Bijscholing effectieve groepsfacilitatie

Het behandelen van cliënten met verslavingsproblemen, psychische problemen en gedragsstoornissen gebeurt in toenemende mate in groepsverband. Al decennialang is deze methode in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk uiterst effectief gebleken om therapeutische gemeenschappen effectief te ondersteunen. Ook in Nederland neemt de inzet van groepsbehandelingen steeds verder toe. Deze ontwikkeling is deels te verklaren door de effectiviteit van groepsbehandelingen. Een andere aanleiding voor de inzet van deze methode is gelegen in een financiële oorzaak. Groepsbehandelingen zijn kosten-effectiever dan individuele behandelingen.

EGD na EACI

Elsden training ontwikkelde in 2015 in de basistraining EACI de beknopte module groepstherapie (D3). In navolging van deze module en op verzoek van verschillende GGZ instellingen in Nederland is de beroepstraining Groepsdynamica ontwikkeld. Door het volgen van deze training wordt je in staat gesteld de verbinding met je groep te verbeteren en het groepsproces effectiever tot zijn recht te laten komen.

Kennis en Kunde

Voor het professioneel kunnen faciliteren van groepen is gedegen kennis en kunde een noodzaak. Cliënten kampen met angsten, interculturele verschillen en groeiende maar (in veel gevallen) beperkte motivatie om zich open te stellen. De cliënt als individu dient zich immers te verhouden en open te stellen in een nieuwe groep en tegelijkertijd vormt de (werkende) groep een entiteit op zich. De meest effectieve facilitatie is een combinatie van vaardigheden en benaderingen vanuit de therapeut. Deze dient zich te allen tijde te beseffen dat persoonlijke en professionele waarden bewaakt moeten worden, de objectiviteit van de groepsbenadering essentieel is en tegelijkertijd zich er bewust van is dat de groep en de cliënt centraal staat en niet de therapeut zelf.

De duur van de training is acht lesdagen (8 dagen/16 dagdelen) in ongeveer vier maanden. De periodes tussen de lesdagen wordt gebruikt om de opgedane vaardigheden in de praktijk te brengen en hierover te reflecteren. Tijdens de lesdagen wordt twee keer per dag een groepstherapie gegeven door de cursisten als onderdeel van het lerend proces. EGD is tevens beschikbaar als inhouse training.

In aansluiting op de toename van groepsbehandelingen ontwikkelde Elsden training de training Groepsdynamica. In deze training van vier maanden met acht bijeeenkomsten wordt een solide basis gelegd om groepen beter en effectiever te faciliteren. In deze facilitatie wordt gebruik gemaakt van verschillende benaderingen. Elsden training is van mening dat de juiste groepsbenadering een combinatie is van bestaande uitgangswaarden, benaderingen en technieken.

Sterk en Zwak

In reguliere groeps(psycho)therapie wordt vaak gestuurd op de helende factoren van Yalom. De methode om deze interactie te bewerkstelligen ligt vaak in de CGT. Wat volgens Elsden training vaak ontbreekt is een effectieve aanpak van blokkades die clienten hebben om zich verder te ontwikkelen en tot gedragsverandering te komen. Sturen op helende factoren binnen de groep is uiterst effectief, maar wat als de client blokkeert en gedrag laat zien van ontkenning, isolatie, manipulatie, intimidatie of afwijzing? Naast een individuele aanpak van ‘niet-helpend’ gedrag is in de trainingsmodule een groepsbenadering opgenomen die de client en de groep in beweging zet en houdt.

Counselor of Therapeut

In de training sturen we aan op een persoonlijke, professionele en verbindende wijze van facilitatie. Dit houdt onder andere in dat er sprake moet zijn van een grote mate van zelfreflectie van de therapeut. Niets menselijks is de therapeut vreemd, dus ook niet de technieken waarmee hij of zij ‘makkelijk binnenkomt’ ‘overtuigend confronteerd’ of juist ‘ gevoelig weet uit te dagen’. Deze kwaliteiten zijn effectief en passen bij de therapeut, maar wat valt er juist te leren wat de therapeut niet beheerst of liever niet aangaat? De vraag is tevens of de therapeut deze ‘eigen kwaliteiten’ niet te veel hanteert en daarmee een beperkt fundament bezit voor het breed faciliteren van uiteenlopende groepen.

Toelating

Voor het werken met groepen is het van belang dat cursisten ervaren zijn in het werken met individuele clienten. Het begeleiden van een groepsproces is geen passende taak voor een beginnend therapeut of counselor. Van cursisten wordt verwacht dat ze toe zijn aan verdieping en bijscholing in hun werk als hulpverlener met bij voorkeur drie jaar ervaring. Graag maken we kennis met kandidaat cursisten die interesse hebben in deze training.

De kosten voor de training zijn € 1955,00 BTW vrijgesteld conform erkenning CRKBO en belastingdienst.

Accreditatie HBO (tot 15 EC) conforme toetsing aangevraagd SNRO/CPION.

Cursuscode: EGD

Uitvoer 2019 (16 dagdelen)

Groepsgrootte maximaal 10 cursisten

Onderwerpen

– Stadia van groepsdynamica

– Groepsbenadering

– Sterktes en Zwaktes in facilitatie

– Blokkade en ontkenning

– Volwassen of Adolescent (keuze module)

– CGT in groepsverband

– Interculturele verschillen in groepen

– Actief leren in je werkomgeving

– Persoon en Professional, wie leidt?

– Groepsfacilitatie praktijk

– Groeps Co-facilitatie praktijk

– Psychologische risico’s

– Gebruik en misbruik van technieken

– Omgang defensieve gedragingen

– Individuele karakteristieken

– Therapeutische factoren

– Groepservaringen

– Open en structuur groepen