In januari  gaat de tweede Naasten-programma training van start. ‘Een logische stap’ volgens Meino de Vries.

Onze trainingen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Minnesotamodel, familiebetrokkenheid is een fundament hieronder. Zonder hier aandacht aan te besteden kun je eenvoudigweg niet spreken van een behandeling volgens de uitgangspunten van het model’.

In 2010 co-faciliteerde hij bij Tactus Verslavingszorg voor het eerst een Familie programma onder leiding van Heleen Doornbos. Het programma had een duidelijke structuur; acht sessies met veel aandacht voor uitleg, het toepassen van kennis en het ontdekken van de belevingswereld van de betrokkenen. Een werkbare vorm die een combinatie was van het familieprogramma van de Matrix Institute (Hazelden/BF Foundation) en de toepasbaarheid in Nederland. Na de ervaringen van Meino de Vries  in Ierland als student aan het Tipperary Institute en als behandelaar bij Castle Craig werden ook deze toegevoegd aan de inhoud van het ‘ Familie programma’.

‘ Familie keert terug naar normalisatie, de verslaafde groeit in zijn of haar herstel, beide reizen dus een andere kant op..?’ 

Hoewel sommige deelnemers aanvankelijk terughoudend waren voor deelname aan het Familie programma zijn er in zeven  jaar overwegend positieve reacties te melden vanuit de deelnemers. Het concept is beproefd en getest en door de jaren heen bruikbaar gebleken voor naasten van verslaafden.

‘In de training leer je de familie omgaan met zichzelf en de vroege signalen van een terugval van de verslaafde’ 

Uitdragen

In 2012 is het programma voor het eerst als training gegeven in een klinische setting. vanuit de GGZ ontstond de behoefte aan systemische ondersteuning.

Anno 2017 is het nu aan Elsden training om de training toegankelijk te maken voor eenieder die het programma wil begrijpen, beleven en uitvoeren. De naam is inmiddels gewijzigd naar Naasten-Programma omdat het systeem meer beslaat dan familie.

De Naastenprogramma training wordt uitgevoerd door Heleen Doornbos (Coordinator Familie programma Tactus Minnesota) en Meino de Vries.

‘Vaak zien we vrienden, partners en zelfs werkgevers tijdens het programma’.

Elsden training beoogt met de training ENPT meer inzet van Naasten programma’s in Nederland. Eenieder die zich bezighoudt met systemisch werken lijkt volgens Meino een eigen expertise te hebben, kinderen, partners, ouders, broers &zussen..

De inzet van ENPT in een breed veld van hulpverlening draagt zorg voor adequate en zeer persoonlijke en holistische hulpverlening over de volledige breedte van het systeem, zonder betrokkenen buiten beschouwing te laten of afbreuk te doen aan de evidence based opzet’.

De oktobertraining is inmiddels volgeboekt. De volgende ENPT staat gepland voor 15 16  & 17 januari.