgestudeerde HBO’er (MWD,SPV,SPH) of (basis) psycholoog. Naast de registratie/erkenning door het CRKBO/CPION/KTNO zijn alle trainingen in accreditatie bij het SNRO voor erkenning HBO, hiervoor kun je maximaal 10 EC (erkende HBO studiepunten) behalen per training. Wanneer je de training kunt inzetten in een EVC traject heb je dus je niveau al aangegeven middels bewezen punten en kun je dit mee laten tellen in je portfolio.

Is de inhoud van de training toepasbaar in de GGZ?2021-11-07T11:39:54+01:00

De inhoud van alle trainingen valt onder EBP (Evidence Based Practice). Het zijn erkende en effectieve werkvormen. Voor de samenstelling van de trainingen maakt Elsden gebruik van EBP erkende modules. De modules zijn bruikbaar in begeleiding en behandeling van diverse verslavingsproblemen. De methodes die we leren in de beroepstrainingen komen overeen met de werkvormen in klinieken, safe-houses en instellingen voor ambulante behandeling en begeleiding.

Kan ik instromen in VKII-EACII?2021-05-02T14:51:15+02:00

Dat kan onder bepaalde voorwaarden, lees de details van de trainingen hiervoor goed door. Voor het instromen in VKII-EACII geldt in ieder geval dat je gedegen kennis hebt van Motiverende Gespreksvoering.

Kan ik een dag missen? Wat als ik ziek ben?2019-05-22T13:46:32+02:00

Ja dat kan, we praten je bij over de inhoud van de behandelde onderwerpen en vragen je een vervangende opdracht te maken. Je dient 90% aanwezig te zijn.

Krijg ik studiebegeleiding?2019-05-22T13:46:45+02:00

Uiteraard, we staan voor je klaar, per mail, telefoon en app. Zonder restricties qua tijd of hoe vaak je mag mailen!

Kan ik BTW terugvorderen?2019-05-22T13:47:02+02:00

Dat is niet langer mogelijk gezien de status van beroepsopleiding, toegekend door CRKBO/CPION per april 2016 en daarmee erkend als beroepsonderwijs door de fiscus en overheid. De opleidingen zijn hierdoor vrijgesteld van BTW.

Zijn studiekosten aftrekbaar voor de belasting?2019-08-21T12:11:17+02:00

Ja, studiekosten zijn gedeeltelijk aftrekbaar. Kijk hier voor de uitleg verrekening studiekosten op de site van de belastingdienst.

Ga naar de bovenkant