In navolging van de sterke groei in het aantal cursisten was de huisvesting aan de beurt. In 2018 mochten we overigens ruim 300 cursisten begeleiden in het aangaan of afronden van hun opleidingstraject. iets meer dan de helft van de cursisten was ervaringsdeskundig. Er was een toename in bijscholing van regulier opgeleid professionals. Van de groep ervaringsdeskundigen vond het grootste gedeelte een plaats in een organisatie en daar slaagde ruim 80% in. Het aantal vacatures is sterk gestegen. Er zijn momenteel meer vacatures dan kandidaten. Een goede ontwikkeling dus die zich naar onze mening verder zal ontwikkelen. De groei van de afgelopen vier jaar zorgde voor de vraag naar een grotere lesruimte met met meer mogelijkheden.

Naast de opleidingslocatie Hoogland openden we met veel enthousiasme in februari de locatie Camerastraat. Op korte afstand van de A6 en goed bereikbaar per OV hebben we een locatie gevonden die voldoet aan onze wensen en eisen.

In 2019/2020 zullen we in ieder geval de volgende trainingen aanbieden waarvan er al enkele op onze site agenda staan.

Herstel Coaching

Interventie

Groepsdynamiek

Agressie Hantering in de Zorg

Basistraining EACI

Vervolgtraining – comorbiditeit EACII

Terugval en CGT EACIII

International Basic training IAC