De combinatie van het opleiden van ervaringsdeskundigen in een klas met regulier opgeleide professionals is succesvol.  Ruim 180 cursisten hebben sinds 2015 deelgenomen aan de erkende beroepstraining EACI waarin ervaringsdeskundigen en regulier opgeleide professionals samen trainen. Zowel de cursisten van zeven opvolgende klassen EACI  als de instellingen waar ze werken geven aan een verandering te zien.

Deze verandering wordt met name opgemerkt door verbetering te ervaren in zowel professionalisering van het individu als meer samenhang in het team. Regulier opgeleide professionals geven onder meer aan meer inzicht te hebben gekregen in het eigen functioneren, zelfzorg en  lijken dichter bij de beleveniswereld van de client te komen staan.

Ervaringsdeskundigen geven juist aan dat ze de geleerde technieken in de praktijk mogen brengen zonder afstand te hoeven doen van hun eigen proces, zolang ze zich maar bewust zijn welke ‘pet’ ze op hebben. De opzet en besluit deze cursisten te combineren is een goede keuze van ons geweest die navolging heeft gekregen in het reguliere HBO onderwijs.

Verbinding is de essentie, niet alleen tussen client en behandelaar, maar ook tussen teamleden onderling. De samenwerking blijkt een blijvend lerend proces te zijn, en bovenal toekomstbestendig.